Kiltajärjestys

Häirintätilanneohjesääntö

1§ Yleistä

Fyysikkokilta ei hyväksy häirintää missään muodossa. Kilta kehittyy jatkuvasti ja sen tärkein tehtävä on taata jäsenilleen turvallinen ja tervetullut olo kaikissa killan tapahtumissa sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan tai mihinkään muuhun ominaisuuteen katsomatta.

Häirintä tai epäasiallinen käytös voi ilmetä esimerkiksi sanallisena tai sanattomana loukkauksena, seksistisenä tai rasistisena vitsinä, ei-toivottuna fyysisenä kosketuksena, uhkailuna, ei-toivottuna yhteydenpitona, yhteisöstä ulossulkemisena tai muuten sen toimintaan osallistumisen asiattomana vaikeuttamisena. Häirinnän kokemus on subjektiivinen, eli mikä on loukkaavaa ja ahdistavaa ja koetaan häirinnäksi vaihtelee henkilökohtaisesti, joten ensisijaisesti tärkeintä on henkilön oma kokemus tilanteesta.

Fyysikkokillan raati nimittää häirintäyhdyshenkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä häirintätilanteissa. Kaikki ilmoitetut tapaukset käsitellään asianomaisen ehdoin. Fyysikkokillan häirintäyhdyshenkilöt ovat sitoutuneet toimimaan häirintätapauksissa luottamuksellisesti sekä kaikkia osapuolia kunnioittaen. 

Häirintäyhdyshenkilöistä kenelle tahansa voi laittaa suoraan viestiä. Kaikki keskustelut häirintätapauksista kontaktoidun häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat luottamuksellisia, ja kaikki keskustelut häirintäyhdyshenkilön, häirintää kokeneen henkilön tai muiden tapahtumaan liittyneiden henkilöiden välillä jäävät yksityisiksi. Lisäksi häirintäyhdyshenkilö ei jaa mitään tietoja tai ryhdy toimenpiteisiin ilman häirintää kokeneen suostumusta. Keskenään häirintäyhdyshenkilöt voivat keskustella vain ja ainoastaan häirintää kokeneiden suostumuksella. Häirintäyhdyshenkilöt voivat kuitenkin keskustella keskenään isommista haitallisista teemoista killan tai kiltalaisten toiminnassa, kunhan keskusteluissa ei jaeta yksilöiviä yksityiskohtia.

Häirintätilanteista voi ilmoittaa myös suoran kontaktoinnin sijasta käyttämällä Google Forms -lomaketta. Lomaketta hallinnoivat viestintävastaava ja puheenjohtaja, mutta heillä ei ole lupaa katsoa vastauksia. Lomakkeeseen voi vastata anonyymisti tai omalla nimellä. Näihin yhteydenottoihin pätee muuten samat säännöt kuin aiemmin, paitsi kaikki häirintäyhdyshenkilöt näkevät yhteydenoton ja käsittelevät asian yhdessä.

Kaikissa killan tapahtumissa vastuu on tapahtuman järjestäjällä, mutta häirintään puuttuminen ja turvallinen ympäristö on jokaisen kiltalaisen ja tapahtumaan osallistuvan vastuulla. Tapauksien puitteissa tähdätään harkittuihin ja matalan profiilin toimenpiteisiin, jotta häirintätapausten käsittely pysyy luottamuksellisena ja lähtökohtaisesti vain osallisten välisenä.

2§ Killan jäsenelle häirintätilanteessa

 • Häirintä ei ole sitä kokeneen vika ja sen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. On tärkeää, että tapahtuneet häirintätapaukset tulevat häirintäyhdyshenkilöiden tietoisuuteen.
 • Jos joudut itse häirinnän kohteeksi tai havaitset häirintää, pyri ilmaisemaan häiritsijälle, että haluat hänen lopettavan.
 • On aina parempi puuttua kuin katsoa sivusta, vaikkei olisikaan varma, mikä on juuri oikea tapa puuttua. Mikäli et halua puuttua yksin, voit hyvin tehdä sen yhdessä kaverin kanssa.
 • Jos havaitset häirintää tapahtumassa, voit ottaa jo tapahtuman aikana yhteyttä tapahtuman järjestäjään. Järjestäjä voi auttaa tilanteen selvittämisessä.
 • Voit aina ottaa yhteyttä killan tai AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin. Voit olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin, vaikka et olisi varma onko kohtaamasi tilanne häirintää. Jatkoselvitystä varten kannattaa säilyttää esimerkiksi tapahtuneeseen liittyvät sosiaalisen median keskustelut.
 • Mikäli häirintätapaus täyttää rikoksen tunnusmerkit, ota yhteyttä poliisiin.
 • Jos omasta käytöksestäsi huomautetaan, pohdi käytöstäsi ja varaudu pyytämään anteeksi.

3§ Tapauksen käsittelyn toimintaohje ja sen kulku

 • Kelle tahansa killan häirintäyhdyshenkilölle voi ilmoittaa häirintätapauksista ja kaikki ilmoitetut tapaukset käsitellään.
 • Häirintätapauksista ei keskustella raadin kokouksissa, vaan ne hoitaa ilmoituksen saanut häirintäyhdyshenkilö tai lomaketta käytettäessä häirintäyhdyshenkilöt yhdessä. Asia on aina luottamuksellinen, eikä siitä keskustella kenenkään muun kanssa ilman häirintää kokeneen henkilön lupaa.
 • Häirintäyhdyshenkilö jatkaa asian selvittämistä ja päättää tapauksen jatkokäsittelystä yhdessä häirintää kokeneen osapuolen kanssa ja vain hänen suostumuksellaan.

Voidaan harkita muun muassa seuraavia toimenpiteitä tilanteen vakavuuden asettamissa puitteissa:

 • Häirinnästä epäillylle kerrotaan, että hänen tekonsa on koettu häiritseviksi. Tilanteen kaikkia osapuolia pyritään kuulemaan tasapuolisesti, ja käydyt keskustelut jäävät häirintäyhdyshenkilön ja asianomaisten väliseksi.
 • Kontaktoitu killan häirintäyhdyshenkilö voi myös suositella ja ohjata häirintää kokeneen muun muassa AYY:n häirintäyhdyshenkilöille, YTHS:n ammattilaisille tai tilanteen vaatiessa virkavallalle. Päätös lähestyä edellä mainittuja tahoja on kuitenkin häirintää kokeneen.
 • Mikäli häirintään liittyy yliopiston henkilökuntaa, tilanteen selvittämisestä vastaavat yliopiston häirinnästä vastaavat henkilöt. Killan häirintäyhdyshenkilöt voivat toimia tukena tässä prosessissa asianomaisen näin toivoessa.
 • Raadille tiedotetaan tapauksesta vain, jos tarvitaan jatkotoimenpiteitä, jotka on määritelty killan säännöissä kohdassa 4 §. Mahdollisia jatkotoimenpiteitä harkitaan, mikäli kiltalainen “on käyttäytynyt killan piirissä häiritsevästi tai sopimattomasti”. Jatkotoimenpiteitä ovat:
  • Varoitus: Raati voi antaa häirinnästä epäillylle varoituksen.
  • Osallistumiskielto: Raati voi antaa häirinnästä epäillylle enintään kuuden kuukauden pituisen osallistumiskiellon kaikkiin muihin killan tapahtumiin paitsi killan kokouksiin.
  • Killasta erottaminen: Mahdolliset häirintätilanteet pyritään hoitamaan aina ensin osallisten kesken, mutta jos ongelmat toistuvat, eivät häirintää aiheuttaneet henkilöt ole tervetulleita kiltaan ja sen tapahtumiin. Killasta erottaminen on erittäin painavin perustein toimitettava toimenpide raadin päätöksellä perustuen killan sääntöihin.

4§ Ohje tapahtumajärjestäjille

Killan tapahtumissa ei hyväksytä häirintää missään muodossa. Tavoitteena on, että tapahtumassa kaikki osallistujat kokevat järjestävän tahon luotettavaksi ja helposti lähestyttäväksi. Tapahtumissa vastuu häirintätilanteista on järjestäjillä ja kaikkiin yhteydenottoihin on aina syytä suhtautua vakavasti. 

Jos häirintätapauksia tulee ilmi tapahtuman aikana, tärkeintä on saada häiritsevä käytös loppumaan. Järjestävän tahon edustajalla on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa häiritsijälle, ettei käytöstä suvaita tapahtumassa. Häirintätapauksen tullessa ilmi tapahtuman aikana kannattaa ensimmäisenä kertoa selkeästi ja rauhallisesti häiritsijälle, että hänen käytöksensä on häiritsevää. On tärkeää kuunnella kaikkia tilanteen osapuolia tasapuolisesti tapahtuman aikana ja sen jälkeen. 

Mikäli häirintätilanteessa joku/jotkut ovat olleet alkoholin vaikutuksen alaisina, asiaan kannattaa palata myös tapahtuman jälkeen. Tilanteen selvittelyssä voi aina käyttää apuna killan tai AYY:n häirintäyhdyshenkilöitä, mikäli asianomainen niin toivoo tai tilanne niin vaatii. Myös tapahtuman järjestäjällä on oikeus ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön, jos tapahtunut jää painamaan omaa mieltä.

Tapahtuman järjestäjänä sinulla on oikeus:

 • Ilmoittaa henkilölle selkeästi ja rauhallisesti, että hänen käytöksensä on epäasiallista eikä sitä hyväksytä killan tapahtumissa
 • Pyytää henkilöä lopettamaan häiritsevä käytös välittömästi
 • Olla tarjoilematta häiritsevästi käyttäytyvälle henkilölle, tai estää hänen osallistumisensa tapahtuman ohjelmaan
 • Pyytää häiritsevästi käyttäytyvää henkilöä poistumaan tai tarvittaessa poistaa hänet tapahtumasta