Fyysikkokiltalaiset opiskelevat Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan linjalla, joka on yksi Suomen haastavimmista opinahjoista. Opinnot koostuvat pääaineopinnoista sekä ohjelmoinnin ja tuotantotalouden perusopinnoista. Useimmat opiskelijat lukevat lisäksi sivuaineena syvemmin tietotekniikkaa tai tuotantotaloutta. Vahvasti matemaattiset perusopinnot luovat erinomaisen pohjan vankalle analyyttiselle osaamiselle erityisesti konsultoinnin, ohjelmoinnin ja finanssialan tehtävissä, joille opiskelijat pääosin suuntaavatkin.

Yrityssuhteiden tavoite on tarjota mahdollisuuksia yritysnäkyvyyteen kilpailtujen opiskelijoidemme keskuudessa samalla palvellen opiskelijoita löytämään juuri itselleen mieluisia tehtäviä. Opiskelijat työllistyvät nopeasti jo ensimmäisten opiskeluvuosien aikana, joten erityisesti nuoremmat opiskelijat kannattaa ottaa huomioon yhteistyössä.

Alla on listattuna yleisimpiä yhteistyö- ja näkyvyysmuotoja. Yrityssuhdevastaava vastaa mielellään yhteistyötä koskeviin kysymyksiin ja auttaa järjestelemään kullekin yritykselle omannäköisen yhteistyösopimuksen.

Mainokset viikottaiseen uratiedotteeseen

Sähköpostissa lähetettävä uratiedote saavuttaa jopa 600 opiskelijaa viikoittain. Tällä palstalla on mahdollista mainostaa työpaikkoja kohdennetusti suoraan kaikkien kiltalaisten sähköposteihin.

Partneriyhteistyö

Fyysikkokillan partnerina on helppo saada keskeisimmät yhteistyökuviot samassa paketissa. Partnerisopimukseen kuuluu vain partnereille tarjottava premium-ekskursio sekä valinnainen tuote, joka voi olla esimerkiksi osallistuminen Urapajaan, vuosijuhlanäkyvyys tai haalarimainos.

Partnerisopimukseen kuuluu lisäksi laaja näkyvyys killan viestintäkanavissa esimerkiksi nettisivuilla, kiltalehti Kvantissa ja kiltahuoneella sekä priorisoitu näkyvyys uratiedotteissa.

Haalarimainos

Mainos haalareissa on loistava tapa saada positiivista näkyvyyttä yritykselle opiskelijoiden keskuudessa. Haalareita ulkoilutetaan läpi koko opiskeluajan ja erityisesti ensimmäisten opintovuosien aikana, jolloin ne keräävät erittäin paljon näkyvyyttä myös Fyysikkokillan ulkopuolisten opiskelijoiden keskuudessa. Mainokset saavat haalarit erottumaan ja jäävät ihmisten mieliin. Haalarimainos voi perinteisten mainosten lisäksi olla esimerkiksi erillinen värikäs tasku tai mikä tahansa, mikä yrityksen tyyliin parhaiten sopii.

Urapaja

Fyysikkokillan urapaja on sekä kiltalaisten että yritysten parissa paljon kehuja kerännyt tapahtuma, jossa yritysten edustajat pääsevät suoraan vuorovaikuttamaan opiskelijoiden kanssa. Lyhyiden yritysesittelyjen jälkeen opiskelijat kiertävät pienissä ryhmissä kaikkien yritysten pisteet läpi “speed dating” -tyyliin. Urapaja järjestetään kahdesti vuodessa: alkusyksystä sekä tammikuussa keskellä kuuminta kesätyöhakua.

Ekskursiot eli yritysvierailut

Yritysvierailut eli excut ovat loistava mahdollisuus päästää opiskelijat tutustumaan yrityksen toimintaan sekä keskustelemaan kasvokkain yrityksen työntekijöiden kanssa. Excuilla on pitkälle kantavia vaikutuksia opiskelijoiden työnhaussa. Excuja on erilaisia, mutta virallisen ohjelman ohessa on usein tarjolla syötävää ja juotavaa sekä jotain aktiviteettia. Kaikista mieliin jäävimmät excut sisältävät yritysesittelyn lisäksi mielikuvituksellisen toiminnallisen osuuden sekä vapaata keskustelua yrityksen edustajien kanssa.

Vuosijuhlasponsorointi

Fyysikkokillan suurin ja arvokkain tapahtuma, vuosijuhla Fuusio, pidetään vuosittain maaliskuun puolessa välissä. Vuosijuhliin osallistumalla saa näkyvyyttä niin fyysikkokiltalaisten kuin muidenkin järjestöjen aktiivien keskuudessa. Paikalla on opiskelijoita läpi vuosikurssien, joten vuosijuhlanäkyvyydellä tavoittaa myös akateemiselta iältään vanhempia opiskelijoita. Fuusiossa on monia erilaisia yhteistyömuotoja, joista yritys voi valita itselleen sopivimman. Näitä yhteistyömuotoja ovat mm. bussikyytien sponsorointi, valokuvausseinä tai esimerkiksi kunkin juhlaosuuden pääsponsorointi.

Sitsit ja muut tapahtumat

Killan tapahtumiin ja sitseille on tilanteen mukaan mahdollista päästä edustamaan yritystä. Sitseillä voi logonäkyvyyden ohella esimerkiksi pitää lyhyen puheen tai järjestää arvontoja. Nämä yhteistyömuodot mahdollistavat kunkin yrityksen tyyliin sopivan ja muista erottuvan näkyvyyden.

Kiltalehti Kvantti

Kvantti on perinteikäs ja työstään tunnustusta saanut riippumaton opiskelijalehti, jota luetaan laajasti Otaniemessä. Lehti sisältää koulutuspoliittista journalismia sekä tekijöidensä rajoittamattomia luovuuden purkauksia. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja sen painos on noin 150 kpl. Lehtiä postitetaan ja jaetaan muille killoille ja yhdistyksille sekä annetaan jakoon Perustieteiden korkeakoulun henkilökunnalle.

Fuksimatrikkeli

Fuksimatrikkeli on jokakeväinen nimikirja, jossa ensimmäisen vuoden opiskelijat kokoavat vuotensa yksiin kansiin. Fuksit päättävät matrikkelin julkaisuformaatin joka kevät itse. Matrikkeli julkaistaan perinteisesti Wapun aikaan kruunaamaan fuksivuotta. Matrikkeli tehdään hyvällä maulla pilke silmäkulmassa, ja se on mitä parhain väylä tavoittaa erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijat hauskoissa merkeissä.

Fyysikkospeksi

Fyysikkokilta järjestää vuorovuosin oman speksin, jossa ilmaisuvoimaiset kiltalaiset pääsevät toteuttamaan itseään tiukan opiskelun vastapainona. Speksiä tekemässä on produktion varrella yli 80 henkeä ja näytöksiä tulee katsomaan yli 1200 maksavaa katsojaa. Yrityksille on tarjolla näkyvyyttä kaiken speksin markkinoinnin yhteydessä, ja jopa mahdollisuus maksettuun käsikirjoitettuun mainokseen esityksen keskellä.