Oh lord it’s hard to be humble,
when you are perfect in every way…

Fyysikkohymnin alkusäe

Fyysikkokiltalaiset ovat matemaatisesti lahjakkaita ongelmanratkaisijoita ja haluttuja työntekijöitä niin teknologian, liikejohdon konsultoinnin kuin tutkimuksenkin haastaviin tehtäviin. Teknillinen fysiikka ja matematiikka on yksi Suomen haastavimmista tutkinto-ohjelmista ja sen antamat valmiudet vastaavat erinomaisesti nykypäivän ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.

Yrityssuhteiden tavoite on tarjota opiskelijoille mahdollisimman laajasti tietoa uramahdollisuuksista sekä rahoittaa killan toimintaa. Yritysten kannalta tämä on erinomainen mahdollisuus näkyä esimerkiksi opiskelijatapahtumissa ja kerryttää mainetta opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelijat työllistyvät nopeasti jo ensimmäisten opiskeluvuosien aikana, joten myös nuoremmat opiskelijat kannattaa ottaa huomioon yhteistyössä.

Alla on listattuna yleisimpiä yhteistyö- ja näkyvyysmuotoja. Yrityssuhdevastaava vastaa mielellään yhteistyötä koskeviin kysymyksiin ja auttaa järjestelemään kullekin yritykselle omannäköisen yhteistyösopimuksen.

Mainokset viikottaiseen uratiedotteeseen

Sähköpostissa lähetettävä uratiedote saavuttaa jopa 600 opiskelijaa viikoittain. Tällä palstalla on mahdollista mainostaa työpaikkoja kohdennetusti suoraan kaikkien kiltalaisten sähköposteihin.

Partneriyhteistyö

Fyysikkokillan partnerina on helppo saada keskeisimmät yhteistyökuviot samassa paketissa. Partnerisopimukseen kuuluu mm. premium-ekskursio, kaksi paikkaa vuosijuhlassa sekä mahdollisuus valita joko paikka urapajassa, vuosijuhlanäkvyys tai haalarimainos.

Partnerisopimukseen kuuluu lisäksi laaja näkyvyys killan viestintäkanavissa esimerkiksi nettisivuilla ja kiltahuoneella sekä priorisoitu näkyvyys uratiedotteissa.

Haalarimainos

Mainos haalareissa on yritykselle loistava tapa saada positiivista näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa. Haalareita ulkoilutetaan erityisesti ensimmäisten opintovuosien aikana, jolloin ne keräävät erittäin paljon näkyvyyttä myös fyysikkokillan ulkopuolisten opiskelijoiden keskuudessa. Sponssit saavat haalarit erottumaan ja jäävät ihmisten mieliin. Haalarimainos voi perinteisten mainosten lisäksi olla esimerkiksi erillinen värikäs tasku tai mikä tahansa, mikä yrityksen tyyliin parhaiten sopii.

Urapaja

Fyysikkokillan urapaja on sekä kiltalaisten että yritysten parissa paljon kehuja kerännyt tapahtuma, jossa yritysten edustajat pääsevät suoraan vuorovaikuttamaan opiskelijoiden kanssa. Lyhyiden yritysesittelyjen jälkeen opiskelijat kiertävät pienissä ryhmissä kaikkien yritysten pisteet läpi “speed dating” -tyyliin. Urapaja järjestetään kahdesti vuodessa: alkusyksystä sekä tammikuussa keskellä kuuminta kesätyöhakua.

Ekskursiot eli yritysvierailut

Yritysvierailut eli excut ovat loistava mahdollisuus päästää opiskelijat tutustumaan yrityksen toimintaan sekä keskustelemaan kasvokkain yrityksen työntekijöiden kanssa. Excuilla on pitkälle kantavia vaikutuksia opiskelijoiden työnhaussa. Excuja on erilaisia, mutta virallisen ohjelman ohessa on usein tarjolla syötävää ja juotavaa sekä jotain aktiviteettia. Kaikista mieliin jäävimmät excut sisältävät yritysesittelyn lisäksi mielikuvituksellisen toiminnallisen osuuden sekä vapaata keskustelua yrityksen edustajien kanssa.

Vuosijuhlasponsorointi

Fyysikkokillan suurin ja arvokkain tapahtuma, vuosijuhla Fuusio, pidetään vuosittain maaliskuun puolessa välissä. Vuosijuhliin osallistumalla saa näkyvyyttä niin fyysikkokiltalaisten kuin muidenkin järjestöjen aktiivien keskuudessa. Fuusiossa erilaisia yhteistyömuotoja on laaja skaala juhlijoille jaettavasta sponsorituotteesta aina kunkin juhlaosuuden päänäkyvyyteen.

Sitsit ja muut tapahtumat

Killan sitseille tai muihiin tapahtumiin on tilanteen mukaan mahdollista päästä edustamaan yritystä. Esimerkiksi sitseillä voi logonäkyvyyden ohella pitää lyhyen puheen tai järjestää arvontoja. Nämä yhteistyömuodot ovat mahdollistavat kunkin yrityksen tyyliin sopivaa ja muista erottuvaa näkyvyyttä.

Kiltalehti Kvantti

Kvantti on perinteikäs ja työstään tunnustusta saanut riippumaton opiskelijalehti, jota luetaan laajasti Otaniemessä. Lehti sisältää koulutuspoliittista journalismia sekä tekijöidensä rajoittamattomia luovuuden purkauksia. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja sen painos on noin 150 kpl. Lehtiä postitetaan ja jaetaan muille killoille ja yhdistyksille sekä annetaan jakoon Perustieteiden korkeakoulun henkilökunnalle.

Fuksimatrikkeli

Fuksimatrikkeli on jokakeväinen lehti, jossa fuksit kokoavat ensimmäisen vuotensa yksiin kansiin. Lehti julkaistaan perinteisesti Wapun aikaan kruunaamaan fuksivuotta. Matrikkeli tehdään hyvällä maulla pilke silmäkulmassa. Se on mitä parhain väylä tavoittaa erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijat hauskoissa merkeissä.

Fyysikkospeksi

Fyysikkokilta järjestää vuorovuosin oman speksin, jossa ilmaisuvoimaiset kiltalaiset pääsevät toteuttamaan itseään tiukan opiskelun vastapainona. Speksiä tekemässä on produktion varrella yli 80 henkeä ja näytöksiä tulee katsomaan yli 1200 maksavaa katsojaa. Yrityksille on tarjolla näkyvyyttä kaiken speksin markkinoinnin yhteydessä, ja jopa mahdollisuus maksettuun käsikirjoitettuun mainokseen esityksen keskellä.