Fuksiopas 2019

Kaikki opiskelijaelämästä ja Fyysikkokillasta mitä fuksin tarvitsee tietää. Lue opas täältä!