Paljon onnea opiskelupaikasta uusille TFM-fukseille! (Ohjeet QT-fukseille löytyvät englanninkieliseltä sivulta.)

Vuonna 2024 aloittaville opiskelijoille on oma Telegram-ryhmä, jonne kaikkien uusien opiskelijoiden toivotaan liittyvän. Lisäksi käytössä on erillinen fuksikapteenien TFM-tiedotuskanava. Kaikki uudet opiskelijat saavat elokuussa Fyysikkokillan Fuksiaapisen, joka sisältää hyödyllistä tietoa syksyn aloituksesta, opinnoista, Fyysikkokillasta ja teekkarikulttuurista. Mikäli et ole saanut fuksiaapista elokuun puoleenväliin mennessä, olethan pikaisesti yhteydessä fuksikapteeneihisi. Jos sinut on hyväksytty esimerkiksi vuonna 2023, mutta olet pitänyt välivuoden esimerkiksi varusmiespalveluksen vuoksi, olet oikeutettu saamaan myös tämän vuoden Fuksiaapisen. Fuksiaapinen löytyy sähköisessä muodossa täältä tai klikkaamalla alla olevaa kansikuvaa.

Fuksikapteeneihin voi ottaa yhteyttä milloin vain kaikissa fuksien mieltä askarruttavissa kysymyksissä Telegramin välityksellä, sähköpostitse tai puhelimitse. Fuksikapteenien yhteystiedot löytyvät tämän sivun vasemmasta reunasta.

Fyysikkokillan ohjelma orientaatioviikolle 2024 löytyy alta. Tarkemmat tiedot koulun orientaatio-ohjelmasta (merkitty oranssilla) löytyvät täältä.

Fyysikkokilta ja fuksit

Fyysikkokilta on yksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) alla toimivista erityisasemayhdistyksistä. Kilta järjestää opiskelijoilleen erilaista vapaa-ajan toimintaa, valvoo heidän etujaan korkeakoulun toimielimissä, huolehtii yhteyksistä muihin saman alan opiskelijoihin Suomessa ja pyrkii huolehtimaan opiskelijoiden hyvinvoinnista. Kaikki killan toiminta perustuu hyvien teekkariperinteiden mukaiseen vapaaehtoistyöhön ja yhteiseen talkoohenkeen.

Fyysikkokillassa fukseista huolehtivat fuksikapteenit ISOvastaavan ja ISOjen kanssa. Nämä henkilöt muodostavan Fyysikkokillan fuksijaoksen. AYY:n tasolla fuksikasvatuksesta vastaa Fuksitoimikunta eli FTMK, johon kuuluvat kaikki Otaniemen fuksikapteenit. Fuksitoimikuntaa johtaa fuksimajuri Maria Lappalainen.

Fuksikapteenit

Fuksikapteenit ovat killassa fukseja varten. Fuksikapteenien tehtäviin kuuluvat ne asiat killassa, jotka koskevat erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Fuksit tapaavat kipparinsa heti ensimmäisenä päivänään yliopistossa, ja fuksikapteenit ovat tiiviisti fuksien mukana koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Mikäli fukseilla herää kysymyksiä, voi fuksikapteeneihin aina olla yhteydessä. Fuksikapteeneihin saa parhaiten yhteyden Telegramissa tai sähköpostilla, mutta soittaakin toki saa.

Fuksiryhmät ja ISOt

Fyysikkokillan fuksit jaetaan ennen lukuvuoden alkua fuksiryhmiin, joihin kuuluu fuksien lisäksi ISOja ja opiskelijatuutoreita. ISOt ovat yleensä toisen vuoden opiskelijoita ja opiskelijatuutorit tavallisesti hieman vanhempia opiskelijoita. Ensimmäisten päivien aikana ISOt esittelevät fukseille Otaniemeä ja opastavat heitä toimimaan Aallossa ja kampusalueella. Kuten kippareilta, myös ISOilta ja opiskelijatuutoreilta voi kysyä mitä tahansa mieltä askarruttavaa. ISOt järjestävät lukuvuoden aikana fuksiryhmilleen ajanvietettä ja erilaisia tapaamisia, joissa oma ja muut fuksiryhmät tulevat tutuiksi.

Opiskelijatuutoreiden tehtävä on opastaa fukseja erityisesti opintoihin liittyvissä asioissa. Opiskelijatuutoreilla on korkeamman akateemisen ikänsä vuoksi hyödyllistä kokemusta opinnoista, ja he osaavat auttaa esimerkiksi kurssivalintoihin tai kurssien sisältöön ja työmäärään liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijatuutorit järjestävät rentoja tapaamisia, joissa on mahdollisuus keskustella opinnoista. Jokaisella fuksiryhmällä on muutaman opiskelijatuutorin lisäksi koulun opetushenkilökuntaan kuuluva akateeminen ohjaaja. Akateemisen ohjaajan tapaaminen tarjoaa mahdollisuuden tutustua opetushenkilökuntaan ja kysellä kaikista opiskeluun liittyvistä asioista.

Fuksipassi

Syksyn alussa fukseille jaetaan fuksipassi, johon voi kerätä pisteitä ensimmäisen vuoden aikana. Fuksipassiin tarpeeksi pisteitä kerännyt fuksi on oikeutettu teekkarilakin saamiseen mahdollisesti järjestettävänä Wappuna. Pisteitä kertyy useasta kategoriasta, joista mainittakoon esimerkiksi teekkarikulttuuriin tutustuminen, opintoaiheiset tapahtumat sekä erilaiset vapaaehtoistoimet killan parissa ja muualla. Passia täyttäessä on hieno mahdollisuus tutustua kaikkeen siihen, mitä Aalto-yliopisto, AYY, killat ja Otaniemi opiskelijoille tarjoavat.

Fuksipassit jaetaan orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä Kiljavalla. Mikäli fuksi ei pääse paikalle, saa hän passin kippareilta myöhemmin kysymällä. Passiin tehdyt merkinnät hyväksyvät kipparit, ja heiltä voi aina tilaisuuden tullen kysellä pisteistä. Pisteistä ei kannata stressata, sillä asioista innostumalla niitä tuntuu tulevan vähän joka suunnasta!