Paljon onnea opiskelupaikasta uusille fukseille!

Vuonna 2019 aloittaville opiskelijoille on Facebook-ryhmä, jonne uusien opiskelijoiden toivotaan liittyvän. Kaikki uudet opiskelijat saavat elokuun alussa fuksin alfa-beta-gamman eli Fyysikkokillan fuksiaapisen, joka sisältää hyödyllistä tietoa syksyn aloituksesta, opinnoista, Fyysikkokillasta ja teekkarikulttuurista. Mikäli et ole saanut fuksiaapista elokuun puoleenväliin mennessä, olethan pikaisesti yhteydessä fuksikapteeniisi. Jos sinut on hyväksytty esimerkiksi vuonna 2018, mutta olet pitänyt välivuoden esimerkiksi varusmiespalveluksen vuoksi, olet oikeutettu saamaan myös tämän vuoden fuksioppaan. Fuksiopas löytyy tämän sivun alalaidasta.

Fuksikapteeniin voi ottaa yhteyttä kaikissa fuksien mieltä askarruttavissa kysymyksissä sähköpostitse tai puhelimitse. Fuksikapteenin yhteystiedot löytyvät tämän sivun vasemmasta reunasta.

Fyysikkokilta ja fuksit

Fyysikkokilta on yksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) alla toimivista erityisasemayhdistyksistä. Kilta järjestää opiskelijoilleen erilaista vapaa-ajan toimintaa, valvoo heidän etujaan korkeakoulun toimielimissä, huolehtii yhteyksistä muihin saman alan opiskelijoihin Suomessa ja pyrkii huolehtimaan opiskelijoiden hyvinvoinnista. Kaikki killan toiminta perustuu hyvien teekkariperinteiden mukaiseen vapaaehtoistyöhön ja yhteiseen talkoohenkeen.  

Fyysikkokillassa fukseista huolehtii fuksikapteeni yhdessä ISOvastaavan ja ISOjen kanssa. Nämä henkilöt muodostavan Fyysikkokillan fuksijaoksen. AYY:n tasolla fuksikasvatuksesta vastaa Fuksitoimikunta eli FTMK, johon kuuluvat kaikki Otaniemen fuksikapteenit. Fuksitoimikuntaa johtaa fuksimajuri Jere Vänskä.

Fuksikapteeni

Fuksikapteeni on killassa fukseja varten. Fuksikapteenin tehtäviin kuuluvat ne asiat killassa, jotka koskevat erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Fuksit tapaavat kipparinsa heti ensimmäisenä päivänään yliopistossa, ja fuksikapteeni on tiiviisti fuksien mukana koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Mikäli fukseilla herää kysymyksiä, voi fuksikapteeniin aina olla yhteydessä. Fuksikapteeniin saa parhaiten yhteyden sähköpostilla, mutta soittaakin toki saa.  

Fuksiryhmät ja ISOt

Fyysikkofuksit jaetaan ennen lukuvuoden alkua fuksiryhmiin, joihin kuuluu fuksien lisäksi ISOja ja opiskelijatuutoreita. ISOt ovat yleensä toisen vuoden opiskelijoita ja opiskelijatuutorit tavallisesti hieman vanhempia opiskelijoita. Ensimmäisten päivien aikana ISOt esittelevät fukseille Otaniemeä ja opastavat heitä toimimaan Aallossa ja kampusalueella. Kuten kipparilta, myös ISOilta ja opiskelijatuutoreilta voi kysyä mitä tahansa mieltä askarruttavaa. ISOt järjestävät lukuvuoden aikana fuksiryhmilleen ajanvietettä ja erilaisia tapaamisia, joissa oma ja muut fuksiryhmät tulevat tutuiksi.

Opiskelijatuutoreiden tehtävä on opastaa fukseja erityisesti opintoihin liittyvissä asioissa. Opiskelijatuutoreilla on vanhemman akateemisen ikänsä vuoksi hyödyllistä kokemusta opinnoista ja he osaavat auttaa esimerkiksi kurssivalintoihin tai kurssien sisältöön ja työmäärään liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijatuutorit järjestävät rentoja tapaamisia, joissa on mahdollisuus keskustella opinnoista. Jokaisella fuksiryhmällä on muutaman opiskelijatuutorin lisäksi opettajatuutor. Opettajatuutorin tapaaminen tarjoaa mahdollisuuden tutustua opetushenkilökuntaan ja kysellä kaikista opiskeluun liittyvistä asioista.

Fuksipistevihko

Syksyn alussa fukseille jaetaan fuksipistevihko, johon voi kerätä pisteitä ensimmäisen vuoden aikana. Fuksipistevihkoon tarpeeksi pisteitä kerättyään on fuksi oikeutettu teekkarilakin saamiseen mahdollisesti järjestettävänä Wappuna. Pisteitä kertyy useasta kategoriasta, joista mainittakoon esimerkiksi teekkarikulttuuriin tutustuminen, opintoaiheiset tapahtumat sekä erilaiset vapaaehtoistoimet killan parissa ja muualla. Pistevihkoa täyttäessä on hieno mahdollisuus tutustua kaikkeen siihen, mitä Aalto-yliopisto, AYY, killat ja Otaniemi opiskelijoille tarjoavat.

Fuksipistevihkot jaetaan orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä Kiljavalla. Mikäli fuksi ei pääse paikalle, saa hän pistevihkon kipparilta myöhemmin kysymällä. Pistevihkoon tehdyt merkinnät hyväksyy kippari ja häneltä voi aina tilaisuuden tullen kysellä pisteitä. Pisteistä ei kannata stressata, sillä asioista innostumalla niitä tuntuu tulevan vähän joka suunnasta!