Tiedotuskanavat

Killalla on monia eri kanavia, joilla tavoittaa jäsenet ja yhteistyötahot. Tärkeimpiä sisäisen viestinnän kanavia ovat Telegram-tiedotuskanavat suomeksi ja englanniksi (linkit löytyvät sivun alapalkissa) sekä sähköpostilistat. Ulkoista näkyvyyttä tuovia kanavia ovat esimerkiksi Instagram ja Facebook (linkit alapalkissa).

Sähköpostilistat

Viikkotiedotteet laitetaan sähköpostilistalle FK tieto. Viikottainen tiedote sisältää tietoa killan järjestämistä tapahtumista ja viestintävastaavan poimintoja muiden toimijoiden tapahtumista, sekä ajankohtaisia opintoasioita. Myös killan viralliset kokouskutsut lähetetään listalle. Listalle kuuluvat kaikki killan jäsenet.

Avoimista työpaikoista ja yritysexcursioista tiedotetaan listalla FK ura. Listalle tulevan semiviikottaisen uratiedotteen kokoaa yrityssuhdevastaava.

Myös killan toimihenkilöt ja fuksit ovat tavoitettavissa omalta sähköpostilistaltaan. Kaikki listat ovat moderoituja, joten mikäli sinulla on tähdellistä kerrottavaa kyseisillä listoilla, ole viestintävastaavaan yhteydessä. Vanhemmat vuosikurssit tavoittaa kunkin vuosikurssin oman telegram-ryhmän kautta.

Killan sähköpostilistat on toteutettu Google-ryhminä. Tiedustelut killan sähköpostilistoille liittymisestä voi lähettää osoitteeseen viestintavastaava@fyysikkokilta.fi. Kaikilta killan muotoa nimi@fyysikkokilta.fi olevilta sähköpostilistoilta voi poistua laittamalla sähköposti osoitteeseen nimi+unsubscribe@fyysikkokilta.fi.

Vaalipeli

Killan vaalipeli käydään syksyisin omassa keskustelufoorumissa eli Fiirumissa, jossa raati- tai toimihenkilövirkoihin ehdolla olevat henkilöt voivat esitellä itsensä. Myös tiukkojen kysymysten esittäminen ehdokkaille on erittäin suotavaa.