Killan yhteystiedot

AYY / Fyysikkokilta
PL 69
02151 Espoo
Y-tunnus: 1903417-1
fkfyysikkokilta.fi

Anna palautetta

Fyysikkokillan raadille/Fyysikkokillalle voi lähettää anonyymiä palautetta palautelomakkeella.

Fyysikkokilta on Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoita yhdistävä yhdistys, joka on avoin muillekin kiinnostuneille. Killan historia ulottuu vuoteen 1947 ja sillä on nykyisellään noin 450 jäsentä.

Kilta järjestää opiskelijoilleen erilaista vapaa-ajan toimintaa niin Otaniemessä kuin sen ulkopuolellakin, valvoo heidän etujaan korkeakoulun toimielimissä, huolehtii yhteyksistä muihin saman alan opiskelijoihin Suomessa ja maailmalla ja pyrkii muuten huolehtimaan heidän hyvinvoinnistaan. Kaikki killan toiminta perustuu hyvien teekkariperinteiden mukaiseen vapaaehtoistyöhön ja yhteiseen talkoohenkeen.

Killan toimistona ja oleskelutilana toimii kiltahuone eli tuttavallisemmin kiltis, joka sijaitsee tällä hetkellä Otakaari 1:n Learning HUBin vieressä Otakaarta lähempänä olevalla käytävällä.

Valmistuneita kiltalaisia yhdistää killan kanssa läheisessä yhteydessä toimiva alumniyhdistyksemme Fyysikkoalumni.

Ajankohtaista

KOKOUSKUTSU

Fyysikkokilta ry:n vuoden 2017 sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 1.3.2016 klo 16.15 alkaen U5-salissa, osoitteessa Otakaari 1, 02150 ESPOO. Kokouksessa käsitellään killan säännöissä vaaditut asiat.

Tervetuloa!
Raadin 2017 puolesta,

Leo Norilo
Puheenjohtaja 

Esityslista

 

 

Aika: 1.3.2017 klo 16.15
Paikka: U5-sali, Otakaari 1, 02150 Espoo

 1. Kokouksen avaus

 2. Kokouksen järjestäytyminen

  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa varahenkilöineen sekä kaksi ääntenlaskijaa varahenkilöineen.

 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Menettelytavat

  Päätetään kokouksen menettelytavoista.

 5. Työjärjestys

  Pohjaesitys: Hyväksytään tämä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 6. Ilmoitusasiat

 7. Vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

 8. Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen

 9. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016 raadille

 10. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle 2017-2018

  Pohjaesitys: Päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruudeksi 8 €.

 11. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun eräpäivä lukuvuodelle 2017-2018

  Pohjaesitys: Päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun eräpäiväksi 11.2.2018.

 12. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio

  Hyväksytään vuodelle 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Raati esittelee kokouksessa pohjaesityksensä.

 13. Muut esille tulevat asiat

 14. Kokouksen päättäminen 

 

(1) Kiltahuoneen avainten haku on taas auki! - DL 25.1.!
(2) Fyysikkospeksiviikko 23.-29.1.2017!
(3) Fyysikkokillan ulkomaan pitkä juhlaexcu - Ilmoittautuminen 1.2. klo 10
(4) Mentorointiverkosto killan ja Fyysikkoalumin kanssa käynnistyy!
(5) Fyysikkoseminaari 18.2.
**********