Hienoa, että olet päätynyt meidän maisteriohjelmiin, ja tervetuloa Fyysikkokiltaan! Uusiin maisterifukseihin ollaan yhteydessä ennen lukukauden alkua ja heille lähetetään kiltamme fuksiopas. Voit liittyä kiltamme maisterifuksien Telegram-ryhmään täältä. Kiltamme ei saa Aallon sisällä alaa vaihtavien maisteriopiskelijoiden tietoja yliopistolta, joten olemme sen varassa, että he ovat itse yhteydessä meihin. Mikäli siis vaihdat alaa Aallon sisällä, ole yhteydessä Kv-vastaavaan. Lisää tietoa maisterifukseille löytyy englanninkielisesta sivulta.

Teekkarilakki

Mikäli olet suorittanut kandiopintosi ei-teknillisessä korkeakoulussa, voit halutessasi suorittaa kandifuksien tapaan lakkitutkinnon, joka oikeuttaa käyttämään tupsullista teekkarilakkia. Lakkitutkinnon suorittamisessa ohjaa fuksipistevihko, josta on kandifukseille kirjoitettu näin: 

“Syksyn alussa fukseille jaetaan fuksipistevihko, johon voi kerätä pisteitä ensimmäisen vuoden aikana. Fuksipistevihkoon tarpeeksi pisteitä kerättyään on fuksi oikeutettu teekkarilakin saamiseen mahdollisesti järjestettävänä Wappuna. Pisteitä kertyy useasta kategoriasta, joista mainittakoon esimerkiksi teekkarikulttuuriin tutustuminen, opintoaiheiset tapahtumat sekä erilaiset vapaaehtoistoimet killan parissa ja muualla. Pistevihkoa täyttäessä on hieno mahdollisuus tutustua kaikkeen siihen, mitä Aalto-yliopisto, AYY, killat ja Otaniemi opiskelijoille tarjoavat.

Fuksipistevihkot jaetaan orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä Kiljavalla. Mikäli fuksi ei pääse paikalle, saa hän pistevihkon kippareilta myöhemmin kysymällä. Pistevihkoon tehdyt merkinnät hyväksyy kippari, ja häneltä voi aina tilaisuuden tullen kysellä pisteitä. Pisteistä ei kannata stressata, sillä asioista innostumalla niitä tuntuu tulevan vähän joka suunnasta!”

Maisterifukseille on suuniteltu oma pistekorttinsa, jonka jakaa Kv-vastaava, ja hän vastaa maisterifuksien lakkitutkinnosta samaan tapaan kuin fuksikipparit kandifuksien lakkitutkinnosta. Mikäli sinulla ei ole vielä teekkarilakkia, mutta haluaisit sellaisen saada, ole yhteydessä Kv-vastaavaan!