Hienoa, että olet päätynyt meidän maisteriohjelmiin, ja tervetuloa Fyysikkokiltaan! Uusiin maisterifukseihin ollaan yhteydessä ennen lukukauden alkua ja heille lähetetään kiltamme fuksiopas. Voit lukea kiltamme uusille maisterifukseille ja vaihto-opiskelijoille suunnitellun oppaan tämän linkin takaa. Voit myös jo liittyä kiltamme maisterifuksien Telegram-ryhmään täältä. Kiltamme ei saa Aallon sisällä alaa vaihtavien maisteriopiskelijoiden tietoja yliopistolta, joten olemme sen varassa, että he ovat itse yhteydessä meihin. Mikäli siis vaihdat alaa Aallon sisällä, ole yhteydessä Kv-vastaavaan. Häneen voi olla yhteydessä kaikissa muissakin asioissa sähköpostitse tai puhelimella.


Maisterifuksit Fyysikkokillassa

Fyysikkokilta on yksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) alla toimivista erityisasemayhdistyksistä. Kilta järjestää opiskelijoilleen erilaista vapaa-ajan toimintaa, valvoo heidän etujaan korkeakoulun toimielimissä, huolehtii yhteyksistä muihin saman alan opiskelijoihin Suomessa ja pitää huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista. Kaikki killan toiminta perustuu hyvien teekkariperinteiden mukaiseen vapaaehtoistyöhön ja yhteiseen talkoohenkeen.  

Maisterifukseista on vastuussa Kv-vastaava yhdessä Kv-ISOjen kanssa. Maisterifuksit ovat tervetulleita kandifuksien tapahtumiin.

Kv-vastaava

Kv-vastaava, tai Kv-kippari, on vastuussa killan maisterifukseista ja ulkomailta tulevista opiskelijoista. Hän tekee myös tiivistä yhteistyötä killan Fuksijaoksen kanssa, ja monet tapahtumat olisivat sekä kandifukseille että maisterifukseille avoimia. Kv-vastaava on mukana heti ensimmäisestä päivästä lähtien, ja häneen voi olla aina yhteydessä kaikissa asioissa joko Telegrammin, sähköpostin tai sitten ihan puhelinsoiton välityksellä.

Kv-ISOt ja ryhmät

Maisterifuksit ja vaihto-opiskelijat jaetaan lukuvuoden alussa ryhmiin, joihin kuuluu myös Kv-ISOja. He ovat yleensä hieman vanhempia opiskelijoita kuin kandifuksien ISOt, yleensä 3. vuosikurssin opiskelijoista ylöspäin, ja moni onkin saattanut toimia Kv-ISOna monta vuotta. Kv-ISOt auttavat vaihto-opiskelijoita tutustumaan suomalaiseen (teekkari)kulttuuriin ja Otaniemeen. Maisterifukseilla opastus taas painottuu pääosin Fyysikkokiltaan tutustumisessa. Samalla tavalla kuin Kv-vastaavalta, voi Kv-ISOilta kysyä neuvoa ja apua melkeinpä mihin tahansa tilanteeseen. 

Maisterifuksit ja vaihto-opiskelijat tulevat varsinkin orientaatioviikolla pyörimään paljon yhdessä, joten tässä on erinomainen tilaisuus tutustua uusiin ihmisiin ja saada ystäviä eri puolilta maailmaa!

Teekkarilakki

Mikäli olet suorittanut kandiopintosi ei-teknillisessä korkeakoulussa, voit halutessasi suorittaa kandifuksien tapaan lakkitutkinnon, joka oikeuttaa käyttämään tupsullista teekkarilakkia. Lakkitutkinnon suorittamisessa ohjaa fuksipistevihko, josta on kandifukseille kirjoitettu näin: 

“Syksyn alussa fukseille jaetaan fuksipistevihko, johon voi kerätä pisteitä ensimmäisen vuoden aikana. Fuksipistevihkoon tarpeeksi pisteitä kerättyään on fuksi oikeutettu teekkarilakin saamiseen mahdollisesti järjestettävänä Wappuna. Pisteitä kertyy useasta kategoriasta, joista mainittakoon esimerkiksi teekkarikulttuuriin tutustuminen, opintoaiheiset tapahtumat sekä erilaiset vapaaehtoistoimet killan parissa ja muualla. Pistevihkoa täyttäessä on hieno mahdollisuus tutustua kaikkeen siihen, mitä Aalto-yliopisto, AYY, killat ja Otaniemi opiskelijoille tarjoavat.

Fuksipistevihkot jaetaan orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä Kiljavalla. Mikäli fuksi ei pääse paikalle, saa hän pistevihkon kippareilta myöhemmin kysymällä. Pistevihkoon tehdyt merkinnät hyväksyy kippari, ja häneltä voi aina tilaisuuden tullen kysellä pisteitä. Pisteistä ei kannata stressata, sillä asioista innostumalla niitä tuntuu tulevan vähän joka suunnasta!”

Maisterifukseille on suuniteltu oma pistekorttinsa, jonka jakaa Kv-vastaava, ja hän vastaa maisterifuksien lakkitutkinnosta samaan tapaan kuin fuksikipparit kandifuksien lakkitutkinnosta. Mikäli sinulla ei ole vielä teekkarilakkia, mutta haluaisit sellaisen saada, ole yhteydessä Kv-vastaavaan!