Voit liittyä killan varsinaiseksi jäseneksi, mikäli olet AYY:n jäsen. Muussa tapauksessa voit liittyä ortogonaali- tai kannatusjäseneksi. Kiltajärjestyksen mukaan ortogonaalijäsenten tulee olla kiinnostuneita killan toiminnasta. Kannatusjäsenten puolestaan tulee olla halukkaita tukemaan kiltaa. Eri jäsenlajeilla on muuten samat oikeudet, mutta vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus killan kokouksissa.

Kun olet päättänyt, minkälaiseksi jäseneksi haluat liittyä, maksa killan jäsenmaksu ($8$ € varsinaisille jäsenille ja ortogonaalijäsenille, $20$ € kannatusjäsenille) killan tilille seuraavilla tiedoilla:

Tilinumero: FI12 6601 0001 0618 94
BIC: AABAFI22
Saaja: Fyysikkokilta ry
Viitenumero: 100007
Summa: 8/20 €

Jäsenmaksut liittymisen jälkeisinä vuosina voi maksaa samoilla maksutiedoilla kuin liittymisen yhteydessä.

Liittyessäsi jäseneksi sinun tulee myös ilmoittaa koko nimesi, kotikuntasi, sähköpostiosoitteesi ja mahdollinen jäsenyytesi AYY:ssa raadille mahdollisimman pian. Raatiin saat yhteyttä helpoiten sähköpostilla (raati@fyysikkokilta.fi). Huomaathan, että pelkkä jäsenmaksun maksaminen ei riitä jäsenyyteen.

Jäsenmaksun voi myös maksaa AYY:n kautta, ja tässä tapauksessa tietoja ei tarvitse itse toimittaa raadille, vaan ne tulevat suoraan AYY:ltä.

Kiltalaiseksi hyväksymisestä päättää killan raati. Kiltaan liittyvät jäsenet ovat lisäksi perinteisesti anoneet jäsenyyttä raadin kokouksessa jonkinlaisella esityksellä tai lahjalla. Syksyllä aloittavat ensimmäisen vuoden opiskelijat on perinteisesti hyväksytty kaikki kerralla killan jäseniksi jäsenanomuskokouksessa syksyn alussa.

Valmistuvat jäsenet voivat hakea killassa ortogonaali- tai kannatusjäsenyyttä valmistumisen jälkeen. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä raatiin.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste jäsenrekisterille löytyy täältä.