Voit liittyä killan varsinaiseksi jäseneksi, mikäli olet AYY:n jäsen. Muussa tapauksessa voit liittyä ortogonaali- tai kannatusjäseneksi. Kiltajärjestyksen mukaan ortogonaalijäsenten tulee olla kiinnostuneita killan toiminnasta. Kannatusjäsenten puolestaan tulee olla halukkaita tukemaan kiltaa. Eri jäsenlajeilla on muuten samat oikeudet, mutta vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus killan kokouksissa.

Kun olet päättänyt, minkälaiseksi jäseneksi haluat liittyä, maksa killan jäsenmaksu, joka on 10 € varsinaisille jäsenille ja ortogonaalijäsenille sekä 25 € kannatusjäsenille lukuvuonna 2024-2025 killalle Kide.app:in kautta.

Kiltalaiseksi hyväksymisestä päättää killan raati. Kiltaan liittyvät jäsenet ovat lisäksi perinteisesti anoneet jäsenyyttä raadin kokouksessa jonkinlaisella esityksellä tai lahjalla. Syksyllä aloittavat ensimmäisen vuoden opiskelijat on perinteisesti hyväksytty kaikki kerralla killan jäseniksi jäsenanomuskokouksessa syksyn alussa.

Valmistuvat jäsenet voivat hakea killassa ortogonaali- tai kannatusjäsenyyttä valmistumisen jälkeen. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä raatiin.

Mikäli syystä tai toisesta et pysty käyttämään Kide.app:ia, ota yhteyttä killan rahastonhoitajaan.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste jäsenrekisterille löytyy täältä.