Kestävyysohje

1. Yleistä

Fyysikkokilta pyrkii toiminnassaan edistämään kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita. Kestävyysohjeen tarkoituksena on edistää erityisesti ekologista kestävyyttä ja kotimaisuutta. Kestävyysohje nojautuu pitkälti AYY:n kestävän kehityksen ohjeistukseen sekä jo vakiintuneisiin toimintatapoihin Otaniemeläisessä opiskelijakulttuurissa.

2. Ruoka ja juoma

Fyysikkokillan järjestämissä tapahtumissa pyritään huomioimaan tarjoiltavien ruokien ja juomien alkuperä sekä ympäristövaikutukset. Fyysikkokilta ei tarjoile tilaisuuksissaan lihaa, poislukien kotimainen riista, kala, ja hyönteiset. Tarjoiltavien tuotteiden valinnassa suositaan täysin kasviperäisiä ruokia ja juomia.  

2.1. Kasvikset

Hyviä kasviproteiinien lähteitä ovat esimerkiksi pavut, linssit, seitan, tofu, kaura, soija, kvinoa ja sienet. Kasvisten osalta suositaan kotimaisia sesongin kasviksia, joita voi löytää esimerkiksi Satokausikalenterista.

2.2. Kala

Jos tarjoiltavaksi valitaan kalaa, suositaan lähivesien ja järvien pikkukalaa. Kalan valinnassa voi tukeutua WWF:n kalaoppaseen.

2.3. Maitotuotteet

Maitotuotteet pyritään korvaamaan kasviperäisillä vaihtoehdoilla. Jos maitotuotteita päädytään käyttämään, suositaan kotimaista luomutuotantoa. 

2.4. Kananmunat

Kananmunien käyttöä pyritään välttämään, mutta tarvittaessa suositaan luomumunia. 

Vinkki: 

Usein leivonnassa kananmunan voi jättää vain pois ja resepti toimii silti hyvin, esimerkiksi lettutaikinassa. Myös täysin vegaanisia reseptejä löytyy helposti internetistä.

2.5. Hävikin minimointi

Ennen ruuan ostamista tarkistetaan, löytyykö raaka-ainetta jo valmiiksi killalta. Kiltahuoneelta ja killan varastolta löytyy usein esimerkiksi mausteita ja kuivia ruoka-aineita. Varastolle pääsyä voi pyytää IE:ltä. Ruokaa pyritään valmistamaan vain tarvittava määrä. Tämän toteuttaminen käytännössä on kuitenkin välillä vaikeaa, joten ylimääräinen ruoka jaetaan osallistujille tai avoimesti kaikille hyödyntämällä esimerkiksi ilmaisen ruoan jakamiseen tarkoitettuja Telegram-ryhmiä. Ylijäämäruualle pyritään ensisijaisesti keksimään jokin muu ratkaisu, kuin roskikseen heittäminen.

2.6. Juomat

Suositaan täysin kasvisperäisiä juomia sekä luomu- tai muuten ekologisesti tuotettuja vaihtoehtoja, kuten Vihreä valinta- tai Eettinen-merkin omaavia. Kaiken tapahtumissa tarjottavan alkoholin tulee olla Suomesta ostettua. 

3. Hankinnat

Kaikissa hankinnoissa pyritään harkitsemaan, onko hankinta varmasti tarpeellinen, vai voisiko tarpeen täyttää esimerkiksi lainaamalla tai vuokraamalla. Suositaan kierrätettynä ostettuja hankintoja, ja uutena ostettaessa laadukkaita ja suomalaisia tuotteita.

3.1. Sisustus ja tavarahankinnat

Kun killalle ostetaan uutta omaisuutta, pyritään suosimaan mahdollisimman lähellä valmistettuja tuotteita. Uusia tavaroita ostettaessa pyritään panostamaan tuotteiden laatuun. On hyvä selvittää, onko tuotetta mahdollista löytää hyvälaatuisina myös käytettynä esimerkiksi kierrätyskeskuksista tai nettikirpputoreilta. Mahdollisuutta korjata rikkinäiset tai kuluneet tuotteet on hyvä harkita. Joidenkin tavaroiden elinikää on myös mahdollista pidentää hyvällä huolenpidolla, esimerkiksi laminoimalla lautapelien ohjeet.

3.2. Hankinnat tapahtumanjärjestämisessä

3.2.1. Roskat ja kierrättäminen

Isoissa tapahtumissa, esimerkiksi sitseillä, tulee paljon roskaa, joten tämän roskan määrän minimoimiseen ja kierrätettävyyteen tulee kiinnittää huomiota.  Suunnittelemalla etukäteen pystyy vaikuttamaan roskan määrään ja laatuun, ja tapahtumapäivänä käyttämällä hieman enemmän energiaa pystytään roskaa kierrättämään enemmän. 

Vinkki:

Jo tapahtuman valmistelussa kannattaa selkeästi asettaa roskikset eri jätetyypeille valmiiksi, jotta kiireen tullen ne löytävät oikeaan roskikseen eivätkä päädy sekajätteeseen.

3.2.2. Koristeet

Koristeita suunniteltaessa voi vaikuttaa roskan määrään paljon. Koristeiden olennaisuutta on hyvä miettiä ja koristeiksi valitaan mieluummin asioita, joita ei tarvitse käytön jälkeen heittää roskiin. Erityisesti kaikkia kertakäyttöisiä muovikoristeita tulisi välttää. Hyviä koristeita ovat valot, joita voi käyttää useasti, sekä suomalaiset kasvit ja leikkokukat. 

Vinkkejä:

  • Tapahtuman teemaan liittyen usein koristeiksi sopii joitakin esineitä, joita voi tuoda esimerkiksi järjestäjien kotoa. 
  • Usein koristeita, esimerkiksi Smökin katon harsoja, voi myös sopia käytettäväksi useassa peräkkäisessä tapahtumassa, mikä vähentää roskan määrää. Tällöin kannattaa sopia muiden samassa tilassa lähipäivinä tapahtumaa järjestävien kanssa, voisiko koristeissa tehdä yhteistyötä.

3.2.3. Astiat

Astioissa suositaan oikeita astioita kertakäyttöisten sijaan. Jos kertakäyttöastioita käytetään, pyritään valitsemaan pahvisia ja biohajoavia muovisten sijaan. Esimerkiksi sitseillä pyrittäisiin keräämään tarpeeksi puhtaat pahviastiat erikseen kierrätettäväksi siivouksen yhteydessä. 

3.3. Painotuotteet

Kiltavaatteita sekä muita kiltatuotteita tilatessa pyritään suosimaan suomalaisia ja Suomessa tuotettuja, tai mahdollisimman lähellä tuotettuja tuotteita. Paperituotteissa valitaan yritys, joka painaa tuotteet Suomessa tai mahdollisimman lähellä, minkä lisäksi suositaan FSC-sertifikaatin tai vastaavan merkinnän saanutta vaihtoehtoa. 

4. Vuosijuhlat

Vuosijuhlia järjestettäessä pyritään tavarahankinnoissa ja koristelussa suosimaan samoja periaatteita kuin muidenkin tapahtumien järjestämisessä. Sekä pyydettävien että annettavien vuosijuhlalahjojen osalta suositaan aineettomia tai kierrätettyjä lahjoja.

5. Matkustaminen

Matkustettaessa suositaan lähtökohtaisesti maata pitkin matkustamista, jonka osalta pyritään käyttämään julkista liikennettä. Lentämisen ja laivamatkustamisen tarpeellisuus arvioidaan jokaisen matkan kohdalla erikseen.

5.1. Maata pitkin matkustaminen

Maata pitkin matkustaminen on lähtökohtaisesti ympäristöystävällisin matkustusmuoto. Ensisijaisesti suositaan julkista liikennettä. Suuremmalle ryhmälle matkaa varatessa suositaan tilausajoa tai junaa. Mikäli matkustetaan yksityisautolla, suositaan kimppakyytejä.

5.2. Laivamatkustaminen

Mikäli laivamatkustuksen tarvetta esiintyy, pyritään valitsemaan ekologisempia lauttavaihtoehtoja. Suositaan laivoja, jotka käyttävät uusiutuvia tai ympäristöystävällisempiä energiamuotoja kulkemiseen.

5.3. Lentomatkustaminen

Lentomatkustamista tulisi ensisijaisesti välttää, sillä lentomatkustaminen on ympäristön kannalta kuormittavin matkustusmuoto. Mikäli kohteeseen on lennettävä, suositaan suoria lentoja Finnairin kautta. Pyritään välttämään halpalentoyhtiöitä. Kevyemmät matkatavarat, kuten ainoastaan käsimatkatavaroilla matkustaminen, myös minimoi päästöjä. Lentomatkustamisesta syntyvien päästöjen kompensointia pyritään selvittämään tulevaisuudessa.

Raadilla on oikeus muokata kokouksissaan ohjetta niin, että sisältö ja pääpiirteet pysyvät samana, esimerkiksi päivittää linkkejä tai lisätä vinkki-kohtia. 

1. General

The Guild of Physics strives to promote sustainable development goals in its activities. The purpose of the sustainability guidelines is to promote ecological sustainability and domesticity in particular. The sustainability guideline is largely based on AYY’s guidelines for sustainable development and already established operating methods in Otaniemi’s student culture.

2. Food and drink

In the events organized by the Guild of Physics, the aim is to take into account the origin and the environmental effects of the food and drinks served. The Guild of Physics does not serve meat at its events, excluding domestic game, fish, and insects. When choosing the products to be served, completely plant-based foods and drinks are preferred.

2.1. Vegetables

Good sources of plant proteins are for example: beans, lentils, seitan, tofu, oats, soy, quinoa and mushrooms. Regarding vegetables, domestic seasonal vegetables are preferred, which can be found, for example, in the Harvest Season Calendar.

2.2. Fish

If fish is chosen to be served, preference is given to small fish from nearby waters and lakes. You can rely on WWF’s fish guide when choosing fish.

2.3. Dairy products

The aim is to replace dairy products with plant-based alternatives. If dairy products end up being used, domestic organic production is preferred.

2.4. Eggs

The use of chicken eggs is avoided when possible, but organic eggs are preferred if necessary.

Tip:

Often in baking, you can just leave out the egg and the recipe still works well, for example in shortbread dough. You can also easily find completely vegan recipes on the internet.

2.5. Surplus food minimization

Before buying the food, it should be checked whether the raw material is already available at the guild. In the guild room and the guild storage, you can often find, for example, spices and dry food items. Access to the storage can be requested from IE. The aim is to prepare only the necessary amount of food. However, implementing this in practice is sometimes difficult, so the extra food is distributed to the participants or openly to everyone by using, for example, Telegram groups intended for distributing free food. The primary goal is to find a solution for surplus food other than throwing it in the trash.

2.6. Drinks

Fully plant-based drinks and organic or otherwise ecologically produced options are preferred, such as those with the Vihreä valinta (Green Choice) or Eettinen (Ethical) label. All alcohol served at events must be purchased in Finland.

3. Acquisitions

In all acquisitions, the aim is to consider whether the acquisition is definitely necessary, or whether the need could be met, for example, by borrowing or renting. Purchases bought recycled are preferred, and when buying new, high-quality and Finnish products are preferred.

3.1. Decoration and Merchandise Purchases

When buying new property for the guild, the aim is to favor products manufactured as close as possible. When buying new goods, the aim is to invest in the quality of the products. It is good to find out if it is possible to find the product in good quality as used, for example at recycling centers or online flea markets. It is good to consider the possibility of repairing broken or worn products. It is also possible to extend the life of some items with good care, for example by laminating board game instructions.

3.2. Acquisitions when organizing events

3.2.1. Garbage and recycling

At large events, such as sitsit, there is a lot of garbage, so attention should be paid to minimizing the amount of this garbage and its recyclability. By planning in advance, you can influence the amount and quality of trash, and by using a little more energy on the day of the event, you can recycle more trash.

Tip:

Already in the preparation of the event, you should clearly set the trash for different types of waste ready, so that when you are in a hurry, you will find the right trash and not end up in mixed waste.

3.2.2. Decorations

When planning decorations, the amount of trash can be greatly affected. It is good to think about the essentiality of the decorations and prefer to choose things as decorations that do not need to be thrown in the trash after use. In particular, all single-use plastic decorations should be avoided. Good decorations are lights that can be used several times, as well as Finnish plants and cut flowers.

Tips:

In connection with the theme of the event, some objects that can be brought, for example, from the organizers’ home, are often suitable as decorations.

Often, decorations, for example Smökki’s roof sheets, can also be suitable for use in several consecutive events, which reduces the amount of trash. In this case, you should agree with others who are organizing an event in the same space in the coming days, whether it would be possible to collaborate on the decorations.

3.2.3. Dishes

For dishes, real dishes are preferred instead of disposable ones. If disposable containers are used, try to choose cardboard and biodegradable ones instead of plastic ones. For example, the aim would be to collect cardboard containers that are clean enough to be recycled separately during cleaning.

3.3. Printed matter

When ordering guild clothing and other guild products, we aim to favor Finnish products and products produced in Finland, or products produced as close as possible. For paper products, a company that prints the products in Finland or as close as possible is chosen, and in addition, an option with an FSC certificate or a similar mark is preferred.

4. Annual parties

When organizing an annual party, the aim is to follow the same principles in acquisitions and decoration as when organizing other events. For both requested and given anniversary gifts, intangible or recycled gifts are preferred.

5. Traveling

When traveling, it is primarily  preferred to travel by land, for which the aim is to use public transport. The necessity of flying and traveling by ship is assessed separately for each trip.

5.1. Traveling by land

Traveling by land is generally the most environmentally friendly form of travel. Public transport is primarily preferred. When booking a trip for a larger group, charter or train is preferred. If traveling by private car, carpooling is preferred.

5.2. Traveling by ship

If there is a need for ship travel, the aim is  to choose more ecological ferry options. We prefer ships that use renewable or more environmentally friendly forms of energy to travel.

5.3. Air travel

Air travel should primarily be avoided, as air travel is the most environmentally burdensome form of travel. If air travel is necessary, direct flights via Finnair are preferred. The aim is to avoid low-cost airlines. Lighter luggage, such as traveling with hand luggage only, also minimizes emissions. Compensation for emissions from air travel will be investigated in the future.

The board has the right to modify the instructions in its meetings so that the content and main features remain the same, for example updating links or adding tips.