Ohje tapahtumajärjestäjille

Killan tapahtumissa ei hyväksytä häirintää missään muodossa. Tavoitteena on, että tapahtumassa kaikki osallistujat kokevat järjestävän tahon luotettavaksi ja helposti lähestyttäväksi. Tapahtumissa vastuu häirintätilanteista on järjestäjillä ja kaikkiin yhteydenottoihin on aina syytä suhtautua vakavasti. 

Tapahtumaa ennen

Tapahtumaa ennen tulee päättää kuka/ketkä ovat tapahtuman häirintäyhdyshenkilöt. Häirintäyhdyshenkilöinä voivat toimia esimerkiksi tapahtuman pääjärjestäjät. Häirintäyhdyshenkilöiden nimet ja Telegram-tunnukset on hyvä laittaa näkyviin esimerkiksi läsyn viimeiselle sivulle. Täältä löytyy myös pohja lapulle, johon voi lisätä tapahtuman häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot, ja joita voi printata ja teipata esimerkiksi vessaan esille. Tapahtumaa ennen kannattaa kertoa myös kaikille tapahtuman työntekijöille, ketkä tapahtuman häirintäyhdyshenkilöt ovat. 

Tapahtuman alussa

Tapahtuman alussa on hyvä mainita muutama asia häirintätilanteisiin liittyen. Tapahtumanjärjestäjät, lukkarit tai tapahtuman häirintäyhdyshenkilöt voivat pitää lyhyen puheen, jossa kerrotaan tärkeimpinä seuraavat asiat: 

  1. Tapahtumassa ei suvaita minkäänlaista häirintää
  2. Ketkä ovat tapahtuman häirintäyhdyshenkilöt
  3. Miten häirintäyhdyshenkilöihin saa yhteyden (esim. yhteystiedot löytyvät läsystä ja/tai vessasta) ja/tai miten häirintäyhdyshenkilöt tunnistaa

On myös hyvä muistuttaa, että kuka tahansa tapahtuman työntekijöistä osaa ohjata häirintäyhdyshenkilöiden luokse. Ja toisaalta jos näkee normaalista poikkeavan tilanteen, voi myös itse mennä juttelemaan ja kysymään, mikä tilanne on. 

Puhe voi esimerkiksi olla seuraavanlainen: “Moi, haluaisimme muistuttaa, että tässä tapahtumassa ei suvaita minkäänlaista häirintää. Tämän tapahtuman häirintäyhdyshenkilöinä toimivat [nimi] ja [nimi]. Heidän luokseen voi milloin vain mennä juttelemaan tai heille voi laittaa viestiä Telegramissa. Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät [mistä] ja heidät tunnistaa [mistä]. Myös kuka tahansa tapahtuman työntekijöistä osaa ohjata häirintäyhdyshenkilöiden luokse. Jos näette normaalista poikkeavan tilanteen, voitte myös itse mennä juttelemaan ja katsomaan, että kaikki on ok, ja tarvittaessa pyytää häirintäyhdyshenkilön paikalle.” 

Jos tapahtumassa käytetään alkoholia, niin hyvänä lisäyksenä: “Tässä tapahtumassa osa saattaa käyttää alkoholia, joten muistetaan kaikki myös humalassa käyttäytyä ja kunnioittaa toisten fyysistä koskemattomuutta ja omaa tilaa.” 

Tapahtuman aikana

Jos häirintätapauksia tulee ilmi tapahtuman aikana, tärkeintä on saada häiritsevä käytös loppumaan. Järjestävän tahon edustajalla sekä tapahtuman häirintäyhdyshenkilöillä on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa häiritsijälle, ettei käytöstä suvaita tapahtumassa. Häirintätapauksen tullessa ilmi tapahtuman aikana kannattaa ensimmäisenä kertoa selkeästi ja rauhallisesti häiritsijälle, että hänen käytöksensä on häiritsevää. On tärkeää kuunnella kaikkia tilanteen osapuolia tasapuolisesti tapahtuman aikana ja sen jälkeen. 

Tapahtuman järjestäjänä sinulla on oikeus:

  • Ilmoittaa henkilölle selkeästi ja rauhallisesti, että hänen käytöksensä on epäasiallista eikä sitä hyväksytä killan tapahtumissa
  • Pyytää henkilöä lopettamaan häiritsevä käytös välittömästi
  • Olla tarjoilematta häiritsevästi käyttäytyvälle henkilölle, tai estää hänen osallistumisensa tapahtuman ohjelmaan
  • Pyytää häiritsevästi käyttäytyvää henkilöä poistumaan tai tarvittaessa poistaa hänet tapahtumasta

Jos näet itse normaalista poikkeavan tilanteen, kannattaa aina mennä juttelemaan ja kysymään, mikä tilanne on. Häirintätilanteet eivät välttämättä vaadi järeitä toimenpiteitä vaan pelkkä juttelu usein riittää ja joskus kyseessä saattaakin olla vain väärinymmärrys. On kuitenkin hyvä varmistaa, ettei kyse ole mistään vakavasta, jottei itse jää myöhemmin miettimään, olisiko jotain sittenkin pitänyt tehdä. Ystävällisesti juttelemaan voi mennä matalalla kynnyksellä – sen sijaan aggressiiviset syytökset eivät yleensä johda kenenkään kannalta hyvään lopputulokseen. 

Tapahtuman jälkeen

Mikäli häirintätilanne jää vaivaamaan asianomaisten mieltä tai jos häirintätilanteessa joku/jotkut ovat olleet alkoholin vaikutuksen alaisina, asiaan kannattaa palata myös tapahtuman jälkeen. Tapahtuman häirinätyhdyshenkilöt toimivat lähtökohtaisesti häirintäyhdyshenkilöinä vain tapahtuman aikana. Tapahtuman jälkeen voi asianomaiset ohjata ottamaan yhteyttä killan tai AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin. Myös tapahtuman järjestäjällä on oikeus ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön, jos tapahtunut jää painamaan omaa mieltä.