Ohje tapahtumajärjestäjille

Killan tapahtumissa ei hyväksytä häirintää missään muodossa. Tavoitteena on, että tapahtumassa kaikki osallistujat kokevat järjestävän tahon luotettavaksi ja helposti lähestyttäväksi. Tapahtumissa vastuu häirintätilanteista on järjestäjillä ja kaikkiin yhteydenottoihin on aina syytä suhtautua vakavasti. 

Jos häirintätapauksia tulee ilmi tapahtuman aikana, tärkeintä on saada häiritsevä käytös loppumaan. Järjestävän tahon edustajalla on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa häiritsijälle, ettei käytöstä suvaita tapahtumassa. Häirintätapauksen tullessa ilmi tapahtuman aikana kannattaa ensimmäisenä kertoa selkeästi ja rauhallisesti häiritsijälle, että hänen käytöksensä on häiritsevää. On tärkeää kuunnella kaikkia tilanteen osapuolia tasapuolisesti tapahtuman aikana ja sen jälkeen. 

Mikäli häirintätilanteessa joku/jotkut ovat olleet alkoholin vaikutuksen alaisina, asiaan kannattaa palata myös tapahtuman jälkeen. Tilanteen selvittelyssä voi aina käyttää apuna killan tai AYY:n häirintäyhdyshenkilöitä, mikäli asianomainen niin toivoo tai tilanne niin vaatii. Myös tapahtuman järjestäjällä on oikeus ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön, jos tapahtunut jää painamaan omaa mieltä.

Tapahtuman järjestäjänä sinulla on oikeus:

  • Ilmoittaa henkilölle selkeästi ja rauhallisesti, että hänen käytöksensä on epäasiallista eikä sitä hyväksytä killan tapahtumissa
  • Pyytää henkilöä lopettamaan häiritsevä käytös välittömästi
  • Olla tarjoilematta häiritsevästi käyttäytyvälle henkilölle, tai estää hänen osallistumisensa tapahtuman ohjelmaan
  • Pyytää häiritsevästi käyttäytyvää henkilöä poistumaan tai tarvittaessa poistaa hänet tapahtumasta