Fyysikkokilta aloitti vuonna 2014 killan 70-vuotista taivalta käsittelevän historiateoksen tekemisen. Teos valmistui pääosin vapaaehtoisista kiltalaisista ja teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoiden alumneista koostuvan toimikunnan toimesta syksyllä 2018. Teoksessa on reilut 250 sivua, yli sata valokuvaa, paljon aikalaishaastatteluita ja kattavat lähteet, minkä takia teos soveltuu hyvin lähdeteokseksi ja se antaa kaikista kattavimman katsauksen yhden Suomen historian haastavimman yliopisto-ohjelman tukena toimineeseen kiltaan.

Teoksen voi tilata fyysisenä kappaleena itselleen laittamalla sähköpostia osoitteeseen raati@fyysikkokilta.fi. Sitä voi myös lukea sähköisenä versiona tämän linkin takaa.

killan historiateos