Tervetuloa opiskelemaan teknillistä fysiikkaa ja matematiikkaa! TFM:n koulutusohjelma tarjoaa hakijalle vaihtoehdon fysiikan tai matematiikan yliopisto-opintojen ja teknillisten alojen välistä. Opetus on on pohjimmiltaan perustieteellistä ja muita teknillisiä aloja teoreettisempaa, tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet haastaviin ja monipuolisiin tehtäviin tutkimuksen, tuotekehityksen ja talouden eri saroilla. Toisaalta esimerkiksi ei-teknillisiin fysiikan yliopisto-opintoihin verrattuna opiskelu on lähempänä käytännön sovelluksia ja yritysmaailmaa.


Opiskelun ytimessä on mallien tekeminen sekä niiden analysointi ja kehittäminen. Pääaineesi mukaisesti tämä voi ilmentyä uusien energianmuotojen tutkimisena, osakkeiden hintojen ennustamismallien kehittämisenä tai vaikkapa uusien matemaattisten algoritmien keksimisenä. Näille tietotaidoille on hyvin paljon kysyntää sekä matematiikan ja fysiikan perustutkimuksessa että yritysmaailman puolella, muun muassa analytiikassa, ohjelmistokehityksessä tai liikkeenjohdon konsultoinnissa. Kandivaiheessa saat valita keskitytkö fysiikan, matematiikan, vai systeemitieteiden opintoihin, ja maisterivaiheen pääaineissa on vielä enemmän vaihtoehtoja. Voit siis muokata tutkintosi täysin omien kiinnostuksen kohteidesi mukaisesti. Minkä pääaineen valitsetkaan, tärkein asia minkä tulet oppimaan tällä linjalla ei ole mikään tietty fysiikan tai matematiikan menetelmä. Sen sijaan saat jotain paljon yleishyödyllisempää – ongelmanratkaisu- ja soveltamiskykyä, analyyttisen mielen, sinnikkyyttä haastavienkin ongelmien edessä sekä luottamusta itseesi ja oppimiskykyysi.

Fyysikkokilta

Fyysikkokilta on Teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoiden ainejärjestö, joka järjestää erilaisia tapahtumia, valvoo opiskelijoiden etua yliopistomaailmassa ja huolehtii uusien opiskelijoiden teekkarikasvatuksesta. Fyysikkokillasta löytyy jokaiselle jotakin, tykkäsit sitten tanssimisesta, näyttelemisestä, sitsaamisesta tai vaikka shakin pelaamisesta.  Lisätietoa killasta ja kaikista sen tarjoamista mahdollisuuksista löytyy viime vuoden fuksioppaasta.

Hyödyllisiä linkkejä:

Tarkat hakuohjeet sekä tietoa pääsykokeista ja aikaisempien vuosien pisterajoista: dia.fi

Virallisempaa tietoa löytyy pääaineen Aallon nettisivuilta.

Opinto-oppaasta löydät kandivaiheen tutkintorakenteen ja kurssit: fysiikka ja matematiikka.

Ensimmäisen vuoden mallilukujärjestyksestä löytyy tarkemmin fuksivuoden rakenne.

Kahden fyssalaisen terkut

“Itse päädyin tefy:lle inttikaverien painostuksesta, enkä siis ollut lukion jälkeen ollenkaan suunnitellut hakevani tänne. Lopulta kuitenkin “no kai se on haettava ku vaikee päästä sisään”-mentaliteetti voitti, eikä valinta jäänyt kaduttamaan, sillä opiskelu osoittautui heti alusta lähtien oikein mukavaksi.

Vuosikurssilta löytyi paljon fiksua, motivoitunutta ja muutenkin samanhenkistä porukkaa, eikä aikaakaan kun opinnot ja fuksivuoden riennot veivät käytännössä kaiken ajan, mutta hauskaa oli, ja on edelleen. Opinnoissa pääsee mukavasti tutustumaan sekä fysiikan että matematiikan kursseihin, jolloin pääainevalinta on helpompi tehdä, kun tietää suunnilleen, mistä kummassakin on kyse.

Kurssit ovat tasoltaan vaativia mutta eivät mitenkään mahdottomia ja onnistumisen elämyksiä tulee koettua useammin kuin osaa laskea. Omia lemppareitani ovat olleet ohjelmointikurssit, joilla pääsee ratkomaan ongelmia tietokoneen kanssa sekä osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja kvanttimekaniikka, jotka molemmat lähtevät aika epäintuitiivisesti liikkeelle, mutta ovat siistejä sitten kun saa jutun juonesta kiinni.”

-Aleksanteri Paakkinen (fuksi 2016)

“Opiskelen kolmatta vuotta systeemitieteitä tefyllä. Systeemitieteet oli omalle kohdalle selkeä valinta, sillä pääainekurssit (mm. optimointi, ennustaminen ja aikasarja-analyysi..) kiinnostivat selkeästi eniten.

Paras juttu tefyllä on opintosuunnitelman tarjoama mahdollisuus selvittää ajan kanssa mikä voisi tulevaisuudessa kiinnostaa. Pääaineen valintaan annetaan vuosi aikaa ja minkä vaan valitsee, avaa tefyllä opiskelu ovia lähes minne vaan. Kehitän itse tekoälyä OP:lla ja teen aiheesta kandidaatintyötä.

Omiksi kohokohdiksi opintojen ajalta nimeäisin fuksivuoden orientaatioviikon, jolloin pääsi ensi kertaa tutustumaan niin moneen samanhenkiseen kaveriin tefyllä, vaihto-opiskelun Prahassa ja nyt OP:lla työskentelyn kandidaatintyön parissa.”

-Satu Salminen (fuksi 2015)