Tervetuloa opiskelemaan teknillistä fysiikkaa ja matematiikkaa! TFM:n koulutusohjelma tarjoaa hakijalle vaihtoehdon fysiikan tai matematiikan yliopisto-opintojen ja teknillisten alojen välistä. Opetus on pohjimmiltaan perustieteellistä ja muita teknillisiä aloja teoreettisempaa: tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet haastaviin ja monipuolisiin tehtäviin tutkimuksen, tuotekehityksen ja talouden eri saroilla. Toisaalta esimerkiksi ei-teknillisiin fysiikan yliopisto-opintoihin verrattuna opiskelu on lähempänä käytännön sovelluksia ja yritysmaailmaa.

Opiskelun ytimessä on mallien tekeminen sekä niiden analysointi ja kehittäminen. Pääaineesi mukaisesti tämä voi olla uusien energiamuotojen tutkimista, osakkeiden hintojen ennustamismallien kehittämistä tai vaikkapa uusien matemaattisten algoritmien keksimistä. Näille tietotaidoille on paljon kysyntää sekä matematiikan ja fysiikan perustutkimuksessa että yritysmaailman puolella muun muassa analytiikassa, ohjelmistokehityksessä ja liikkeenjohdon konsultoinnissa. Kandivaiheessa saat valita, keskitytkö fysiikan, matematiikan vai systeemitieteiden opintoihin, ja maisterivaiheen pääaineissa on vielä enemmän vaihtoehtoja. Voit siis muokata tutkintosi täysin omien kiinnostuksen kohteidesi mukaisesti.

Tärkein asia minkä tulet oppimaan tällä linjalla ei kuitenkaan ole mikään tietty fysiikan, matematiikan tai systeemitieteiden menetelmä. Sen sijaan saat jotain paljon yleishyödyllisempää – ongelmanratkaisu- ja soveltamiskykyä, analyyttisen mielen, sinnikkyyttä haastavienkin ongelmien edessä sekä luottamusta itseesi ja oppimiskykyysi.

Fyysikkokilta

Fyysikkokilta on teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoiden ainejärjestö, joka järjestää erilaisia tapahtumia, valvoo opiskelijoiden etua yliopistomaailmassa ja huolehtii uusien opiskelijoiden teekkarikasvatuksesta. Fyysikkokillasta löytyy jokaiselle jotakin, aina tanssimisesta näyttelemiseen ja sitsaamisesta shakin pelaamiseen. Lisätietoa killasta ja kaikista sen tarjoamista mahdollisuuksista löytyy tuoreimmasta fuksioppaasta.

Hyödyllisiä linkkejä:

Tarkat hakuohjeet sekä tietoa pääsykokeista ja aikaisempien vuosien pisterajoista: dia.fi

Virallisempaa tietoa löytyy pääaineen Aallon nettisivuilta.

Opinto-oppaasta löydät kandivaiheen tutkintorakenteen ja kurssit: fysiikka ja matematiikka.

Ensimmäisen vuoden opintojen rakenteeseen voi tutustua tarkemmin mallilukujärjestyksestä.

Kahden fyssalaisen terkut

“Itse päädyin tefylle inttikaverien painostuksesta, enkä siis ollut lukion jälkeen ollenkaan suunnitellut hakevani tänne. Lopulta kuitenkin “no kai se on haettava ku vaikee päästä sisään”-mentaliteetti voitti, eikä valinta jäänyt kaduttamaan, sillä opiskelu osoittautui heti alusta lähtien oikein mukavaksi.

Vuosikurssilta löytyi paljon fiksua, motivoitunutta ja muutenkin samanhenkistä porukkaa, eikä aikaakaan kun opinnot ja fuksivuoden riennot veivät käytännössä kaiken ajan, mutta hauskaa oli, ja on edelleen. Opinnoissa pääsee mukavasti tutustumaan sekä fysiikan että matematiikan kursseihin, jolloin pääainevalinta on helpompi tehdä, kun tietää suunnilleen, mistä kummassakin on kyse.

Kurssit ovat tasoltaan vaativia mutta eivät mitenkään mahdottomia ja onnistumisen elämyksiä tulee koettua useammin kuin osaa laskea. Omia lemppareitani ovat olleet ohjelmointikurssit, joilla pääsee ratkomaan ongelmia tietokoneen kanssa sekä osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja kvanttimekaniikka, jotka molemmat lähtevät aika epäintuitiivisesti liikkeelle, mutta ovat siistejä sitten kun saa jutun juonesta kiinni.”

-Aleksanteri Paakkinen (Fuksi 2016)

“Opiskelen kolmatta vuotta systeemitieteitä tefyllä. Systeemitieteet oli omalle kohdalle selkeä valinta, sillä pääainekurssit (mm. optimointi, ennustaminen ja aikasarja-analyysi..) kiinnostivat selkeästi eniten.

Paras juttu tefyllä on opintosuunnitelman tarjoama mahdollisuus selvittää ajan kanssa mikä voisi tulevaisuudessa kiinnostaa. Pääaineen valintaan annetaan vuosi aikaa ja minkä vaan valitsee, avaa tefyllä opiskelu ovia lähes minne vaan. Kehitän itse tekoälyä OP:lla ja teen aiheesta kandidaatintyötä.

Omiksi kohokohdiksi opintojen ajalta nimeäisin fuksivuoden orientaatioviikon, jolloin pääsi ensi kertaa tutustumaan niin moneen samanhenkiseen kaveriin tefyllä, vaihto-opiskelun Prahassa ja nyt OP:lla työskentelyn kandidaatintyön parissa.”

-Satu Salminen (Fuksi 2015)

Uratarinoita kiltalaisilta

Teknillisen fysiikan ja matematiikan opintolinja tarjoaa erittäin monipuoliset työllistymismahdollisuudet tulevaisuudessa ja jo opintojen ohessa. Pääsetkin seuraavaksi lukemaan kahden opiskelijamme työurasta. Uratarinat ovat vain pieni siivu kaikesta siitä, mihin voit työllistyä sekä opintojen ohella että niiden jälkeen!

”Moikka! Olen Ose ja työskentelen toista kesää startupissa nimeltä Sellforte, joka tuottaa markkinoinnin analytiikkaa vähittäiskaupan alalle. Päädyin firmaan vuosi sitten osittain Fyysikkokillan vapaaehtoistoiminnan kautta, sillä neuvottelin aluksi yhteistyösopimusta killan ja yrityksen välille. Neuvottelut kantoivat hedelmää sekä killalle että itselleni, koska sain myöhemmin projektihallinnan puolelta töitä kesäksi. Tänä kesänä pääsin jatkamaan kuta kuin samoissa työtehtävissä. Niihin kuuluvat esimerkiksi myynnin tukena toimiminen myyntimateriaalien tuotannossa ja asiakasprojekteissa työskentely tuottamalla ja esittämällä ymmärrettäviä johtopäätöksiä. Yleisimmät työkalut myynnin puolella ovat Excel ja Powerpoint, mutta toki voi käyttää muitakin osaamisensa mukaan. Nopea analyyttinen ajattelu, bisnesäly ja paineensietokyky ovat valttia, koska työssäni on tärkeää löytää hajallaan olevista tiedonmurusista olennaisimmat, tuottaa perusteltu päätelmä liiketoiminnan kehityskohdista ja esittää se mahdollisimman selkeällä tavalla tiukalla aikataululla. Ennen Sellfortea olen työskennellyt fysiikan laitoksen tutkimusapulaisena ja prosessityöntekijänä Okmeticilla.

Olen fysiikan kandidaatti, mutta jatkoin suorittamaan systeemitieteiden maisteritutkintoa. Erityisesti opiskelujen aikana voikin kokeilla hyvinkin paljon eri aloja ja työnkuvia, mihin opinto-ohjelmamme antaa loistavat puitteet!”

-Oskari Kivinen (Fuksi 2015)

”Aloitin opinnot syksyllä 2015 ja ensimmäisen vuoden aikana löysin systeemitieteistä kiinnostuksen kohteen. Erilaisten projektikurssien aikana aloin löytämään vahvuuksia muualta kuin termodynamiikan ja differentiaal- iyhtälöiden saralta. Ymmärsin pikkuhiljaa, että kaikilla on omat bravuurinsa, ja analyyttisiä johtajatyyppejä tarvitaan yhtä paljon kuin fysiikan ja matematiikan huippuosaajia.

Toisen vuoden keväällä kävin mielenkiintoisella yritysexculla. Päätin kokeilla, löydänkö töiden kautta lisää konkretiaa ja suuntaa opintoihini. Yllätyksekseni sain paikan, ja samassa firmassa olen päässyt tekemään mielenkiintoisia hommia siitä asti. Vaikka opintojen, töiden ja kiltahommien yhdistäminen oli rankkaa, olen päässyt oppimaan paljon uutta ja kasvattamaan itseluottamusta. On ollut hienoa päästä tutkimaan, millainen se oma urapolku voisi olla!

Työnkuvaani softafirman analyytikkona kuului opintojen ohella muun muassa toimitusketjudatan analysointia ja implementointiprojekteissa avustamista. Kesäisin sain enemmän vastuuta ja pääsin jopa viettämään kolme kuukautta Atlantassa firman jenkkitoimistolla. Kun olin saanut kandini pakettiin, aloitin täyspäiväisenä data-analyytikkona myyntipuolella. Tässä tehtävässä olen pääsyt nopeatempoisten analyysien pariin etsimään bisnespotentiaalia prospektien datasta. Töiden kautta löysin data-analytiikan ihmeellisen maailman ja uutta intoa maisterivaiheen opintoja varten. Tavoitteenani on kohentaa kaupallista osaamistani, jotta voin tulevaisuudessa toimia alan asiantutijana, niin kaupallisella kuin analyyttisella puolella. Syksyllä lähdenkin toteuttamaan suunnitelmaani ja palaan takaisin opintojen pariin toden teolla. :)”

-Petra Huttunen (Fuksi 2015)