Etusivu

Kohteesta VOOWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Tervetuloa Fyysikkokillan

Varjo-opinto-oppaaseen

Varjo-opinto-opas on Fyysikkokillan ylläpitämä varjo-opintoaiheinen wiki. Sisältöä laaditaan lähinnä Aalto-yliopiston Perustieteideiden korkeakoulun teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelmassa opiskelevien näkökulmasta, mutta tiedoista voi varmasti olla hyötyä muidenkin tutkinto-ohjelmien ja yliopistojen opiskelijoille. Käy peremmälle!

Varjo-opinto-oppaan sisältö

Varjo-opinto-oppaassa on tällä hetkellä 88 artikkelia.

Kurssikuvaukset

Kurssikuvaukset ovat opiskelijoiden näkemyksiä eri kursseista. Onko työmäärä kohdallaan? Mitä kurssilla oikeasti oppii? Mitkä ovat kurssin todelliset esitietovaatimukset? Kurssikuvauksia voi kirjoittaa ja muokata kuka tahansa Aalto-yliopistossa opiskeleva.

Muut artikkelit

Varjo-opinto-opas tarjoaa opiskelijan käyttöön myös muita artikkeleita, kuten erikoistyöoppaan, joka on sovellettavissa mainiosti myös kandidaatintyön kirjoittamiseen. LaTeX-vinkit helpottavat elämää fuksivuodesta lähtien. Opintoaiheiset linkit tarjoavat oikopolun hyödyllisiksi havaittuihin linkkeihin.

Kirjoita Varjo-opinto-oppaaseen

Jotta varjo-opinto-oppaasta saadaan hyödyllinen työkalu nykyisille ja tuleville opiskelijoille tarvitaan juuri sinun panostasi. Kirjoita varjo-opinto-oppaaseen artikkeli käymästäsi kurssista tai päivitä vanhaa artikkelia, mikäli tiedot ovat merkittävästi muuttuneet. Kun varjo-opinto-opas koetaan hyödylliseksi, innostuvat muutkin jatkossa kirjoittamaan ja ylläpitämään varjo-opinto-opasta. Näin siitä on kaikkein suurin ilo kaikille!

Ennen sivuston muokkausta täytyy luoda käyttäjätunnus.

Haluttuja kurssikuvauksia ovat esimerkiksi seuraavat:

Mat-1.3011 Tieteen historia I L | Mat-1.3013 Tieteen filosofia I L | Mat-1.3032 Fuzzy Sets P | Mat-1.3354 Epälineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt L | Mat-1.3651 Matrix computations P | Mat-2.3148 Dynaaminen optimointi L | Mat-2.3132 Systeemianalyysilaboratorio I | Mat-2.2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit | Mat-2.2104 Tilastollisen analyysin perusteet | Mat-2.3114 Investointiteoria L | Mat-2.3130 Matemaattinen malliajattelu L | Mat-2.3152 Peliteoria L | Tfy-0.3243 Ydin- ja alkeishiukkasfysiikka | Tfy-56.4113 Energiatieteiden laboratoriotyöt | Tfy-56.4232 Säteilyfysiikka ja -turvallisuus | Tfy-56.4311 New Energy Sources P | Tfy-56.4332 Fuel Cells and Hydrogen Technology P | Tfy-56.4344 Advanced Wind Power Technology P | Tfy-56.4414 Fuusioenergiateknologia | Tfy-56.4423 Plasmafysiikka L

Lisää haluttuja sivuja löytyy täältä.