Tapahtumajaos

Hovimestarit
Hovimestarit eli hovarit auttavat IE:tä killan isompien tapahtumien kuten sitsien järjestämisessä. Yhdessä IE:nsä kanssa hovimestarit muodostavat sisätoimikunnan eli sisiksen, joka on yleensä hieman yli kymmenen hengen tiivis tiimi.

Hovimestarit tekevät paljolti samoja tehtäviä kuin raadissa toimiva IE. Erona on killan tapahtumista kannettava vastuu. Usein IE-pari keskenään vetää suurimmat linjat tapahtumatarjonnan suhteen, ja ovat päävastuussa tapahtumien onnistumisesta. IE tekee myös suurimman osan suunnittelu- ja organisointityöstä tapahtumien osalta, ja hovimestareiden rooli on erityisesti auttaa tapahtumien käytännön toteuttamisessa.

Hovimestarit saavat varmasti tehdä niin paljon hommia kuin he jaksavat – IE vastaanottaa mielellään apua ja ideoita. Hovimestarina pääsee kurkkaamaan tapahtumien ”backstagelle” ja näkee miten hommat hoidetaan. Samalla oppii hyödyllisiä taitoja muun muassa ruoanlaitosta, tarjoilusta ja tapahtumien organisoinnista. Ennen kaikkea, hovimestarius on hauskaa hommaa – parhaat bileet löytyvät keittiöstä!

Lukkarimestari
Lukkarimestari vastaa killan lukkariston (lukkarit sekä kuoripojat ja -tytöt) toimivuudesta. Hän huolehtii, että kaikille sitseille löytyy aina tarvittava määrä lukkareita, sekä tarjoaa muille killan lukkareille tukea, tsemppausta sekä tarvittaessa myös rakentavaa palautetta. Lukkarimestari tukee myös fuksien teekkarikasvatusta esimerkiksi hyväksymällä osaltaan fuksien teekkarilakkitutkinnon lauluosuuden. Jos lukkarimestari on estynyt pääsemästä laulukokeeseen, hänen tulee nimittää itselleen sijainen.

Lukkarimestarin toinen tärkeä tehtävä on edustaa kiltaa ylioppilaskunnan Lukkaritoimikunnassa, joka koostuu kiltojen ja muiden yhdistysten vastaavista laulunjohtajista. Lukkaritoimikunta vastaa muun muassa kaikkien kiltojen lukkarien yhteisistä lukkariseminaareista, joidenkin Teekkarijaoston isompien tapahtumien lukkaroinneista sekä esimerkiksi perinteisestä punaisen (laulukirjan) läpilaulannasta.

Lukkarit
Lukkarit, eli laulunjohtajat, vastaavat teekkarilaulukulttuurin ylläpidosta killassa. He pitävät huolen siitä, että killan sitseillä lauletaan, tekevät sitseille läsyn ja lisäksi myös omalta osaltaan vastaavat siitä, että sitsit pysyvät aikataulussa ja yleisön tunnelma korkealla. Sitsien lisäksi lukkarit ”lukkaroivat” myös killan vuosijuhlilla ja järjestävät fukseille jokasyksyisen laulusaunan ennen syksyn ensimmäisiä sitsejä isojen tuella.

Lukkarilla on suotavaa olla kuuluva ääni, jonkin verran laulutaitoa ja mielellään keskimääräistä laajempi teekkarilaulujen tuntemus – viimeisen tosin voi hyvin myös kehittää vasta lukkarivuotensa aikana vanhempien lukkarien avulla. Supliikkitaidoista voi olla apua niin sanottujen aasinsiltojen kehittämisessä, sillä se seuraava ”muuten hyvä talo, mutta” -huuto tulee yleensä yllättäen ja pyytämättä. Lukkarointi on kuitenkin myös hyvä paikka kehittää omaa esiintymistaitoaan suhteellisen ison, mutta useimmiten kuitenkin hyvin ystävällismielisen yleisön edessä.

Lukkari ei koskaan joudu lukkaroimaan sitsejä yksin ja yleensä sitseillä on kolmesta neljään lukkaria paikalla. Lähtökohtaisesti lukkarin tehtävään valittun odotetaan lukkaroivan vähintään kaksilla sitseillä toimivuoden aikana.

Lukkarikisällit 
Lukkarikisällit toimivat apulukkareina eli auttavat lukkareita laulunjohtamisessa. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä riippuu paljon kisällin omasta mielenkiinnosta ja motivaatiosta. Halutessaan ja tietotaidon riittäessä apulukkari voi lukkaroida sitseillä yhtä paljon kuin varsinaisetkin lukkarit, mutta voidaan myös sopia, että kisälli vetää ensimmäisillä sitseillään vain muutaman aasinsillan (lauluun ohjaavan tarinan), joihin on saanut valmistautua.

Lukkarikisällin virka on erinomainen paikka kehittyä, ja opetella uusia lauluja ja aasinsiltoja tulevien lukkarivuosien varalle. Kisällejä ei velvoiteta toimimaan virkavuotensa aikana lukkarina yksilläkään sitseillä, joten tehtävään voi lähteä ilman suuria paineita. Kisällivuotensa aikana pääsee kuitenkin toimimaan lukkarina vähintään yksillä sitseillä.

DJ
DJ:n vastuulla on killan tapahtumissa soitettava musiikki. Eniten hommia tuottavat sitsien jatkot. Toteutus on melko vapaa, eikä esimerkiksi levyjenpyörittelyn tai miksaamisen hallinta ole vaadittua. Tärkeintä on into tuoda kiltalaisille parempaa musiikkia kuunneltavaksi. Välillä pääsee olemaan luova ja valitsemaan kiltalaisille erikoisempaakin musiikkia, mutta usein pitää myös taipua yleisön toiveisiin ja soittaa tavallista poppia. Soittolistojen luominen riittää monissa tapauksissa, mutta ainakin tärkeimmissä tapahtumissa olisi hienoa jos into riittäisi myös live-settien vetämiseen. Mahdollisuuksia tarjoutuu vuoden mittaan aina sitsijatkoista vuosijuhliin asti.

N-vastaava
Killan N-vastaavat järjestävät killan ännännen vuoden opiskelijoille suunnattuja tapahtumia, kuten karaokeiltoja tai sitsejä.

MaltRK:n suurmestari
Suurmestari valitaan Maltain ritarikunnan riveissä toimineista ansioituneista ritareista vuosittain. Suurmestari nimitetään killan toimihenkilöksi toimimaan yhteyshenkilönä killan ja ritarikunnan välillä.

Hyvinvointijaos

Hupikisällit
Hupikisällit toimivat hupimestarin vetämässä Hyvän olon toimikunnassa eli Hottiksessa. Hottis järjestää killan hyvinvointi- ja rentoutustapahtumia, kuten rentoutussaunoja, elokuva- ja peli-iltoja sekä pientä kiltispuuhastelua.

Hottiksen tapahtumat eivät seuraa tiettyä kaavaa, vaan joka vuoden toimikunta järjestää täysin omannäköisiään tapahtumia. Hupikisällinä pääset siis tapahtumien järjestämisen lisäksi osallistumaan tapahtumien ideointiin ja suunnitteluun. Hottis toimii yhteistyössä killan liikunta- ja kulttuurivastaavien kanssa, joten hupikisällinä pääset halutessasi auttamaan myös killan liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestämisessä. Hupikisällit auttavat tarpeen mukaan myös kiltistoimikuntaa kiltikseen liittyvissä asioissa.

Kiltisvastaava
Kiltisvastaava toimii osana kiltistoimikuntaa ja vastaa toimikunnan vetämisestä, eli hän järjestää kiltistoimikunnan kokoukset ja pitää yhteyttä killan hupimestariin sekä raatiin. Kiltisvastaava tekee tiiviisti yhteistyötä koulun tiloista vastaavien henkilöiden kanssa kaikkiin kiltahuoneeseen liittyviin asioihin liittyen.

Kiltisvastaavana pääset vaikuttamaan siihen, miten kiltis elää ja kehittyy. Kiltahuone on kovassa käytössä, joten se tarvitsee huolta ja huolenpitoa. Kiltisvastaavalla on vastuu muun muassa uusista kalustehankinnoista. Hän myös huolehtii, että kiltiksen käyttöön liittyvät pelisäännöt ovat ajantasaisia, ja huolehtii niiden noudattamisesta.

Kiltistoimarit
Kiltistoimarit vastaavat kiltahuoneen sisustuksen, viihtyisyyden ja funktionaalisuuden kehittämisestä sekä kiltiksen kahvi-, tee- ja herkkutarjonnasta. Kiltiksellä puuhaa riittää yllättävän paljon ja siksi kiltistoimarin virka on luonnollinen valinta niille, jotka tykkäävät viettää siellä aikaa. Kiltistä voi kehittää moneen suuntaan, joten myös kiltistoimikunnassa on kysyntää monille eri taidoille. Lähde siis ihmeessä mukaan, olet sitten kiinnostunut kiltiksen digitaalisten ratkaisujen kehittämisestä, sisustamisesta tai ihan vain herkkukaapin valikoimasta!

Kulttuurivastaavat
Kulttuurivastaavan tehtävässä tärkein paino on kulttuuritapahtumien järjestämisessä. Hänellä on melko vapaat kädet kohteiden mukaan, mutta perinteisesti kulttuuriexcursiot ovat suuntautuneet useimmiten korkeakulttuurin puoleen. Museot, oopperat, Musiikkitalo, mielenkiintoiset näytelmät, kulttuurivastaava pyrkii tarjoamaan kiltalaisille monipuolisen paletin erilaista hyvää aikaa. Hyvän olon toimikunnan jäsenenä kulttuurivastaava ottaa osaa mahdollisuuksien mukaan myös hottiksen muuhun toimintaan, siinä määrin kuin parhaaksi näkee.

Liikuntavastaavat
Liikuntavastaavat pitävät huolen siitä, että kiltalaiset eivät vallan jämähdä paikalleen. Lisäksi liikuntavastaavat osallistuvat LTMK:n (Liikuntatoimikunta) toimintaan, jossa on edustajia muista killoista ja yhdistyksistä.

Liikuntavastaavat osallistuvat mm. futis- ja ultimate-pelien ja muiden vastaavien killan liikuntatapahtumien järjestämiseen sekä järjestävät liikunnallisia excuja vähän kauemmaksikin oman kiinnostuksensa ja mielikuvituksensa mukaan.

Kohellus-vastaava
Kohellus-vastaavaa vastaa Fyysikkokillan urheilujoukkueen johtajan tehtävistä. Kohellus-vastaava päättää kiltalaisten toiveiden mukaisesti, miten rahaa allokoidaan eri lajeihin, mihin sarjoihin ilmoittaudutaan ja millaisia pelivuoroja järjestetään. Kohellus-vastaava ilmoittaa joukkuueen sarjoihin, ja vastaa tiedon jakamisesta kiltalaisille.

ManManMan
ManManMan huolehtii kaikista ManMania koskevista juoksevista asioista, kuten treenivuoroista, esiintymisistä, aikatauluista, raha-asioista, musiikista ja koreografeista. ManManManin ei tarvitse tehdä tätä kaikkea yksin, mutta hän on näistä asioista ensisijaisesti vastuussa. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä, ManManManin tulee pyrkiä luomaan positiivista ilmapiiriä niin tanssitreeneihin, kuin keikoillekin. ManManiin tullaan pitämään hauskaa!

ManManMan valitaan tyypillisesti tanssiryhmän keskuudesta. Tanssiryhmän jäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä ManManManiin.

Infojaos

Senior Web Advisor
Senior Web Advisorit ovat killan etevimpiä IT-asiantuntijoita. He johtavat Tech Support-tiimiä ja heitä voi olla 1-2 kpl. Tehtävässä toimivalta henkilöltä odotetaan jonkinlaista kokemusta erilaisten webbisovellusten tunkkailemisesta ja häneltä odotetaan valmiutta korjata ilmomasinan, Fiirumin, killan nettisivujen yms. kanssa ilmeneviä ongelmia kohtuullisella aikataululla. Senior Web Advisor vastaa killan AYY:n Otax-palvelimella ja Digital Oceanissa olevien sovellusten ylläpidosta. Ylläpidon lisäksi Senior Web Advisoreilla on mahdollisuus uudistaa ja kehittää killan IT-infraa halumaansa suuntaan yhdessä tiimiinsä kuuluvien Tech Supporttien kanssa.

Tech Support
Tech Support -toimihenkilöt ovat killan devaajia. Tehtävä ei edellytä minkäänlaista aiempaa kokemusta ohjelmoinnista tai killan käyttämistä alustoista vaan tarjoaa loistavan mahdollisuuden oppia uutta ja päästä tekemään asioita ei vain omaksi vaan myös kiltalaisten iloksi. Senior Web Advisor koordinoi Tech Supporttien toimintaa. Tech Supporttien tehtäviin voi kuulua esimerkiksi killan tietokoneiden ylläpitoa, telegrambottien kehittämistä, killan käyttämien webbisovellusten kehittämistä tai kiltahuoneen elektroniikan virittelyä. Tehtävässä voi ottaa vastuuta joustavasti oman ajan ja kokemuksen puitteissa.

Valokuvaajat
Valokuvaajat ikuistavat killan tapahtumia kuvaamalla. Valokuvaajia tarvitaan erityisesti isompiin tapahtumiin ikuistamaan ne historian kirjoihin. Valokuvaajat vastaavat myös killan valokuvagallerian kehityksestä ja ylläpidosta. He huolehtivat, että ainakin isommista tapahtumista saadaan kuvia ja että ne myös päätyvät kaikkien ihasteltaviksi galleriaan. Galleria löytyy täältä.

Graafikko
Graafikko pääsee toteuttamaan taiteellista näkemystään tekemällä julisteita killan tulevista tapahtumista sekä luomalla grafiikkaa killan tarpeisiin. Graafikon monipuoliseen työnkuvaan voi kuulua esimerkiksi kiltalehden taittamisessa avustaminen tai vuosijuhlan visuaalisen ilmeen suunnittelu. Tehtävä on mainio väylä saada oma kädenjälkensä painetuksi paperille ja maailman nähtäville.

Arkistovastaava
Arkistovastaava pitää huolta killan arkistosta Otarannassa, jossa on muun muassa killan vanhoja toimintakertomuksia, kirjeenvaihtoa sekä muuta arkistoinnin arvoiseksi katsottua materiaalia.

Kääntäjä
Kääntäjä tuottaa englanninkielistä sisältöä killan tarpeisiin. Kääntäjät auttavat muita killan toimihenkilöitä ja raadin jäseniä esimerkiksi tapahtumakuvausten, nettisivujen ja muun materiaalin kääntämisessä killan kansainvälisten opiskelijoiden tarpeisiin. Tehtävän voi räätälöidä hyvin pitkälle omien aikataulujen ja kiinnostuksen mukaan varsinkin, jos tehtävään löytyy useampi vapaaehtoinen, jotka voivat jakaa vastuuta vuoden mittaan.

Kvantin päätoimittaja
Kvantin päätoimittaja vastaa viime kädessä kaikista Kvanttiin liittyvistä asioista. Päätoimittaja kutsuu koolle joka lehteä varten suunnittelukokouksen, jossa sovitaan yhdessä toimittajien kanssa mikä on seuraavan lehden aihe ja mitä juttuja siihen kirjoitetaan. Hän vastaa siitä, että jutut tulevat ajallaan kirjoitetuksi ja organisoi tarpeen mukaan toimitus- ja taittosessioita. Päätoimittajan huolehtii lehden painatuksesta ja valmiiden lehtien toimittamisesta sovituille tahoille. Päätoimittaja vastaa myös Kvantin nettisivuista.

Päätoimittajan virka kuulostaa vaativalta, mutta innostuksella ja muita innostavalla asenteella hommassa pääsee jo varsin pitkälle. Toimituksen yhteishengen luominen on tärkeää, sillä mitä paremmin toimitus viihtyy keskenään sitä enemmän ja parempia juttuja lehteen tulee. Kannattaa ottaa huomioon, että päätoimittajan virka vie aikaa ja muuta toimitusta joutuu usein potkimaan tekemään hommiaan. Lisäksi päätoimittaja osallistuu Päätoimittajatoimikunnan (PääTMK) toimintaan oman kiinnostuksensa mukaan.

Kvantin toimittaja
Kvantin toimittajat suunnittelevat ja toteuttavat Kvantin yhdessä päätoimittajan kanssa. Toimitus päättää yhdessä, kuinka usein se kokoontuu lehteä tekemään. Tämän lisäksi kirjoitustyötä voi tehdä itsenäisestikin. Toimittajilla on hyvin paljon sananvapautta lehtien aiheiden ja juttujen suhteen – päätoimittaja ei siis sanele kaikkea, vaan toimituksessa on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa! Halu ja taito kirjoittaa ovat suotavia toimittajan ominaisuuksia, mutta tärkeätä ovat myös yhteistyökyky muun toimituksen kanssa sekä villit ideat! Lisäksi toimittajat pääsevät halutessaan mukaan myös Kvantin nettisivujen päivittämiseen ja sisällön tuottamiseen.

Lehti tarvitsee toimittajien lisäksi taitavia taittokäsiä, eli jos osaat käyttää taitto-ohjelmia tai olet kiinnostunut niiden käytön oppimisesta, niin Kvantissa on paikka myös juuri sinulle!

Social Media Influencer
Social Media Influencerin tehtävä on kirkastaa killan julkikuvaa sosiaalisen median alustoilla kuten Instagramissa tai Facebookissa. Tehtävässä toimivalla henkilöllä on suuri vaikutus siihen mitä Fyysikkokillasta ajatellaan muualla Otaniemessä, yritysten parissa ja TFM-linjalle hakevien parissa. Erityisesti toimihenkilön tehtäviin kuuluu koordinoida killan Instagram-feedin päivittämistä ja muistuttaa tapahtumanjärjestäjiä kuvien ottamisesta, jotta ne saadaan dokumentoitua ja tapahtumien hyvää fiilistä saadaan levitettyä eteenpäin.

Ulkojaos

Mentorointivastaava (Ei valittu vuodelle 2020)
Mentoroinnilla tarkoitetaan killan piirissä toimintaa, jossa mentoreina toimivat esimerkiksi killan alumnit tai muut työ- tai tutkimuselämässä olevat henkilöt. Heidän mentoroitavikseen etsitään nykyisiä kiltalaisia, jotka yhteisen alkutapaamisen jälkeen jatkavat tapaamisten järjestämistä kahden kesken mentorin ja mentoroitavan välillä.

Mentorointivastaava pääsee kehittämään killalle uutta ja hyödyllistä toimintaa. Tehtävään kuuluu mentorointiohjelman rungon suunnittelua, osallistujien hankkimista (niin mentoroitavia opiskelijoita kuin mentoreitakin) sekä alkutapaamisen valmistelua. Mentorointivastaavana pääset ratkaisemaan haasteita, kuten kuinka saattaa yhteensopivat opiskelijat ja mentorit, sekä miten osallistujia tuetaan saamaan mentoroinnista irti kaikki mahdollinen.

TEK-yhdyshenkilö
Killan TEK-yhdyshenkilön tärkein tehtävä on kehittää ja ylläpitää yhteistoimintaa TEK:n ja killan välillä. TEK on diplomi-insinöörien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö. TEK tarjoaa jäsenilleen mm. ammattilehtiä ja oppaita, työsuhde- ja palkkaneuvontaa, rekrytointi-, ura ja kansainvälistymispalveluja sekä vakuutusturvaa työttömyyden ja työsuhteeseen liittyvien riskien varalta.

Perinteisesti yhteistoiminta pitää sisällään yhteydenpidon TEKiin sekä TEK-tietouden levittämisen ja kannanottojen valmistelun. Kätesi ovat kuitenkin melko vapaat mitä mielikuvituksellisempienkin ideoiden toteuttamiseen. Näiden ideoiden toteuttamiseen on myös mahdollista saada niin rahallista kuin muutakin tukea TEKin suunnalta. Kiltalaisten vakuutteleminen liittymään TEKin jäseneksi ei kuitenkaan kuulu TEK-yhdyshenkilön tehtäviin.

Tehtävään lähteminen ei varsinaisesti vaadi mitään muuta kuin paljon innostunutta asennetta. TEK järjestää eri kiltojen yhdyshenkilöille (KYHeille) kaiken tarvittavan koulutuksen. Lisäksi TEK järjestää Otaniemen teekkariyhdysmiehen johdolla KYHeille säännöllisesti erilaista yhteistä hauskanpitoa: keilausta, rantalentistä, sitsejä, mitä yhdyshenkilöt ikinä keskenään keksivätkään. Ajallisesti tehtävä ei ole sieltä rankimmasta päästä. Yhteinen hauskanpito (joka on toki yhtä vapaaehtoista kuin hauskaakin) vie vuoden aikana joitakin päiviä ja kannattaa varautua pitämään vähintään muutamassa killan tapahtumassa lyhyehkö puhe TEKin toiminnasta.

Alumnivastaava
Fyysikkoalumni on valmistuneiden fyysikoiden yhdistys, joka järjestää jäsenilleen mielenkiintoisia fyysikkohenkisiä tapahtumia. Killan ja alumnin yhteistyö on tärkeää eikä vain siksi, että nykyiset fyysikkokiltalaiset ovat tulevia alumneja, vaan myös killan kannalta. Killassa toimijat vaihtuvat muutaman vuoden välein, mutta alumnin puolelta löytyy tietoa killan historiasta jopa useita vuosikymmeniä taaksepäin. Alumniyhdyshenkilön tehtävänä on toimia Fyysikkoalumnin hallituksessa ja tuoda mukaan nykyopiskelijoiden näkemyksiä ja helpottaa yhteistyön tekemistä killan kanssa. Tehtävä sopii kaikille alumnin toiminnasta kiinnostuneille ja on loistava mahdollisuus päästä verkostoitumaan jo pitempään työelämässä toimineiden fyysikoiden kanssa.

Mr. Worldwide
Raativuotensa jälkeen kv-vastaava jatkaa vielä puoli vuotta (ylösnousseena) Mr. Worldwidena.

Yrityssuhdejaos

Yrityssuhdetoimarit
Yrityssuhdejaos on Fyysikkokillan yrityssuhteista vastaava ryhmä, jonka jäseninä yrityssuhdetoimarit toimivat. Killan yrityssuhteet ovat monipuolistuneet viime vuosina, minkä takia yrityssuhdetoimari on paras paikka päästä näkemään miten monialaiset ja -puoliset yritykset ovat halukkaita tekemään yhteistyötä kanssamme.

Yrityssuhdetoimarit toimivat yrityssuhdevastaavan kanssa ja apuna uusien yritysten kontaktoinnissa ja vanhojen yrityssuhteiden ylläpitämisessä. Yritysten kanssa järjestetään pitkin vuotta useita excursioita sekä muita yritys- ja ura-aiheisia tapahtumia, joiden järjestämisessä toimihenkilöt auttavat. Lisäksi yritysten kanssa järjestetään muuta yhteistyötä ja näkyvyyttä, jota yrityssuhdetoimarit yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa myyvät. Osa yrityssuhdetoimareista suuntautuu pitkän tai puolipitkän excun järjestämiseen yhdessä excumestarin kanssa.

Yrityssuhteiden ylläpito ja uusien suhteiden luominen vaativat aina uutta energiaa, uudenlaisia ideoita ja uskallusta kokeilla uutta. Yrityssuhdetoimihenkilö on oiva vaihtoehto uraorientoituneille kiltalaisille, jotka haluavat saada läpileikkauksen siitä mihin kaikkeen teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma voi avata ovet. Lisäksi tässä virassa toimiminen mahdollistaa verkostoitumisen yhteistyöyritysten kontaktien kanssa luoden hyvää pohjaa omaa työuraa ja työnhakua ajatellen.

Excumestari
Excumestari vastaa kaikista killan järjestämien excujen organisoinnista ja aikataulutuksesta. Tämä jakautuu siis erityisesti yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa organisoituihin yhden illan tai päivän pituisiin yritysvierailuihin sekä Otaniemen ulkopuolelle ulottuvaan pitkän ja/tai puolipitkän excursion toteutukseen. Virka on ennen totuttu näkemään vain pitkän tai puolipitkän excun järjestämisenä, mutta nyt mahdollisuutena on myös päästä organisoimaan muita yritysvierailuja yhteistyössä yrityssuhdevastaavan tai yrityssuhdetoimarin kanssa. Tämä virka luo loistavia kontakteja yritysmaailman toimijoiden kanssa ja vahvistaa organisointitaitoja sekä perehdyttää laajasti uramahdollisuuksiin.

Opintojaos

Opintoadjutantti
Opintoadjutantti on opintovastaavan työpari eli oikea käsi. Opintoadjutantti pääsee kiltaa ja kiltalaisia koskevien opintoasioiden informaation keskiöön. Hän jakaa vastuuta opintovastaavan kanssa erikseen sovittavalla tavalla (mm. tenttiarkistosta, varjo-opinto-oppaasta (VOO) ja abi-infoista). On suositeltavaa, että opintoadjutantti toimii myös hallopedina. Opintoadjutantilta toivotaan todellista kiinnostusta TFM:n opintoihin ja niiden edistämiseen.

Abivastaava
Abivastaava organisoi killan abitoimikunnan toimintaa. Toimikunnan, johon kuuluu lisäksi abitoimareita, tärkeänä tehtävänä on lisätä lukiolaisten tietoisuutta Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Killan virallinen abitoimikunta starttasi käyntiin vasta 2018, ja abivastaavalla on hyvä mahdollisuus suunnitella uusia keinoja lukiolaisten mielenkiinnon herättämiseksi. Toistaiseksi tähän on kuulunut muun muassa lukiovierailuja, mainosvideon tekemistä ja killan nettisivujen parantamista. Abivastaavalla on tärkeä rooli myös abitoiminnan koordinoinnissa korkeakoulun ja muiden kiltojen kanssa.

Abitoimarit
Abitoimarit ideoivat ja toteuttavat projekteja abitoimikunnassa siinä missä abivastaavakin. Tehtäviä toimikunnassa on monipuolisesti ja omalla kiinnostuksella voi vaikuttaa siihen, haluaako esimerkiksi tuottaa esittelymateriaalia, jutella lukiolaisille ständillä vai osallistua lukioesittelykiertueelle.
Mitään erityisiä taitoja abitoimarilta ei vaadita, ja tehtävä sopiikin hyvin fukseille, joilla on vielä omat lukioaikansa kirkkaana mielessä. Tärkeintä on, että pidät opiskelusta niin, että voit sitä rehellisesti suositella ja haluat viedä tekniikan ilosanomaa myös tuleville sukupolville!

Tutorpaimen
Raativuotensa jälkeen opintovastaava jatkaa vielä puoli vuotta (ylösnousseena) Tutorpaimenena.

Hallopedit
Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat eivät varsinaisesti ole killan toimihenkilöitä, mutta he ovat keskeisiä killan edunvalvonnan ja opintotoimikunnan kannalta. Hallopedit istuvat yliopiston hallinnollisten elimien kokuksissa täysivaltaisina jäseninä, esimerkiksi TFM-koulutusneuvostossa, Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvostossa ja Perustieteiden akateemisessa komiteassa. Hallopediksi voi hakea kuka tahansa korkeakoulun ja yliopiston asioihin vaikuttamisesta kiinnostunut opiskelija.

Fuksijaos

ISOvastaava
ISOvastaava vastaa nimensä mukaisesti killan ISOhenkilöistä, sekä toimii killan ISOneuwoston puheenjohtajana. ISOneuwosto koostuu kunkin fuksiryhmän vastuuISOista, kv-ISOjen edustajasta sekä fuksikapteeneista. ISOvastaavan virassa hommia riittää puolentoista vuoden ajalle kuten fuksikapteenillakin.

ISOvastaava huolehtii ISOjen rekryämisestä, kouluttamisesta ja virkistämisestä sekä varmistaa, että syksyn alkaessa ISOt ovat saaneet tarvittavat eväät fuksien saapumista varten. ISOvastaava suunnittelee ja järjestää ISO-ja fuksitapahtumia yhdessä fuksikapteenien kanssa. Lisäksi hän tiedottaa ja pitää yhteyttä ISOihin sekä huolehtii, että ISOt jaksavat olla toiminnassa mukana aina (mahdolliseen) Wappuun asti.

Killassa toimimisen lisäksi ISOvastaava on AYY:n Teekkarijaoston ISOtoimikunnan eli ITMK:n jäsen. ITMK järjestää keväällä ISOkoulutuksen ja organisoi Otaniemen ISOtoimintaa, johon lukeutuu monipuolisia tapahtumia aina sitseistä saunailtoihin. Lisäksi ITMK:sta saa vertaistukena ja apuna ISOtoimintaan liittyvien haasteiden suhteen.

Tehtävä on työntäyteinen ja siihen saa uppoamaan aikaa, mutta palkintona on omannäköinen vuosi tiiviissä ITMK-porukassa ja tärkeä rooli sekä killan että koko Otaniemen fuksi- ja ISOtoiminnan sydämessä.

FuksiMikael
Raativuotensa jälkeen fuksikapteeni jatkaa vielä puoli vuotta (ylösnousseena) FuksiMikaelina.

QuantumGabriel
Toimarivuotensa jälkeen Captain Quantum jatkaa vielä puoli vuotta (ylösnousseena) QuantumGabrielina.

ISOμ
Toimarivuotensa jälkeen ISOvastaava jatkaa vielä puoli vuotta (ylösnousseena) ISOμ:na.

Erilliset toimihenkilöt ja toimikunnat

Myös sikajaokseksi kutsuttu.

Spexmästaren
Spexmästaren valitaan vain parillisiksi vuosiksi. Spexmästaren on päävastussa hienosta ja myös työläästä tapahtumasta: KTH:n fyysikoiden Fysikalen-speksin Suomen-vierailusta. Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin, vaan spexmästaren kokoaa itselleen Fysikalen-toimikunnan, johon on yleensä löytynyt helposti jäseniä. Hommia riittää ruotsalaisten majoittamisessa, ruokkimisessa, Nachspexin järjestämisessä (sitsit näytöksen jälkeen), lipunmyynnissä, mainostamisessa ja nettisivujen tekemisessä.

Hauskinta tehtävässä on speksiviikonlopun suunnittelu ja esityksen säätäminen ruotsalaisten kanssa, sekä tietysti vierailu Ruotsiin katsomaan speksiä (speksi ruotsalaisella yleisöllä on jotain aivan muuta kuin mitä Suomessa voi koskaan kokea) ja tutustumaan sikäläiseen stabeniin. Ruotsalaisten vierailu on spexmästarenin vuoden huipennus.

FiilisTiimin jäsen
FiilisTiimi on killan vuonna 2019 perustettu toimikunta, joka vastaa hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvien asioiden edistämisetä killassa. FiilisTiimi suunnittelee vuosittain oman toimintansa ja tässä tiimissä pääsetkin vaikuttamaan juuri itsesi mielestä tärkeisiin epäkohtiin. FiilisTiimi valitsee keskuudestaan vetäjän, joka toimii toimikunnan puheenjohtajan virassa ja pitää yhteyttä killan raatiin.

Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajat ovat yleensä vanhoja rahastonhoitajia tai muita luotettavaksi tiedettyjä henkilöitä. Toiminnantarkastajien vastuu on lakisääteinen ja painottuu alkuvuoteen, kun edellisen vuoden tilit tarkastetaan. Toiminnantarkastajalta vaaditaan hyvää killan toiminnan tuntemusta.

Varatoiminnantarkastajat
Varatoiminnantarkastajat valitaan siltä varalta, että toiminnantarkastajat ovat jostain syystä estyneitä hoitamaan velvollisuuttaan.