”Raativuosi oli elämäni opettavaisin vuosi. En usko, että missään muualla voi kokea samanlaista innostunutta ilmapiiriä.”

-Tuntematon raatilainen

Kiltahommat ovat hauskoja ja varsin opettavaisia. Niissä pääset auttamaan kiltaasi itse valitsemallasi ja sinulle sopivalla tavalla. Kiltahommissa tutustuu uusiin ihmisiin ja saa usein hyviä ystäviä niin killan sisältä kuin sen ulkopuoleltakin. Sekä raadissa isommissa hommissa että toimihenkilönä pienemmässä mittakaavassa pääset vaikuttamaan killan toimintaan. Killassa toimiminen on yksi parhaista tavoista tutustua teekkarielämään. Älä sinäkään jätä elämäsi mahdollisuutta käyttämättä, vaan hae tulevalle vuodelle killan hallitukseen eli raatiin tai toimihenkilöksi!

Haku

Killan luottamustoimet pyörivät vuoden sykleissä. Syksyisin kiltahuoneen seinälle ilmestyy vaalilakana, joihin kaikki tarjolla olevat virat listataan. Hommista kiinnostuneet voivat siten lisätä nimensä haluamiensa hommien kohdalle. Kirjallisen ilmoituksen ehdolle asettumisesta voi vaalilakanan lisäksi tehdä myös sähköisesti täällä. Lisäksi ehdokkaiden kannattaa kirjoittaa Fiirumille postaus, jossa esittelee itsensä ja kertoo miksi hakee kyseiseen virkaan. Tällaisen postauksen tekevät yleensä ainakin raatiin pyrkivät. Vaalien tarkempi aikataulu löytyy täällä. Vaalikokouksessa valittaviin virkoihin voi asettua ehdolle luonnollisesti myös paikan päällä kokouksessa.

Tehtävät

Kaikki Fyysikkokillan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Killan toimintaa pyörittää raati ja siihen kuuluu nykyisten sääntöjen mukaan puheenjohtaja, sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Viime vuosina raati on koostunut 11 jäsenestä. Raatilaiset vastaavat killan taloudesta, tekevät käytännön asioita koskevat päätökset, edustavat kiltaa ulospäin ja johtavat killan toimihenkilöitä. Edellisen vuoden raati tekee pohjaesityksen seuraavan raadin kokoonpanosta, mutta lopullisesti kokoonpano päätetään vaalikokouksessa. Tämän vuoden pohjaesitys poikkeaa jonkin verran edellisten vuosien raadeista niin raatilaisten lukumäärältään, kuin tehtäviltäänkin. Kuvaukset pohjaesityksen mukaisista raativiroista löytyvät omalta sivultaan.

Toimihenkilövirkoja killalta löytyy kymmeniä, ja suurin osa niistä on selvästi vähemmän sitovia kuin raativirat. Moniin toimihenkilövirkoihin otetaan myös useampia henkilöitä. Ne ovat hyvä tapa kantaa oma kortensa kekoon killan toiminnassa ja päästä tutustumaan kiltaan lähemmin. Ensi vuodelle haettavien toimihenkilöiden tehtävien tarkemmat kuvaukset löytyvät täältä. Sekä raati- että toimariviroista saa kysyä myös kiltalaisilta lisätietoja, erityisesti nykyisin virassa toimivilta. Lisäksi syksyllä järjestetään vaalipelin avajaiset, jossa eri viroista kerrotaan enemmän.

Sekä raati- että toimihenkilövirat kestävät lähtökohtaisesti vuoden. Tästä löytyy kuitenkin poikkeuksia, kuten fuksikapteeni (1,5 vuotta), kv-vastaava (1,5h), toiminnantarkastaja (reilusta vuodesta viiteen vuoteen) ja Fuusio-vastaava (syyskuusta maaliskuuhun). Lisäksi kaikkiin toimihenkilövirkoihin on mahdollista hakea esimerkiksi vain tulevaksi kevääksi, kunhan asiasta vain ilmoittaa hakiessa.

Vaalikokous

Killan raati ja osa toimihenkilöistä valitaan vaalikokouksessa, joka pidetään kahdessa osassa. Vaalikokous on kaikille avoin ja kaikilla killan varsinaisilla jäsenillä on kokouksessa äänioikeus. Vaalikokouksessa äänestäminen on mahdollista vain olemalla läsnä kokouksessa äänestyshetkellä. Vaalikokouksen ensimmäisessä osassa valitaan killan puheenjohtaja ja raadin kokoonpano. Tämän jälkeen jäädään noin viikon mittaiselle kokoustauolle, jonka jälkeen vaalikokouksen toisessa osassa valitaan loput raadin jäsenet ja joitain vaativimmissa tehtävissä toimivia toimihenkilöitä. Esimerkiksi ISOvastaava ja Kvantin päätoimittaja pyritään usein valitsemaan vaalikokouksessa. Kokouksessa valittavat toimihenkilöt ilmoitetaan viimeistään kokouskutsussa. Loput toimihenkilöt valitsee uusi raati heti toimikautensa alussa.

Tänä vuonna vaaleihin liittyvät kokoukset alkavat poikkeuksellisesti hieman aikasemmin. Lokakuun 14. päivänä pidettävässä killan ylimääräisessä kokouksessa päätetään sääntömuutoksesta, joka mahdollistaisi raatilaisten määrän kasvattamisen 12 henkeen. Koska sääntöjen muuttamisesta tulee päättää kahdessa killan kokouksessa, lopullisesti sääntömuutoksesta päätetään vaalikokouksen ensimmäisessä osassa. Sääntömuutos liittyy pohjaesitykseen raadin kokoonpanosta, joka löytyy omalta alasivultaan.

Itse vaalikokous ajoittuu lokakuun 15. päivän ja joulukuun 15. päivän välille. Kokoustauolla vaalikokouksen kahden osan välillä pidetään vaalipaneeli, jossa ehdokkaat esittäytyvät ja heille on mahdollista esittää kysymyksiä. Tämä tilaisuus on tarkoitettu juurikin kysymyksiä varten, joita ei suositella säästettäväksi jo valmiiksi pitkäkestoiseen vaalikokoukseen. Kokousten tarkempi ajankohta löytyy omalta sivultaan tai killan tapahtumakalenterista.

Vaalikokouksen ensimmäisen osan jälkeen rentoudutaan killan PIP-pelin ääressä. Tämä onkin ainoa kerta vuodessa, kun kyseistä peliä pelataan. Vaalikokouksen toisen osan jälkeen puolestaan on killan pikkujoulut, jonka järjestää vuosittain fukseista koottu pikkujoulutoimikunta.

Tule mukaan!

”Tehdään näistä vaalit!

-Voimakas toimija