”Raativuosi oli elämäni opettavaisin vuosi. En usko, että missään muualla voi kokea samanlaista innostunutta ilmapiiriä.”

-Tuntematon raatilainen

Kiltahommat ovat hauskoja ja varsin opettavaisia. Niissä pääset auttamaan kiltaasi itse valitsemallasi ja sinulle sopivalla tavalla. Kiltahommissa tutustuu uusiin ihmisiin ja saa usein hyviä ystäviä niin killan sisältä kuin sen ulkopuoleltakin. Sekä raadissa isommissa hommissa että toimihenkilönä pienemmässä mittakaavassa pääset vaikuttamaan killan toimintaan. Killassa toimiminen on yksi parhaista tavoista tutustua teekkarielämään. Älä sinäkään jätä elämäsi mahdollisuutta käyttämättä, vaan hae tulevalle vuodelle killan hallitukseen eli raatiin tai toimihenkilöksi!

Haku

Killan luottamustoimet pyörivät vuoden sykleissä. Syksyisin kiltahuoneen seinälle ilmestyy vaalilakana, joihin kaikki tarjolla olevat virat listataan. Vuonna 2020 vaalit käydään vallitsevan tilanteen vuoksi sähköisinä. Kaikki vaaleihin liittyvä tieto löytyy Fiirumilta.

Kiltahommista kiinnostuneet voivat asettua ehdolle täyttämällä lomakkeen täällä. Ilmoituksen ehdolle asettumisesta voit halutessasi tehdä myös sähköpostitse puheenjohtajalle.

Erityisesti raativiroista ja suuremmista toimihenkilöviroista kiinnostuneiden ehdokkaiden kannattaa kirjoittaa Fiirumille postaus, jossa esittelee itsensä ja kertoo miksi hakee kyseiseen virkaan. Vaalien tarkempi aikataulu löytyy täällä. Vaalikokouksessa valittaviin virkoihin voi asettua ehdolle luonnollisesti myös vaalikokouksessa.

Tehtävät

Kaikki Fyysikkokillan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Killan toimintaa pyörittää raati ja siihen kuuluu sääntöjen mukaan puheenjohtaja, sekä vähintään kuusi ja enintään yksitoista muuta jäsentä. Raatilaiset vastaavat killan taloudesta, tekevät käytännön asioita koskevat päätökset, edustavat kiltaa ulospäin ja johtavat killan toimihenkilöitä. Edellisen vuoden raati tekee pohjaesityksen seuraavan raadin kokoonpanosta, mutta lopullisesti kokoonpano päätetään vaalikokouksessa. Tämän vuoden pohjaesitys vastaa sisällöltään vuoden 2020 raadin kokoonpanoa. Kuvaukset pohjaesityksen mukaisista raativiroista löytyvät omalta sivultaan.

Toimihenkilövirkoja killalta löytyy kymmeniä, ja suurin osa niistä on selvästi vähemmän sitovia kuin raativirat. Moniin toimihenkilövirkoihin otetaan myös useampia henkilöitä. Toimihenkilötehtävät ovat hyvä tapa kantaa oma kortensa kekoon killan toiminnassa ja päästä tutustumaan kiltaan lähemmin. Ensi vuodelle haettavien toimihenkilöiden tehtävien tarkemmat kuvaukset löytyvät täältä. Sekä raati- että toimariviroista saa kysyä myös kiltalaisilta lisätietoja, erityisesti nykyisin virassa toimivilta. Lisäksi syksyllä järjestetään vaalikahvit, jossa eri viroista kerrotaan enemmän.

Sekä raati- että toimihenkilövirat kestävät lähtökohtaisesti vuoden. Tästä löytyy kuitenkin poikkeuksia, kuten fuksikapteeni (1,5 vuotta), kv-vastaava (1,5 vuotta), toiminnantarkastaja (reilusta vuodesta viiteen vuoteen) ja Fuusio-vastaava (syyskuusta maaliskuuhun). Lisäksi kaikkiin toimihenkilövirkoihin on mahdollista hakea esimerkiksi vain tulevaksi kevääksi, kunhan asiasta vain ilmoittaa hakiessa.

Vaalikokous

Killan raati ja osa toimihenkilöistä valitaan vaalikokouksessa, joka pidetään kahdessa osassa. Vaalikokous on kaikille killan jäsenille avoin ja kaikilla killan varsinaisilla jäsenillä on kokouksessa äänioikeus. Vaalikokouksessa äänestäminen on mahdollista vain olemalla läsnä kokouksessa äänestyshetkellä. Vaalikokouksen ensimmäisessä osassa päätetään raadin kokoonpano ja valitaan killan puheenjohtaja. Tämän jälkeen jäädään noin viikon mittaiselle kokoustauolle, jonka jälkeen vaalikokouksen toisessa osassa valitaan loput raadin jäsenet ja joitain vaativimmissa tehtävissä toimivia toimihenkilöitä. Esimerkiksi ISOvastaava ja Kvantin päätoimittaja pyritään usein valitsemaan vaalikokouksessa. Kokouksessa valittavat toimihenkilöt ilmoitetaan viimeistään kokouskutsussa. Loput toimihenkilöt valitsee uusi raati heti toimikautensa alussa.

Itse vaalikokous ajoittuu sääntöjenkin mukaisesti lokakuun 15. päivän ja joulukuun 15. päivän välille. Kokoustauolla vaalikokouksen kahden osan välillä pidetään vaalipaneeli, jossa ehdokkaat esittäytyvät ja heille on mahdollista esittää kysymyksiä. Tämä tilaisuus on tarkoitettu juurikin kysymyksiä varten, joita ei suositella säästettäväksi jo valmiiksi pitkäkestoiseen vaalikokoukseen. Kokousten tarkempi ajankohta löytyy omalta sivultaan tai killan tapahtumakalenterista.

Tule mukaan!

”Tehdään näistä vaalit!

-Voimakas toimija