Opintovastaava
Aleksanteri Paakkinen
opintovastaavaöhfyysikkokilta.fi
0443571500
Opintoadjutantti
Saara Vestola
etunimi.sukunimikörsaalto.fi

Opintovastaavaan voit olla yhteydessä mikäli sinulle tulee mieleen kysyttävää tai keskusteltavaa opinnoista, edunvalvonnasta, opintoaiheisista palveluista tai muuten yleisesti koulutuspolitiikasta.

Killan partnerit

BCG

Finnair

Futurice

OP

Relex

Sellforte

Smartly

Fyysikkokillan opintojaoksen tehtävänä on kiltajärjestyksen mukaan

  • muotoilla killan opintopolitiikkaa;
  • tarkkailla opintoasioissa vallitsevia epäkohtia ja laatia korjausehdotuksia niihin; sekä
  • tarkkailla tutkinnon, opetuksen sisällön sekä opetusmenetelmien kehitystä koulutusohjelmassa.

Käytännössä tämä toteutuu edunvalvonnan kautta. Opintojaoksen työstä suurin osa onkin juuri edunvalvontaa, joka usein tapahtuu kiltalaisilta näkymättömissä. Tämä hallinnollisissa kokouksissa istuminen ja muu vaikuttaminen ei kuitenkaan ole turhaa, vaan takaa, että opiskelijoiden ääni kuuluu yliopiston hallinnossa ja edellytykset opiskeluun säilyvät.

Edunvalvonnan lisäksi opintojaos tarjoaa kiltalaisille useita palveluita opiskelun tueksi. Näitä ovat esimerkiksi varjo-opinto-opas, opiskelijatuutorit ja opintotoimikunta. Lisäksi opintojaos järjestää tarpeen vaatiessa opintoaiheista ohjelmaa sekä tapahtumia kiltalaisille.

Etkö ole ollut tyytyväinen jonkin kurssin järjestelyihin? Avaudu asiasta opintojaokselle, niin maailmasta tulee parempi!

Opintojaokseen kuuluvat opintoadjutantti, opiskelijatuutorit, hallopedit, opintotoimikunta sekä raadin opintovastaava, joka myös johtaa opintojaosta.

Opintovastaava

Opintovastaava johtaa opintojaoksen toimintaa ja on päävastuussa sekä edunvalvonnasta että opintojaoksen palveluista.

Opintoadjutantti

Opintoadjutantti toimii opintovastaavan kanssa yhteistyössä mm. fyysikoiden edunvalvonnassa ja opintoaiheisten tapahtumien järjestämisessä.

Opiskelijatuutorit

Opiskelijatuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka pyrkivät auttamaan fukseja alkuun nimenomaan opinnoissa. Opiskelijatuutorit neuvovat fukseja opintojen valitsemiseen, opiskelutekniikoihin, ajankäyttöön ja hyödyllisiin työkaluihin. Tämä ei kuitenkaan tapahdu saarnaamisen vaan yhteisen ajanvieton ja keskustelun kautta.

Hallopedit

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat hoitavat edunvalvontaa teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelmassa. Fyysikkokillalla on hallopedejä Perustieteiden akateemisessa komiteassa, TFM:n koulutusneuvostossa ja Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvostossa. Lisätietoa ja ajan tasalla oleva lista hallopedeistä löytyy AYY:n sivuilta.

Opintotoimikunta

Opintotoimikunnassa keskustellaan vapaamuotoisesti opinnoista aina silloin tällöin kahvin ja pullan ääressä. Kokouksista ilmoitetaan killan kalenterissa ja paikalle voi tulla kuka vain vaikka ainoastaan pullan takia, erikseen kiinnostuksensa ilmaisseille lähtee myös ennakkotietoa aiheista. Opintotoimikunnan kokoukseen tuleminen on erinomainen tapa päästä mukaan opintojaoksen toimintaan, tervetuloa!