Opintovastaava
Aleksanteri Paakkinen
opintovastaavaöhfyysikkokilta.fi
0443571500
Opintoadjutantti
Saara Vestola
etunimi.sukunimikörsaalto.fi

Opintovastaavaan voit olla yhteydessä mikäli sinulle tulee mieleen kysyttävää tai keskusteltavaa opinnoista, edunvalvonnasta, opintoaiheisista palveluista tai muuten yleisesti koulutuspolitiikasta.

Killan partnerit

BCG

Finnair

Futurice

OP

Relex

Sellforte

Smartly

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää edunvalvonnasta voit aina olla yhteydessä killan opintovastaavaan.

Yliopistojen hallinto toimii ns. kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että hallinnossa on edustettuina ryhmittäin: 1) yliopiston professorit; 2) muut opettajat ja tutkijat sekä muu henkilöstö; 3) opiskelijat.

Edunvalvonnalla pyritään vaikuttamaan päätöksentekoon korkeakoulussa siten, että opiskelijoiden etu otetaan huomioon päätöksenteossa. Opiskelijat ovat äänivaltaisia jäseniä hallintoelimissä poislukien asiat, joissa käsitellään tutkintoja. Tutkintoja käsittelevissä asioissa jäsenillä tulee olla vastaava tai korkeampi tutkinto suoritettuna.

Edunvalvonta tapahtuukin virallisesti näissä tiedekunta- ja eri koulutusneuvostojen kokouksissa. Kuitenkin näiden kokousten ulkopuolella pyritään vaikuttamaan ihmisiin keskustelemalla ja tuomalla opiskelijoiden näkökantoja esille. Koulutusneuvostojen ja akateemiset komiteoiden kokoonpanot ja tapaamisajat löytyvät Perustieteiden korkeakoulun sivuilta.

Perustieteiden akateeminen komitea

Perustieteiden akateemisessa komiteassa on 14 jäsentä, joista

  • 6 edustaa professorikuntaa
  • 4 muuta tutkimus- ja opetushenkilökuntaa sekä muuta henkilöstöä
  • 4 opiskelijoita (ylioppilaskunta valitsee edustajat vuosittain)

Koulun akateemisen komitean toimikausi on 4 vuotta, mutta opiskelijajäsenten toimikausi on vain 1 kalenterivuosi.

Komitean puheenjohtajana toimii korkeakoulun dekaani Risto Nieminen ja varapuheenjohtajana prof. Ahti Salo. Sihteerinä toimii suunnittelija Tiina Kerola.

Esittelijänä Perustieteiden akateemisen komitean kokouksissa toimii opintoasiainpäällikkö Mari Knuuttila, puh. 050 5373358.

Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusneuvosto

Teknillisen fysiikan ja matematiikan (TFM) koulutusohjelman opiskelijoiden diplomitöitä koskevat hakemukset (aihe, kieli, valvoja ja ohjaaja/t sekä hyväksyminen ja arvosteleminen) käsitellään teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusneuvostossa. Diplomityön aihetta ja diplomityötä ei voida hyväksyä samassa koulutusneuvoston kokouksessa.

Koulutusneuvoston muihin tehtäviin kuuluu mm. tehdä Perustieteiden akateemiselle komitealle ehdotus koulutusohjelman opetussuunnitelmaksi.

Koulutusneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Siinä on kolme opiskelijaedustajaa.

Kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto

Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto käsittelee Perustieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelmiin liittyviä asioita. Siinä on neljä opiskelijaedustajaa, yksi kustakin Perustieteiden korkeakoulun koulutusohjelmasta.