Killan partnerit

BCG

Finnair

Futurice

OP

Relex

Sellforte

Smartly

Tämän hetkisten toimihenkilöiden yhteystiedot löydät toimarisivulta. He kertovat mielellään millaista kunkin viran hoitaminen on ollut.

Sisäjaos

Fuusiovastaava

Fuusio-vastaava pääsee luomaan puitteet kiltavuoden suurimmalle ja kauneimmalle fyysikkojuhlalle. Hänen vastuullaan on kaikki kyydityksistä ohjelmaan, tarjoiluun ja aikatauluihin sekä budjettiin. Aikaisemmasta kokemuksesta tapahtumien järjestämisen parissa on hyötyä, kuten myös organisointitaidoista. Fuusio-vastaava vetää omaa, itse kokoamaansa Fuusio-toimikuntaa, jonka kanssa, raadin avustuksella, hän kokoaa koko kauniin kekkerikavalkadin ikimuistoiseksi elämykseksi.

Hovimestarit

Hovimestarit eli hovarit auttavat killan isäntiä ja/tai emäntiä eli IE:tä tapahtumien järjestämisessä. Yhdessä IE:nsä kanssa hovimestarit muodostavat sisätoimikunnan eli sisiksen, joka on yleensä noin kymmenen hengen tiivis tiimi ja killan tapahtumatoiminnan mahdollistava vahva lihas. Hovimestarit auttavat IE:tä mm. sitsien ruuanlaitossa sekä tarjoilussa, järjestävät kokkareita, auttavat tukussa tai kaupassa käymisessä tai keittävät kahvia killan kokouksen taukotarjoilua varten, yhdessä IE:n kanssa.

Periaatteessa hovimestarit tekevät samoja tehtäviä kuin raadissa toimiva IE. Erona on killan tapahtumista kannettava vastuu. Vastuu tapahtumien onnistumisesta, rahaliikenteestä jne. on IE:llä. Usein tämä näkyy käytännössä siten, että IE-pari keskenään vetää suurimmat linjat tapahtumatarjonnan suhteen ja tekee suurimman suunnittelu- ja organisointityön tapahtumien osalta. Hovimestareiden rooli onkin erityisesti auttaa IE:tä tapahtumien käytännön toteuttamisessa - ruuanlaitossa, koristelussa, tarjoilussa jne.

Hovimestareilla on kuitenkin erinomainen mahdollisuus päästä vaikuttamaan killan tapahtumatarjontaan, ja hovimestareille jaettava vastuu killan tapahtumista riippuukin paljon hovimestareiden omasta aktiivisuudesta. Hovimestarit saavat varmasti tehdä niin paljon hommia kuin heitä kiinnostaa - IE vastaanottaa mielellään apua. Hovimestarina pääsee kurkkaamaan tapahtumien "backstagelle" ja näkee miten hommat hoidetaan. Samalla oppii ehkä hieman ruoanlaitosta (ruoanlaittotaito ei silti ole mikään vaatimus toimeen ryhtymiselle), tarjoilusta ja asioiden organisoinnista. Ennen kaikkea, hovimestarius on hauskaa hommaa - parhaat bileet löytyvät keittiöstä!

Hupikisälli

Hupikisällit toimivat hupimestarin vetämässä Hyvän olon toimikunnassa eli Hottiksessa. Hottis järjestää killan hyvinvointi- ja rentoutustapahtumia, kuten rentoutussaunoja, elokuva- ja peli-iltoja sekä pientä kiltispuuhastelua.

Hottiksen tapahtumat eivät seuraa tiettyä kaavaa, vaan joka vuoden toimikunta järjestää täysin omannäköisiään tapahtumia. Hupikisällinä pääset siis tapahtumien järjestämisen lisäksi osallistumaan tapahtumien ideointiin ja suunnitteluun. Hottis toimii yhteistyössä killan liikunta- ja kulttuurivastaavien kanssa, joten hupikisällinä pääset halutessasi auttamaan myös killan liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestämisessä. Hupikisällit auttavat tarpeen mukaan myös kiltistoimikuntaa kiltikseen liittyvissä askareissa.

Kiltisvastaava

Kiltisvastaava toimii osana kiltistoimikuntaa ja vastaa toimikunnan vetämisestä, eli hän järjestää kiltistoimikunnan kokoukset ja pitää yhteyttä killan hupimestariin ja raatiin.

Kiltistoimari

Kiltistoimarit vastaavat kiltahuoneen sisustuksen, viihtyisyyden ja funktionaalisuuden kehittämisestä sekä kiltiksen kahvi-, tee- ja herkkutarjonnasta. Kiltiksellä puuhaa riittää yllättävän paljon ja siksi kiltistoimarin virka on luonnollinen valinta niille, jotka tykkäävät viettää siellä aikaa. Kiltikstä voi kehittää moneen suuntaan, joten myös kiltistoimikunnassa on kysyntää monille eri taidoille. Lähde siis ihmeessä mukaan, olet sitten kiinnostunut kiltiksen digitaalisten ratkaisujen kehittämisestä, sisustamisesta tai ihan vain herkkukaapin valikoimasta!

 

Lukkarimestari

Lukkarimestari vastaa lukkaristonsa (lukkarit ja kuoripojat) toimivuudesta. Yksi tehtävän tärkeimpiä osia on huolehtia siitä, että kaikille sitseille löytyy aina tarvittava määrä lukkareita.

Lukkarimestarin tehtävässä on myös toinen tärkeä osa, lukkarimestari on osa ylioppilaskunnan lukkaritoimikuntaa yhdessä muiden kiltojen ja muutaman muun yhdistyksen laulunjohtajien kanssa. Tämä toimikunta vastaa muun muassa kaikkien kiltojen lukkarien yhteisistä lukkariseminaareista, joidenkin isompien tapahtumien lukkaroinneista ja esimerkiksi perinteisestä "punaisen" (laulukirjan) läpilaulannasta.

Lukkarit

Lukkarit, eli laulunjohtajat, pitävät huolen siitä, että killan sitseillä ja vuosijuhlilla lauletaan. Laulattamisen lisäksi lukkarit myös pitävät huolen siitä, että sitsit pysyvät aikataulussaan. Tämän lisäksi lukkarit vastaavat muutenkin teekarilaulukulttuurin ylläpidosta killassa, muun muassa järjestämällä jokasyksyisen laulusaunan ennen syksyn ensimmäisiä sitsejä.

Lukkarilla on suotavaa olla kuuluva ääni, jonkin verran laulutaitoa ja mielellään myös laaja teekkarilaulujen tuntemus – viimeisen tosin voi hyvin myös kehittää vasta lukkarivuotensa aikana vanhempien lukkarien avulla. Supliikkitaidoista voi olla apua niin sanottujen aasinsiltojen sitsilauluihin kehittämisessä, se seuraava "muuten hyvä talo, mutta" -huuto tulee yleensä yllättäen ja pyytämättä.

Kuoripojat ja -tytöt

Kuoripojat ja -tytöt, eli apulukkarit, auttavat lukkareita laulunjohtamisessa. Sitseillä kuoripoika saa tehtäväkseen vetää muutaman laulun, yleensä siinä kohtaa, kun lukkari huomaa aasin kadonneen aasinsillaltaan seuraavaan lauluun.

Kuoripojalla tai -tytöllä on kiva olla kuuluva ääni ja jonkin verran laulutaitoa. Kuorena oppii hyvin teekkarilaulukulttuuria, esimerkiksi tulevia lukkarivuosiaan varten. Yleensä kuorivuotensa aikana pääsee myös toimimaan toisena (tai kolmantena) lukkarina vähintään yksillä sitseillä.

DJ

DJ:n vastuulla on killan tapahtumissa soitettava musiikki. Eniten hommia tuottavat sitsien jatkot. Toteutus on melko vapaa, eikä esimerkiksi levyjenpyörittelyn tai miksaamisen hallinta ole vaadittua. Tärkeintä on into tuoda kiltalaisille parempaa musiikkia kuunneltavaksi. Välillä pääsee olemaan luova ja valitsemaan kiltalaisille erikoisempaakin musiikkia, mutta usein pitää myös taipua yleisön toiveisiin ja soittaa tavallista poppia. Soittolistojen luominen riittää monissa tapauksissa, mutta ainakin tärkeimmissä tapahtumissa olisi hienoa jos into riittäisi myös live-settien vetämiseen.

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaavan tehtävässä tärkein paino on kulttuuritapahtumien järjestämisessä. Hänellä on melko vapaat kädet kohteiden mukaan, mutta perinteisesti kulttuuriexcursiot ovat suuntautuneet useimmiten korkeakulttuurin puoleen. Museot, oopperat, Musiikkitalo, mielenkiintoiset näytelmät, kulttuurivastaava pyrkii tarjoamaan kiltalaisille monipuolisen paletin erilaista hyvää aikaa. Hyvän olon toimikunnan jäsenenä kulttuurivastaava ottaa osaa mahdollisuuksien mukaan myös hottiksen muuhun toimintaan, siinä määrin kuin parhaaksi näkee.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaava pitää huolen siitä, että kiltalaiset eivät vallan jämähdä paikalleen. Lisäksi liikuntavastaava osallistuu LTMK:n (Liikuntatoimikunta) toimintaan, jossa on joka killasta edustaj(i)a.

Liikuntavastaava osallistuu mm. futis- ja ultimate-pelien ja muiden vastaavien killan liikuntatapahtumien järjestämiseen sekä järjestää liikunnallisia excuja vähän kauemmaksikin oman kiinnostuksensa ja mielikuvituksensa mukaan.

N-vastaava

Killan N-vastaava järjestävät killan ännännen vuoden opiskelijoille suunnattuja tapahtumia, kuten karaokeiltoja tai sitsejä.

Kohellus-vastaava

Kohellus-vastaavaa vastaa Fyysikkokillan jalkapallojoukkueen johtajan tehtävistä. Käytännössä Kohellus-vastaava vastaa sarjaan ilmoittautumisesta, sekä tiedon jakamisesta joukkueen kesken.

MaltRK:n suurmestari

Suurmestari valitaan Maltain ritarikunnan omissa salaisissa menoissa.

ManManMan

ManManMan huolehtii kaikista ManMania koskevista juoksevista asioista, kuten treenivuoroista, esiintymisistä, aikatauluista, raha-asioista, musiikista ja koreografeista. ManManManin ei tarvitse tehdä tätä kaikkea yksin, mutta hän on näistä asioista ensisijaisesti vastuussa. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä, ManManManin tulee pyrkiä luomaan positiivista ilmapiiriä niin tanssitreeneihin, kuin keikoillekin. ManManiin tullaan pitämään hauskaa!

Opintojaos

Opintoadjutantti

Opintoadjutantti on opintovastaavan työpari eli oikea käsi/jalka/muu raaja. Opintoadjutantti pääsee kiltaa ja kiltalaisia koskevien opintoasioiden informaation keskiöön. Hän jakaa vastuuta opintovastaavan kanssa erikseen sovittavalla tavalla (mm. tenttiarkistosta, varjo-opinto-oppaasta (VOO) ja abi-infoista), mutta säästyy opintovastaavan raatilaisuuden tuomista velvollisuuksista. Opintoadjutantti on osa killan opintotoimikuntaa. On suositeltavaa, että opintoadjutantti toimii myös hallopedina. Opintoadjutantilta toivotaan todellista kiinnostusta TFM:n opintoihin ja niiden edistämiseen.

Hallopedit

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat eivät varsinaisesti ole killan toimihenkilöitä, mutta he ovat keskeisiä killan edunvalvonnan ja opintotoimikunnan kannalta. Hallopedit istuvat yliopiston hallinnollisten elimien kokuksissa täysivaltaisina jäseninä, esimerkiksi TFM-koulutusneuvostossa, Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvostossa ja Perustieteiden akateemisessa komiteassa. Hallopediksi voi hakea kuka tahansa korkeakoulun ja yliopiston asioihin vaikuttamisesta kiinnostunut opiskelija.

Abivastaava

Abivastaava organisoi killan abitoimikunnan toimintaa. Toimikunnan, johon kuuluu lisäksi abitoimareita, tärkeänä tehtävänä on lisätä lukiolaisten tietoisuutta Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Killan virallinen abitoimikunta starttasi käyntiin vasta 2018, ja abivastaavalla onkin hyvä mahdollisuus suunnitella uusia keinoja lukiolaisten mielenkiinnon herättämiseksi. Toistaiseksi tähän on kuulunut muun muassa lukiovierailuja, mainosvideon tekemistä ja killan nettisivujen parantamista. Abivastaavalla on tärkeä rooli myös abitoiminnan koordinoinnissa korkeakoulun ja muiden kiltojen kanssa.

Abitoimari

Abitoimarit ideoivat ja toteuttavat projekteja abitoimikunnassa siinä missä abivastaavakin. Tehtäviä toimikunnassa on monipuolisesti ja omalla kiinnostuksella voi vaikuttaa siihen, haluaako esimerkiksi tuottaa esittelymateriaalia, jutella lukiolaisille ständillä vai osallistua lukioesittelykiertueelle.

Mitään erityisiä taitoja abitoimarilta ei vaadita, ja tehtävä sopiikin hyvin fukseille, joilla on vielä omat lukioaikansa kirkkaana mielessä. Tärkeintä on, että pidät tefyllä opiskelusta niin, että voit sitä rehellisesti suositella ja haluat viedä tekniikan ilosanomaa myös tuleville sukupolville!

Infojaos

Bränikkä

Bränikkä toimii osana bränditoimikuntaa ja vastaa toimikunnan vetämisestä, eli hän järjestää bränditoimikunnan kokoukset ja pitää yhteyttä killan raatiin.

BrändiTMK jäsen

Bränditoimikunnan jäsenet muodostavat Bränikän kanssa killan bränditoimikunnan, joka vastaa lyhykäisyydessään killan brändin kehityksestä. Bränditoimikunnan vastuulla ovat muun muassa päätökset koskien killan visuaalista ilmettä, kuten fontit, värit, logot ja dokumenttipohjat. Myös killan haalarimerkit, kiltatuotteiden suunnittelu, viestintäsuunnitelma sekä killan näkyvyys muille opiskelijajärjestöille, lukiolaisille, yrityksille ja yliopistolle ovat teemoja, joissa bränditoimikunta voi olla mukana tukemassa killan muita toimijoita.

Senior Web Advisor

Senior Web Advisorit toimivat SWATS-tiimissä Tech Support toimarien tapaan. Senioriksi voi ilmoittautua esimerkiksi toimittuaan vuoden Tech Supportina tai jos kokemusta digitaalisista ratkaisuista on kertynyt valmiiksi jo killan ulkopuolelta. Senior Web Advisorit toimivat eräänlaisina konsultteina Tech Supportille ja tarjoavat kokemuksiaan eri teknologia- ja ympäristövalintoihin liittyen. He myös vetävät SWATS-tiimin toimintaa eli järjestävät kokouksia ja pitävät yhteyttä raadin viestintävastaavaan.

Tech Support

Tech Support toimihenkilöt muodostavat yhdessä Senior Web Advisorien kanssa SWATS-tiimin, joka toimii viestintävastaavan teknisenä tukena ja tekee isompia muutoksia nettisivuille. Isojen tapahtumien, kuten Fuusion, sivut ja ilmot ovat SWATS-tiimin hommia. Samoin uudet digitaaliset kehityshankkeet, kuten hallinon avuksi luotavat sähköiset työkalut ja pikaviestinbotit ovat SWATSien erikoisalaa. SWATS-tiimi huolehtii vuoden alussa myös sähköisten järjestelmien, kuten Joomlan ja Fiirumin, päivittämisestä sekä ylläpitoilmoituksen tekemisestä Otaxille. Tech Support toimihenkilöt pitävät myös yhteyttä Aalto-IT palveluihin ja vastaavat killan hardware-puolesta eli kiltiksen olohuoneessa pyörivistä koneista, niiden päivityksistä, huoltotoimenpiteistä jne.

Valokuvaaja

Valokuvaaja ikuistaa killan tapahtumia kuvaamalla. Olisi hyvä jos valokuvaaja pääsisi ainakin kaikkiin isompiin tapahtumiin. Valokuvaajia voi olla myös useampia, jolloin ainakin joku ehtii kaikkiin tärkeimpiin tapahtumiin. Valokuvaajat vastaavat myös killan valokuvagallerian kehityksestä ja ylläpidosta. He huolehtivat, että ainakin isommista tapahtumista saadaan kuvia (joko kuvaamalla itse, nakittamalla toisen kuvaajan tai keräämällä muiden paikallaolleiden kuvia) ja että ne myös päätyvät kaikkien ihasteltaviksi galleriaan. Galleria löytyy täältä: https://www.flickr.com/photos/fyysikkokilta

AD

AD pääsee toteuttamaan taiteellista lahjakkuuttaan tekemällä julisteita killan tulevista tapahtumista (piirtämällä, maalaamalla tai miten ikinä haluaakaan) sekä luomalla grafiikkaa killan tarpeisiin. AD myös vie luomuksensa kiltahuoneen seinille.

Kvantin päätoimittaja

Kvantin päätoimittaja vastaa viime kädessä kaikista Kvanttiin liittyvistä asioista. Päätoimittaja kutsuu koolle joka lehteä varten suunnittelukokouksen, jossa sovitaan yhdessä toimittajien kanssa mikä on seuraavan lehden aihe ja mitä juttuja siihen kirjoitetaan. Hän vastaa siitä, että jutut tulevat ajallaan kirjoitetuksi ja organisoi tarpeen mukaan toimitus- ja taittosessioita. Päätoimittajan huolehtii lehden painatuksesta ja valmiiden lehtien toimittamisesta sovituille tahoille. Päätoimittaja vastaa myös Kvantin nettisivuista.

Päätoimittajan virka kuulostaa vaativalta, mutta innostuksella ja muita innostavalla asenteella hommassa pääsee jo varsin pitkälle. Toimituksen yhteishengen luominen on tärkeää, sillä mitä paremmin toimitus viihtyy keskenään sitä enemmän ja parempia juttuja lehteen tulee. Kannattaa ottaa huomioon, että päätoimittajan virka vie paljon aikaa ja muuta toimitusta joutuu usein potkimaan tekemään hommiaan. Lisäksi päätoimittaja osallistuu Viestintätoimikunnan (VTMK) toimintaan oman kiinnostuksensa mukaan.

Kvantin toimittajat

Kvantin toimittajat suunnittelevat ja toteuttavat Kvantin yhdessä päätoimittajan kanssa. Toimitus päättää yhdessä, kuinka usein se kokoontuu lehteä tekemään. Tämän lisäksi kirjoitustyötä voi tehdä itsenäisestikin. Toimittajilla on hyvin paljon sananvapautta lehtien aiheiden ja juttujen suhteen - päätoimittaja ei siis sanele kaikkea, vaan toimituksessa on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa! Halu ja taito kirjoittaa ovat suotavia toimittajan ominaisuuksia, mutta tärkeätä ovat myös yhteistyökyky muun toimituksen kanssa sekä villit ideat! Lisäksi toimittajat pääsevät halutessaan mukaan myös Kvantin nettisivujen päivittämiseen ja sisällön tuottamiseen.

Lehti tarvitsee toimittajien lisäksi taitavia taittokäsiä, eli jos osaat käyttää taitto-ohjelmia tai olet kiinnostunut niiden käytön oppimisesta, niin Kvantissa on paikka myös juuri sinulle!

Ulkojaos

Yrityssuhdetoimihenkilö (CR team member)

CR team, eli corporate relations team, on Fyysikkokillan yrityssuhteista vastaava ryhmä, jonka jäseninä CR team memberit toimivat. Killan yrityssuhteet ovat monipuolistuneet viime vuosina, minkä takia CR team onkin paras paikka päästä näkemään miten monialaiset ja -puoliset yritykset ovat halukkaita tekemään yhteistyötä kanssamme.

CR team memberit toimivat yrityssuhdevastaavan apuna uusien yritysten kontaktoinnissa ja vanhojen yrityssuhteiden ylläpitämisessä. Yrtysten kanssa järjestetään pitkin vuotta useita excursioita sekä muita yritys- ja ura-aiheisia tapahtumia, joiden järjestämisessä CR teamiläiset myös auttavat. Muita vuosittaisia CR teamin organisoimia tapahtumia ovat kilan omat urapajat, sekä uusien opiskelijoiden haalarien ja kiltalehti Kvantin mainosmyynnit.

Yrityssuhteiden ylläpito ja uusien suhteiden luominen vaativat aina uutta energiaa, uudenlaisia ideoita ja uskallusta kokeilla uutta. CR team member on oiva vaihtoehto uraorientoituneille kiltalaisille, jotka haluavat saada läpileikkauksen siitä mihin kaikkeen teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma voikaan avata ovet.

Excucutioner

Excucutionerit auttavat killan KV-vastaavaa Otaniemen ulkopuolelle ulottuvan pitkän ja/tai puolipitkän excursion toteutuksessa. Lähde mukaan auttamaan killan excukulttuuri uuteen nousuun!

SCIltalainen

Perustieteiden korkeakoulun kiltojen sekä itse korkeakoulun yhteistyöstä vastaa SCIltalainen. Korkeakoulu kokoaa yhteen kaksi kertaa vuodessa (loppukeväästä ja -syksystä) koko väkensä tapahtumaan, jonka SCIn kiltojen SCIltalaiset yhdessä järjestävät. Tapahtumat rahoittaa korkeakoulu. Tapahtumat ovat kokonaisuudessaan SCItiimin vastuulla, eli pääset päättämään niin tilaisuuden paikasta, ajasta, ruuasta, ohjelmasta, koristelusta kuin mainonnastakin.

Mentorointivastaava

Mentoroinnilla tarkoitetaan killan piirissä toimintaa, jossa mentoreina toimivat esimerkiksi killan alumnit tai muut työ- tai tutkimuselämässä olevat henkilöt. Heidän mentoroitavikseen etsitään nykyisiä kiltalaisia, jotka yhteisen alkutapaamisen jälkeen jatkavat tapaamisten järjestämistä kahden kesken mentorin ja mentoroitavan välillä.

Mentorointivastaava pääsee kehittämään killalle uutta ja hyödyllistä toimintaa. Mentorointia pilotoitiin viimeksi vuonna 2017. Tehtävään kuuluu mentorointiohjelman rungon suunnittelua, osallistujien hankkimista (niin mentoroitavia opiskelijoita kuin mentoreitakin) sekä alkutapaamisen valmistelua. Mentorointivastaavana pääset ratkaisemaan haasteita, kuten kuinka saattaa yhteen sopivat opiskelijat ja mentorit, sekä miten osallistujia tuetaan saamaan mentoroinnista irti kaikki mahdollinen.

LST-oimari

LST eli Life Science Technologies on syksyllä 2015 aloittanut uusi maisteriohjelma, joka kokoaa kotimaisia sekä ulkomaalaisia opiskelijoita kolmesta eri korkeakoulusta: SCIltä, ELECiltä sekä CHEMiltä. Life Science -opiskelijoille järjestetään yhteisiä tapahtumia, joita korkeakoulu osin rahoittaa. Rahaa käyttämään ja tapahtumia organisoimaan kootaan lähinnä LST-killoista (FK, Kemistikilta, Inkubio ja Tietokilta), miksei muistakin halukkaista, projektiryhmä. LST-oimareiden hommaan kuuluu erilaisten illanviettojen suunnittelu yhdessä muiden kiltojen LST-oimareiden kanssa pari kertaa vuodessa sekä tapahtumista tiedottaminen LST-opiskelijoille.

Vuonna 2018 varsinaista LST-oimaria ei nimitetty vaan tehtäviä hoiti opintovastaava. Koska selvästi suurin osa LST-opiskelijoista tulee Inkubion alta, pyritään SCIn kanssa siirtymään malliin, jossa Inkubio vastaa yksin LST-budjetista ja -tapahtumista, ja kutsuu mukaan kiinnostuneet muista killoista.

Fyysikkospeksin tuottaja

Fyysikkospeksin tuottaja valitaan parittomiksi vuosiksi. Tuottajan vastuulla on speksiläisten koordinoiminen ja johtaminen läpi produktion eri vaiheiden. Tässä vastuullisessa pestissä luodaan edellytykset innokkaille speksintekijöille tehdä taas kerran maailman paras speksi! Käytännön tasolla tuottaja vastaa eritoten vastuujaosta ja johtaa speksin hallinnollista elintä, Politbyrota. Loppukädessä tuottaja vastaa kaikesta vastuusta mitä ei ole saanut jaettua eteenpäin! Tuottaja on myös usein ensimmäinen henkilö, johon otetaan yhteyttä speksiä tavoiteltaessa. Useimmiten tuottajat toimivat tuottajaparina, eli yksin ei joudu puurtamaan!

Perinteisesti uusia tuottajaehdokkaita haistellaan speksivuotta seuraavana keväänä terassien sulaessa. Tällöin järjestetään speksin 'aloituspamaus', jossa kartoitetaan ensimmäistä kertaa kiinnostuneita, ja seuraavasta speksistä kiinnostuneet tapaavat rennoissa merkeissä. Myöhemmin raati avaa haun tuottajaksi ja valitsee ehdokkaista pätevimmät. Jos olet kiinnostunut tuottajan pestistä, kannattaa aiheesta kysellä aiempien speksien tuottajilta!

Spexmästaren

Spexmästaren valitaan vain parillisiksi vuosiksi!

Spexmästaren on päävastussa hienosta ja myös työläästä tapahtumasta: KTH:n fyysikoiden Fysikalen-speksin Suomen-vierailusta.

Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin, vaan spexmästaren kokoaa itselleen Fysikalen-toimikunnan, johon on yleensä löytynyt helposti jäseniä. Hommia riittää ruotsalaisten majoittamisessa, ruokkimisessa, nachspexin järjestämisessä (=isot sitsit näytöksen jälkeen), lipunmyynnissä, mainostamisessa ja nettisivujen tekemisessä.

Hauskinta tehtävässä on speksiviikonlopun suunnittelu ja esityksen säätäminen ruotsalaisten kanssa, sekä tietysti vierailu Ruotsiin katsomaan speksiä (speksi ruotsalaisella yleisöllä on jotain aivan muuta kuin mitä Suomessa voi koskaan kokea) ja tutustumaan sikäläiseen stabeniin.

Villeistä ideoista seuraa valitettava velvollisuus, eli rahan ruinaaminen sponsoreilta. Työläintä kaikessa on esityksen mainostaminen; varsinkaan sitä ei pidä yrittää yksin.

Ruotsalaisten vierailu onkin sitten spexmästarenin vuoden huipennus.

Ammattijärjestövastaava

Killan ammattijärjestövastaavan tärkein tehtävä on kehittää ja ylläpitää yhteistoimintaa TEK:n ja killan välillä. TEK on diplomi-insinöörien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö. TEK tarjoaa jäsenilleen mm. ammattilehtiä ja oppaita, työsuhde- ja palkkaneuvontaa, rekrytointi-, ura ja kansainvälistymispalveluja sekä vakuutusturvaa työttömyyden ja työsuhteeseen liittyvien riskien varalta.

Perinteisesti yhteistoiminta pitää sisällään yhteydenpidon TEKiin sekä TEK-tietouden levittämisen ja kannanottojen valmistelun. Kätesi ovat kuitenkin melko vapaat mitä mielikuvituksellisempienkin ideoiden toteuttamiseen. Näiden ideoiden toteuttamiseen on myös mahdollista saada niin rahallista kuin muutakin tukea TEKin suunnalta. Kiltalaisten vakuutteleminen liittymään TEKin jäseneksi ei kuitenkaan kuulu ammattijärjestövastaavan tehtäviin.

Tehtävään lähteminen ei varsinaisesti vaadi mitään muuta kuin paljon innostunutta asennetta. TEK järjestää eri kiltojen yhdyshenkilöille (KYHeille) kaiken tarvittavan koulutuksen. Lisäksi TEK järjestää Otaniemen teekkariyhdysmiehen johdolla KYHeille säännöllisesti erilaista yhteistä hauskanpitoa: keilausta, rantalentistä, sitsejä, mitä yhdyshenkilöt ikinä keskenään keksivätkään. Ajallisesti tehtävä ei ole sieltä rankimmasta päästä. Yhteinen hauskanpito (joka on toki yhtä vapaaehtoista kuin hauskaakin) vie vuoden aikana joitakin päiviä ja kannattaa varautua pitämään vähintään muutamassa killan tapahtumassa lyhyehkö puhe TEKin toiminnasta.

Alumniyhdyshenkilö

Fyysikkoalumni on valmistuneiden fyysikoiden yhdistys, joka järjestää jäsenilleen mielenkiintoisia fyysikkohenkisiä tapahtumia. Killan ja alumnin yhteistyö on tärkeää eikä vain siksi, että nykyiset fyysikkokiltalaiset ovat tulevia alumneja, vaan myös killan kannalta. Killassa toimijat vaihtuvat muutaman vuoden välein, mutta alumnin puolelta löytyy tietoa killan historiasta jopa useita vuosikymmeniä taaksepäin. Alumniyhdyshenkilön tehtävänä on toimia Fyysikkoalumnin hallituksessa ja tuoda mukaan nykyopiskelijoiden näkemyksiä ja helpottaa yhteistyön tekemistä killan kanssa. Tehtävä sopii kaikille alumnin toiminnasta kiinnostuneille ja on loistava mahdollisuus päästä verkostoitumaan jo pitempään työelämässä toimineiden fyysikoiden kanssa.

Pitbull

Raativuotensa jälkeen kv-vastaava jatkaa vielä puoli vuotta (ylösnousseena) Pitbullina.

Fuksijaos

ISOvastaava

ISOvastaava vastaa nimensä mukaisesti killan ISOhenkilöistä, sekä toimii killan ISOneuwoston puheenjohtajana. ISOneuwosto koostuu kunkin fuksiryhmän vastuuISOista ja sen sihteerinä toimii fuksikapteeni. ISOvastaavan virassa hommia riittää puolentoista vuoden ajalle kuten fuksikapteenillakin.

ISOvastaava huolehtii ISOjen rekryämisestä, kouluttamisesta sekä varmistaa, että syksyn alkaessa ISOt ovat saaneet tarvittavat eväät fuksien saapumista varten. ISOvastaava järjestää yhteisiä ISO-ja fuksitapahtumia yhdessä fuksikapteenin kanssa. Lisäksi hän tiedottaa ja pitää yhteyttä ISOihin sekä huolehtii, että ISOt jaksavat olla toiminnassa mukana (mahdolliseen) Wappuun asti.

Killassa toimimisen lisäksi ISOvastaava on AYY:n Teekkarijaoston Isohenkilötoimikunnan eli ITMK:n jäsen. Isotoimikunta organisoi Otaniemen ISOtoimintaa. ITMK järjestää sitsit pari kertaa vuodessa kaikille ISOhenkilöille, osallistuu keväällä ISOhenkilökoulutuksen järjestämiseen sekä järjestää kaikille ISOille useita tapahtumia vuoden aikana.

Tehtävä on killan toimarinakeista työläimmästä päästä ja siihen saa uppoamaan aikaa, mutta palkintona on menevä vuosi tiiviissä ITMK-porukassa ja tärkeä rooli sekä killan että koko Otaniemen fuksi- ja ISOtoiminnan sydämessä.

Captain Quantum

Captain Quantum on vuonna 2019 perustettu toimarivirka, jonka tavoitteena on kyetä vastaanottamaan syksyllä 2019 aloittavat uudet Quantum Technology -kandiohjelman opiskelijat.

Quantum Captain tekee tiivistä yhteistyötä fuksikapteenin kanssa ja he vastaavat yhteistyössä uusien Quantum Technology opiskelijoiden vastaanotosta ja fuksikasvatuksesta.

FuksiGabriel

Raativuotensa jälkeen fuksikapteeni jatkaa vielä puoli vuotta (ylösnousseena) fuksiGabrielina.

Iso A

Toimarivuotensa jälkeen ISOvastaava jatkaa vielä puoli vuotta (ylösnousseena) Iso A:na.

Sikajaos

Arkistovastaava

Arkistovastaava pitää huolta killan arkistosta Otarannassa, jossa on muun muassa killan vanhoja toimikertomuksia sekä kirjeenvaihtoa.

Toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajat ovat yleensä vanhoja rahastonhoitajia tai muita luotettavaksi tiedettyjä henkilöitä. Toiminnantarkastajien vastuu on lakisääteinen ja painottuu alkuvuoteen, kun edellisen vuoden tilit tarkastetaan.

Varatoiminnantarkastajat

Varatoiminnantarkastajat valitaan siltä varalta, että toiminnantarkastajat ovat jostain syystä estyneitä hoitamaan velvollisuuttaan.

Jäbä

Jäbä on toimihenkilövirka, johon ryhtyvä tarjoaa itsensä työvoimaksi killassa ilmaantuviin töihin ja nakkeihin, kuten tapahtumiin tai talkoisiin. Työ on luonteeltaan satunnaista ja sekalaista, minkä takia jäbiä pyritäänkin hyödyntämään monipuolisesti erilaisissa tehtävissä, jotta hommat pysyvät jokaiselle mielekkäinä. Työt toteutetaan talkooperiaatteella, joten jäbä voi odottaa panoksestaan palkaksi vähintäänkin toimareille kuuluvan virkistyksen sekä toimihenkilövirkaan liittyvää asiaankuuluvaa arvostusta.