Puheenjohtaja

Puheenjohtaja
Uula Ollila
puheenjohtajaöhfyysikkokilta.fi
0504667038

Killan partnerit

BCG

Finnair

Futurice

OP

Relex

Sellforte

Smartly

Killan asioita hoitaa raati puheenjohtajansa johdolla. Kukin raatilainen on vastuussa omasta jaoksestaan niin toimihenkilöiden johtajana kuin taloudellisesti. Oman jaoksen lisäksi, raati hoitaa yhdessä koko killan asioita, mm. valmistelemalla kokouksia, järjestämällä yhdessä tapahtumia, edustaa kiltaa ynnä muuta. Raadissa työskentely onkin sekä yksilö- että ryhmätyötä.
 
Raadissa työskentely on vastuullisempaa ja vie enemmän aikaa kuin toimihenkilöhommat. Raati kokoustaa pääsääntöisesti joka viikko, ja useimpiin raativirkoihin kuuluu säännöllistä työskentelyä.
 
Sääntöjen mukaan raadissa pitää olla 7-11 henkeä. Tiedottajan virka perustettiin 2004. Ulkovastaavan ja yrityssuhdevastaavan tehtävät erotettiin vuonna 2007 ja vuonna 2015 ulkovastaava muutettiin kv-vastaavaksi. Vuonna 2011 raatiin perustettiin hupimestarin virka ja raadin koko kasvoi 11 henkeen.

Tämän hetkisten raatilaisten yhteystiedot löydät sivulta Fyysikkokillan raati.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on kaikkien raatilaisten, toimihenkilöiden ja kiltalaisten isä sekä äiti, joka huolehtii siitä että kaikilla olisi mahdollisimman ihanaa killan parissa. Käytännössä tämä hoituu siten, että puheenjohtaja kannustaa ja koordinoi raatilaisiaan, jotka puolestaan tekevät käytännön tehtävät toimihenkilöidensä kanssa.

Käytännössä kuitenkin jotkin käytännön asiat ovat puheenjohtajan vastuulla: Hallintoasiat, esityslistat, kokousten johtaminen, SCI-yhteistyö ym.

Enimmäkseen puheenjohtajan pitää olla jatkuvasti tietoinen oman raatinsa ja killan liikkeistä: Koska tapahtuu, missä tapahtuu, kuka vastaa mistäkin ja tekee mitäkin. Puheenjohtaja on se viimeinen lukko, joka varmistaa, että rantasaunan avaimet haetaan ennen kello neljää, että siihen raatilistalle tulleeseen mailiin vastataan ja että kiltahuoneella on siistiä. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, mutta kaiken pitää tapahtua.

Puheenjohtaja siis ryhmäyttää raatia, huolehtii siitä, että ihmiset tulevat toimeen keskenään ja tekee siinä sivussa yhteisiä hommia niin kuin muutkin raatilaiset. Jos kukaan muu ei hoida, niin puheenjohtaja hoitaa. Puheenjohtaja edustaa raatia niin killan ulkopuoleisille tahoille kuin killan jäsenistöllekin.

Puheenjohtajan pitää myös osata tehdä päätöksiä. Vuoden aikana tulee eteen monia ongelmia, joihin ei ole olemassa valmista ratkaisua. Puheenjohtajan pitääkin monesti pohtia oikeudenmukaista ratkaisua yllättäviin ja vaikeisiinkin asioihin. Näitäkään päätöksiä ei kuitenkaan yleensä tarvitse tehdä yksin, vaan kaikkea voi pohtia esimerkiksi raadin kesken.
Tukena tässä kaikessa ovat ikivanhat ja ikuiset entiset puheenjohtajat sekä ylioppilaskunnassa toimiva erityisasemayhdistysten puheenjohtajien toimikunta Neuvosto, joka toimii tärkeänä vertaistukena ja ideariihenä oman killan asioita hoidellessa.

Sihteeri

Sihteerin varsinainen tehtävä on kirjoittaa pöytäkirjat niin raadin kuin killankin kokouksista. Lisäksi sihteerin tehtäviin kuuluu postien hakeminen ja killan jäsenrekisterin ylläpitäminen. Sihteeri kuuluu AYY:n viestintätoimikuntaan muiden kiltojen sihteerien, tiedottajien, kiltalehtien päätoimittajien ja muiden näitä vastaavien virkojen edustajien kanssa.

Fuksikapteeni

Fuksikapteenin vastuulla on killan fuksien kasvattaminen kunnon teekkareiksi. Hommia riittää puolentoista vuoden ajalle, sillä vielä raativuotensa jälkeisen kevään fuksikapteeni jatkaa työtään killan toimihenkilönä FuksiGabrielina ja saattaa fuksinsa kohti (mahdollisena) Wappuna häämöttävää teekkariutta. Päätehtäviä ovat fuksitapahtumien järjestäminen, fuksien tiedottaminen ja huolehtiminen sekä orientaation suunnitteleminen yhdessä korkeakoulun kanssa.

Fuksikapteenin oikeana kätenä toimii ISOvastaava, joka huolehtii killan ISOhenkilöiden rekrytoinnista, koulutuksesta sekä toiminnasta. ISOvastaava ja ISOt ovat fuksikapteenin tärkein apu fuksien vastaanottamisessa ja tutustuttamisessa yliopisto-opiskeluun, Otaniemeen ja teekkarikulttuuriin.

Fuksikapteeni on myös AYY:n Teekkarijaoston Fuksitoimikunnan jäsen. Fuksitoimikunta organisoi fuksikasvatusta Otaniemessä ja toimii monessa asiassa tärkeänä linkkinä opiskelijoiden ja korkeakoulujen sekä ylioppilaskunnan välillä. Lisäksi sen vastuisiin kuuluu Wapun järjestäminen, mikäli Fuksitoimikuntaa johtava fuksimajuri sellaisen haluaa järjestää.

Tehtävä vaatii paljon aikaa ja motivaatiota, mutta palkintona on pääsy mahdollistamaan uuden teekkarisukupolven syntyminen, välitön palaute sekä syvällinen tutustuminen paitsi teekkarikulttuuriin myös korkeakoulun toimintaan.

Rahastonhoitaja

Killan rahastonhoitajan vastuulla ovat tehtävän nimen mukaisesti killan rahat ja rahaliikenne. Rahastonhoitaja lähettääkin viikoittain laskuja kiltalaisille ja yhteistyötahoille sekä vastaavasti maksaa killan toiminnasta aiheutuvia laskuja. Rahastonhoitaja ylläpitää killan kirjanpitoa, jotta killan rahatilanne on kaikkien tietoa tarvitsevien käytettävissä. Vuoden alussa rahastonhoitaja tekee yhdessä muun raadin kanssa killan talousarvion vuosikokouksessa hyväksyttäväksi. Yksin ei tarvitse vaikeita päätöksiä tehdä, sillä rahankäyttöpäätökset tehdään yhdessä muun raadin kanssa.
Rahastonhoitajan on oltava jatkuvasti selvillä killan taloustilanteesta ja katsottava muiden raatilaisten perään, jotta talousarviossa hyväksytyissä raameissa pysytään. Vuoden päätteeksi rahastonhoitaja laatii tilinpäätöksen.

Isäntä ja emäntä

Isäntä ja emäntä eli tuttavallisemmin IE ovat päävastuussa killan juhlien sekä isojen tai pienten tapahtumien järjestämisestä. Näin ollen he ovat tietysti killan kovimmat jätkät/mimmit. Nämä kaksi supersankaria pääsevät olemaan varsinaisia moniosaajia vuoden aikana, sillä IE:n hommana ei todellakaan ole pelkkää ruuanlaittoa, vaan myös tapahtumien suunnittelua aikatauluja ja budjettia myöten, koristelua, roudausta, kommunikointia moneen eri suuntaan, varastojen hoitoa, toimikunnan vetämistä ja paljon paljon muuta.

Ei ole olemassa mitään valmista työnjakoa, jota IE:n pitäisi noudattaa, vaan tehtävien jakaminen on hyvin vapaasti valittavissa sen mukaan, mitkä omat vahvuudet ovat. Tehtäväkenttä on todellakin niin monipuolinen, että omaa luovuutta kannattaa käyttää työnjaon lisäksi myös tapahtumatarjonnan ja muiden asioiden suunnittelussa.

IE vetää hupimestarin kanssa sisäjaosta, johon kuuluvat lukkaristo kuoripoikineen, Hyvän Olon Toimikunnan eli HOTtiksen hupikisällit, fuusiovastaavat, Maltain ritarikunnan suurmestari, DJ:t, liikuntavastaava, kulttuurivastaava, ManManMan ja tietenkin IE:n oma sisätoimikunta eli sisis. Koko sisäjaoksen voimin virkistäydytään ja kokoustellaan ainakin pari kertaa vuodessa.

Lähimpänä toimielimenä IE:lle toimii raadin lisäksi sisis, johon kuuluu 4-10 hovimestaria. Nämä ovat kiltamme ihanimpia ihmisiä ja auttavat IE:tä läpi vuoden tapahtumien järjestämisessä. Sisis pidetään tiiviinä ja lämpimänä ryhmänä, johon on helppo lähteä mukaan ja jossa on hauskaa tehdä töitä tapahtumien eteen. Sisiksen kanssa virkistäydytään muutaman kerran vuodessa ja tätä tehdään välillä myös muiden kiltojen vastaavien toimijoiden kanssa.

IE toimii myös AYY:n alaisessa Isännistössä ja Emännistössä, joihin kuuluu muiden kiltojen IE:t ja joiden kanssa järjestetään vuoden aikana muutama isompi spektaakkeli (mm. Otasuunnistusten jatkot, Talvipäivän jatkot sekä nykyään Polin Appro). Kyseessä on hyvin samanhenkistä porukkaa, minkä vuoksi heidän kanssaan on yleensä todella helppoa ja hauskaa hengata. AYY:n IE:tä johtaa Teekkarijaoston IE-tirehtööri.

IE:ssä toimiminen on työlästä, mutta myös mielettömän palkitsevaa. Nakin monipuolisuuden ansiosta voi vuoden aikana myös oppia todella paljon. IE vuoden jälkeen tietää paljon enemmän tapahtumien suunnittelusta, ruokien mitoituksesta, budjetista, toimikunnan vetämisestä, aikataulujen tekemisestä ja ties mistä tuhansista muista asioista. Uusia tuttavuuksia ja unohtumattomia hetkiä on myös luvassa mielin määrin.

Kv-vastaava

Killan kv-vastaava vastaa killan kansainvälisyys-asioista, järjestää excursioita Otaniemen ulkopuolelle ja pitää yhteyttä muihin fysiikan alan järjestöihin. Kv-vastaava huolehtii, että killan ulkomaalaiset opiskelijat saavat tietoa killan tapahtumista ja tuntevat olonsa tervetulleiksi killan toimintaan. Lisäksi kv-vastaava rekrytoi keväälle ja syksylle kv-ISOja, joiden kanssa hän auttaa kv-opiskelijoita myös käytännön asioiden kanssa näiden saapuessa Suomeen. Fuksikapteenin tapaan, kv-vastaava jatkaa toimintaansa raativiran päätyttyä killan toimihenkilönä tukien uutta kv-vastaavaa ja jatkaen toimikuntatyötään.

Kv-vastaava kuuluu vikansa puolesta AYY:n Teekkarijaoston alaisuudessa olevaan kansainvälisyystoimikuntaan eli KvTMK:hon, joka järjestää kansainvälishenkisiä teekkarikulttuuritapahtumia koko Aallolle. Kv-vastaava tekee myös tiivistä yhteistyötä muoden SCI:n kv-vastaavien kanssa opiskelijoiden vastaanottoon liittyen.

Otaniemen ulkopuolisista excursioista suurin on puolipitkä joko kotimaahan tai ulkomaille. Myös FyiskerFestien bussien hankinta ja yhteyshenkilönä toimiminen kuuluvat kv-vastaavalle.

Kv-vastaava ja yrityssuhdevastaava vetävät yhdessä ulkojaosta, johon kuuluu muutama toimari; excumestari, kääntäjät, väistyvä kv-vastaava, ammattijärjestövastaava, alumniyhdyshenkilöt, parittomina vuosina Fyysikkospeksin tuottajat ja parillisina vuosina spexmästaren, joka tuo ruotsalaisten fyysikoiden speksin Suomeen.

Yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaavan vastuulla on nimensä mukaisesti killan yrityssuhteet sekä niiden vaaliminen. Käytännössä tämä tarkoittaa yritysvierailuiden järjestämistä sekä varainhankintaa sponsorirahojen muodossa.

Yrityssuhdevastaavan tehtäviin kuuluu sponsorisuhteiden kehittämisen lisäksi ylläpitää killan excursiokalenteria ja pyrkiä pitämään se monipuolisena. Excujen lisäksi yrityssuhdevastaava hoitaa myös muiden uratapahtumien järjestelyt ja hallinnoi killan Fk-ura-maililistaa.

Uraorientoituneelle opiskelijalle yrityssuhdevastaavan tehtävä tarjoaa hyvän kanavan luoda tärkeitä suhteita yritysten rekrytointipuolen johtoportaaseen sekä oivalliset mahdollisuudet harjoittaa omia myynti- ja neuvottelutaitojaan.

Opintovastaava

Opintovastaavan toimenkuvaan kuuluu sekä varsinaisten opintoasioiden hoitaminen että raadin yhteisiin hommiin osallistuminen. Opintovastaavan työ jakautuu melko tasaisesti koko vuodelle. Huomioitavaa on, että opintoasioiden saralla tapahtuu myös kesäaikaan, joten tarkkana saa olla ympäri vuoden.

Yksi opintovastaavan tehtävistä on opiskelijoiden edunvalvonta Perustieteiden korkeakoulun hallinnollisissa elimissä, sillä opiskelijan etu unohtuu professoreista ja henkilökunnasta koostuvissa elimissä helposti, elleivät opiskelijajäsenet tuo sitä esiin. Tämän vuoksi opintovastaavan edellytetään hakevan myös hallopediksi eli hallinnon opiskelijaedustajaksi kaikkiin niihin hallinnollisiin elimiin, joissa killalla on edustajia. Killalla on edustajia TFM-koulutusneuvostossa, perustieteiden akateemisessa komiteassa ja perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvostossa. Lisäksi säännöllisesti kokoontuviin ryhmiin kuuluu opintoneuvosto. Se on AYY:n koulutuspolitiikkaan liittyvä neuvosto, jossa opintovastaava pääsee kuulemaan Aalto-tason asioihin liittyviä uutisia, sekä jakamaan kokemuksia muiden kiltojen opintovastaavien ja AYY:n hallituksen KoPo-vastaavien kanssa. Opintoneuvosto kokoustaa noin kuukauden välein. Kokoustamista on paljon, mutta on hyvä muistaa myös muut vaikuttamismahdollisuudet, esimerkiksi kommunikointi opettajien kanssa.

Opintovastaava toimii opintotoimikunnan puheenjohtajana ja koordinoi opintoadjutantin, hallopedien ja opiskelijatuutoreiden toimintaa. Opintotoimikunta kutsutaan koolle muutaman kerran lukuvuoden aikana pohtimaan toiminnan yleisiä suuntaviivoja ja tarvittaessa päättämään killan kantaa asioihin. Opiskelijatuutorointi taas on tapa tukea erityisesti fukseja opintojensa alkuvaiheessa. Opintovastaava voi myös ideoida opintoihin liittyviä tapahtumia.

Koska opintoihin liittyvissä asioissa aina jokin mättää, täytyy aktiivista kehitystyötä tehdä niin suurella kuin pienelläkin skaalalla. Opintovastaavan tehtävänä onkin kuulostella ja hankkia tietoa opiskelijoita vaivaavista asioista ja puuttua näihin ongelmakohtiin. Opintovastaava tiedottaa kiltalaisille tutkinto-ohjelman opintoihin liittyvistä asioista, esimerkiksi koulutusneuvoston tai muiden elimien merkittävistä päätöksistä ja linjanvedoista. Vastapainoksi opintovastaava toimittaa kiltalaisilta saadun opintoasioihin liittyvän palautteen oikeaan osoitteeseen oikeassa muodossa, jotta palaute ja opiskelijoiden mielipiteet voidaan ottaa huomioon.

Viestintävastaava

Viestintävastaava vastaa viime kädessä kaikesta killan viestinnästä sekä digitaalisesta puolesta. Yksi viestintävastaavan tärkeimpiä tehtäviä on pitää kiltalaiset ajan tasalla tulevista tapahtumissa niin killan kuin AYY:n ja sen alaisten yhdistystenkin piirissä. Tiedottamiseen voidaan käyttää useita erilaisia työkaluja, joita ovat esimerkiksi viikottain koostettavat sähköpostit, lyhyet tiedotteet pikaviestimissä sekä killan verkkosivuilla.

Viestintävastaava vastaa myös killan digitaalisista palveluista. Hän muun muassa hallinnoi killan nettisivuja, kalentereja, sähköpostilistoja ja ilmoittautumisjärjestelmää.

Viestintävastaava johtaa yhdessä sihteerin kanssa infojaosta. Viestintävastaava kuuluu AYY:n viestintätoimikuntaan (VTMK) muiden kiltojen tiedottajien, sihteerien, kiltalehtien päätoimittajien ja muiden näitä vastaavien virkojen edustajien kanssa.

Vuoden 2018 raadin pohjaesityksessä tiedottaja korvattiin raadin kokoonpanossa viestintävastaavalla, koska digitalisaatio killassa on lisääntynyt ja viestintävastaavan rooliin kuuluu paljon muutakin, kuin pelkkä tiedotteiden lähettäminen. Nimen muutoksella pyritäänkin mahdollistamaan viran uudelleen brändäys ja viran tehtävien uudelleen kohdistaminen. Virka onkin nyt eräänlaisessa murrosvaiheessa, jossa kiinnostunut ja aktiivinen raatilainen pystyy itse vaikuttamaan runsaasti omaan työnkuvaansa ja kehittämään uusia työskentelymalleja viestintävastaavan virassa.

Hupimestari

Hupimestari vastaa johtamansa HOTtiksen (Hyvän Olon Toimikunta) kanssa monesta kivasta asiasta killassa. Toimikunnan johtajana hupimestari pääsee käyttämään ja kehittämään taitojaan ryhmänjohtajana ja vastuun jakajana. Kaikkien toimareiden sitouttaminen tiiviiksi iloiseksi joukoksi vaatii varmasti paljon kivaa puuhailua toimikunnan kesken vapaa-ajallakin. Hottikseen kuuluu hupikisällien lisäksi myös liikunta- ja kulttuurivastaavat, joten hupimestari koordinoi myös killan kulttuuri- ja urheilutarjontaa.

Hupimestarin ja HOTtiksen toimenkuvaan kuuluu kiltiksen viihtyisyyden kehittäminen ja siitä huolehtiminen. Nämä iloiset veikot järjestävät kiltahuoneella säännöllisesti iltaohjelmaa, johon kiltalaisten on helppo ja mukava osallistua ja jonka jälkeen seuraavan aamun herätys on raikas ja energinen.

HOTtis huolehtii myös kiltalaisten viemisestä kulttuurin äärelle ja, mikä vielä parempi, kulttuurin tuomisesta kiltalaisten lähelle hyväksi katsomallaan tavalla.
Killan perinteisiin tapahtumiin HOTtis luo uutta hauskuutta järjestämällä ohjelmaa ja kisoja sitsien tauoilla, silliksen lomassa sekä saunailloissa.

Osan kehittämistään hauskoista ideoista HOTtislaiset hyödyntävät omaksi ja muiden toimihenkilöiden iloksi, kun raati virkistää killan toimihenkilöitä HOTtiksen keksimällä entistä paremmilla ja riemukkaammilla tavoilla.
Kaiken kaikkiaan hupimestarin virka vaatii spontaaniutta, uusia ideoita sekä kykyä saada muutkin innostumaan ja ideoimaan. Toimikunnan ryhmäyttäminen vaatii hieman näkemystä ryhmän kasvusta ja toiminnasta.

Hupimestari pääsee toimimaan ilon ja hyvän mielen lähettiläänä killassa ja järjestämään paljon uutta kivaa, jota ei ilman häntä tapahtuisi. Raativirkansa puolesta hupimestari on mukana myös Hyvinvointitoimikunnassa eli HvTMK:ssa, joka lähinnä virkistäytyy yhdessä ja auttelee mahdollisesti myös AYY:n ja Teekkarijaoston tapahtumissa.