Opintovastaava
Aleksanteri Paakkinen
opintovastaavaöhfyysikkokilta.fi
0443571500
Fuksikapteeni
Emma Järvinen
fuksikapteeniöhfyysikkokilta.fi
0414634516
ISOvastaava
Mimi Mokka
mimi.mokkaöhaalto.fi

Killan partnerit

BCG

Finnair

Futurice

OP

Relex

Sellforte

Smartly

Muista aina, että kaikki opintoihin liittyvä löytyy opinto-oppaasta ja muista virallisista dokumenteista.

Opintojen aloittamisesta

Ohjeita ja hyviä neuvoja opiskelutekniikasta tulee monesta suunnasta, mutta kaikkein tärkeintä on löytää juuri itselle oikea tapa, aika ja paikka opiskella sekä tasapaino opintojen ja muun elämän välillä. Ilman vapaa-aikaa ei kukaan jaksa vääntää loputtomiin, mutta toisaalta opinnotkin vaativat oman aikansa. Pyörää ei kuitenkaan tarvitse keksiä uudelleen, sillä vanhempien opiskelijoiden kokemusten ja yleisten tapojen avulla tasapaino löytynee helpommin.

Yleisesti hyväksi tavaksi opiskella kursseja on todettu opetukseen osallistuminen ja harjoitusten tekeminen pitkin kurssia; bulimiaopiskelu on harvoin tehokasta eikä kurssista jää paljoa käteen. Ryhmässä laskeminen tai muuten yhdessä opiskelu on usein varsin tehokasta, jäätävän vaikeilta vaikuttavat tehtävät saattavat kummasti aueta yhdessä paremmin, vaikka kurssilla ei olisikaan virallisia ryhmätöitä. Erilaisia tapoja oppia ja opiskella kannattaa kuitenkin kokeilla ja olla avoimin mielin uusiakin ajatuksia kohtaan. Oppimista voi ja on tarkoitus oppia, ja tähänkin löytyy apua ja opastusta.

Tasoharppaus lukioon verrattuna on kova. Niin ehkä on monelle sanottu yläasteelta lukioon siirryttäessä, eikä tasoero silloin tuntunut niin suurelta. Tällä kertaa liki kaikille tasoharppaus on kuitenkin totuutta, ja se kannattaa hyväksyä mahdollisimman pian. Perfektionismi voi olla vaarallista: aina ei tarvitse vääntää joka ikistä tehtävää täydellisesti, eikä kaikkia kurssilla mainittuja asioita ole välttämättä tarkoituskaan sisäistää heti alkuun, vaan ne selkiytyvät seuraavilla kursseilla. Syytä on myös muistaa, että muutkin ovat samassa tilanteessa. Moni on ollut lukiossa kurssinsa parhaimmistoa, joten kaikessa ei voi millään olla paras tai edes melkein paras. Opiskelukaverit eivät ole vihollisia, kursseilla arvosanoja ei anneta Gaussin käyrän mukaan, ja yhdessä tekemällä saa loppujen lopuksi enemmän aikaan. Jos tuntuu, että jokin asia ei aukea, kysy joko opettajalta tai kaverilta! Todennäköisesti moni muukin pohtii aivan samoja ongelmia. On turha pelätä tyhmiä kysymyksiä: tyhmää on jäädä yksin ilman tietoa!

Ensimmäisen vuoden opinnot on suunniteltu varsin tarkkaan mallilukujärjestykseen. Tilaa vapaavalintaisille ja sivuaineopinnoille on enemmän toisena ja kolmantena vuonna, ja pääainevalinnatkin tulevat eteen vasta toisena opiskeluvuonna. Alkuun kannattaakin noudattaa varsin orjallisesti mallilukujärjestystä, ja kun kokemusta yliopisto-opinnoista on enemmän, voi sitten harkita, jaksaako opiskella enemmän. Ihan peruskursseissakin riittää todennäköisesti tekemistä, joten kannattaa keskittyä opiskelemaan ne kunnialla. Mallilukujärjestyksen kursseista kertyy jo noin 60 opintopistettä eli noppaa ensimmäiselle vuodelle. Uudistetun kandidaatintutkinnon kursseja pyöritetään nyt toista kertaa. Palaute on siis erittäin tärkeää ja kysyttyä. Jos kurssilla jokin ei toimi tai tulee mieleen jotain parannettavaa tai kehuttavaa, kannattaa kertoa sekä kurssin henkilökunnalle että opintovastaavalle! Ongelmia voidaan korjata jo kurssien aikana, joten palautteen antamisesta hyötyy itsekin. Suurimmalla osalla kursseista pyörii muutaman hengen palauteyhmiä, joille ainakin kannattaa välittää tuntojaan, ja vastata palautekyselyihin. Toisin kuin lukiossa, kurssien sisältöihin on yksittäisillä opettajilla runsaasti vaikutusvaltaa ja koko opetussuunnitelmakin päätetään täällä Perustieteiden korkeakoulussa.

Voit suunnata opintosi kandidaatintutkinnossa teknilliseen fysiikkaan, matematiikkaan tai systeemitieteisiin. Tämän jälkeen mahdollisuuksia on avoinna myös muun muassa biotieteiden suunnalta. Ensimmäisen vuoden pakolliset opinnot on kuitenkin suunniteltu puolestasi, joten minkäänlaista kiirettä ei oman alan valintaan ole. Kurssi-ilmoittautumisista tai muistakaan käytännön asioista ei kannata vielä murehtia, ne kyllä hoidetaan ensimmäisten viikkojen aikana.

Fuksisyksyn kurssitarjontaa

SCI-A0000 Johdatus opiskeluun, 2 op [I-V]

Johdatus opiskeluun tutustuttaa nimensä mukaisesti opintoihin, korkeakouluun ja mm. tarvittaviin tietojärjestelmiin. Pääosa kurssin suorituksesta tapahtuu aivan ensimmäisillä viikoilla.

MS-A0101 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (TFM), 5 op [I]

Differentiaali- ja integraalilaskennat jatkavat siitä, mihin lukion matematiikka jäi. Ensimmäisellä näistä derivoimisen ja integroimisen lisäksi tutkitaan sarjoja, lukujonoja ja differentiaaliyhtälöitä.

PHYS-A0110 Yliopistofysiikan perusteet (TFM), 5 op [I]

Kaikilla fysiikan ensimmäisen vuoden peruskursseilla olennainen osa kurssin suoritusta ovat luentojen ja laskuharjoitusten lisäksi n. neljän hengen ryhmissä tehtävät projektityöt, joissa sovelletaan kurssien asioita. Ensimmäisellä kurssilla opitaan fyysikon työkaluja ja peruskäsitteitä ja harjoitellaan fysikaalisen systeemin kuvaamista vektoreilla ja differentiaaliyhtälöillä. Itse ilmiöistä käsitellään mm. voimia ja voimakenttiä, aaltoliikettä ja harmonista oskillaattoria.

MS-A0001 Matriisilaskenta (TFM), 5 op [II]

Toisella matematiikan kurssilla opitaan matriisien perusoperaatioita ja ominaisuuksia. Matriisit eli järjestetyt lukutaulukot ovat modernin tieteellisen laskennan perusta, ja sovelluksia niille löytyy runsaasti. Mm. Googlen pagerank-algoritmi perustuu tällä kurssilla opittavaan ominaisarvojen laskemiseen.

PHYS-A0120 Termodynamiikka (TFM), 5 op [II]

Termodynamiikkaa lukiota syvemmin: työtä, energiaa ja entropiaa, pääsääntöjä ja kiertoprosesseja, tilastollisen termodynamiikan alkeita. Projekteissa päästään mm. miettimään, miten uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä kannattaisi varastoida.

CSE-A1110 Ohjelmointi 1 [I-II]

Ohjelmoinnin perusteita alkeista alkaen Scala-kielellä. Kurssin virallinenkin tavoite on, että ”kurssin suoritettuasi ohjelmointi on sinusta hyödyllistä ja hauskaa”, ja varsin hyödyllistä se onkin myöhemmissä opinnoissa.

Toinen kotimainen kieli, 1 op + 1 op

Toinen kotimainen kieli suoritetaan ensimmäisenä syksynä, kun lukio-opinnot ovat vielä jotakuinkin muistissa. Tarkemmista suoritustavoista tulee vielä lisää tietoa.