Fuksimatrikkelipelin säännöt

Pelissä pelaajat pelaavat kouluravintolan omistajina ja pelin tavoitteena on houkutella mahdollisimman paljon fukseja kiltikseltä syömään omaan ravintolaan. Suurimman pistemäärän fukseja keräämällä saanut pelaaja voittaa pelin.

Pelivälineet

Pelissä on kuusi ravintolakorttia, yksi fuksiryhmien selite -kortti, efektikortteja, fuksikortteja ja lisäksi tg-botti (@FKmatrikkeli19bot) pisteiden laskua varten. Ravintolakortit kuvaavat mitä ravintolaa kukin pelaaja edustaa. Efekti- ja fuksikortit ovat pelin varsinaisia pelattavia kortteja.

Kortit

  • Fuksiryhmä efektit -kortti ei kuulu varsinaisesti peliin ja sen merkitys on kertoa fuksiryhmäkohtaisista efekteistä.
  • Fuksikorteissa on jokaiselle fuksille jaettu 9 pistettä seuraaviin ominaisuuksiin: Hinausmomentti, Pöhinä, Aritmemetiikka ja Tapahtumateho. Lisäksi jokaisella fuksilla on fuksiryhmä.
  • Ravintolakorteissa on määritettynä kaksi edellä mainituista ominaisuuksista, joita kyseinen ravintola painottaa.
  • Efektikorteissa on jokin efekti, joka vaikuttaa pelin kulkuun.

Pöydän asettelu

Korttipakasta poistetaan ensin ravintolakortit ja fuksiryhmien efektit -kortti erilleen ja loput kortit sekoitetaan keskenään. Sekoitetut kortit asetetaan pöydän keskelle ja ne muodostavat kiltiksen. Pöydällä on myös paikka poistopinolle, johon osa pelatuista korteista laitetaan.

Pelin aloitus

Aluksi jokaiselle pelaajalle jaetaan yksi ravintolakortti ja viisi korttia kiltikseltä käteen. Käsikortteja ei ole tarkoitus näyttää toisille pelaajille. Seuraavaksi kiltikseltä käännetään yksi kortti pöydän keskelle. Jos käännetty kortti on efektikortti, jatketaan kääntämistä, kunnes pöydälle saadaan yksi fuksikortti. Pelissä ei ole vuorossa olevaa pelaajaa, vaan kaikki pelaajat pelaavat kortteja jokaisella kierroksella.

Pelaaminen

Pelin tarkoitus on houkutella fukseja ravintolaan syömään ja tämä saavutetaan saamalla kierroksen suurin kokonaispistemäärä pelaamalla kortteja. Kierroksen pisteiden laskeminen on selitetty tarkemmin kohdassa Pisteet. Jos pelaajalla on kädessään kortteja kaksi tai useampi, pelaa hän kierroksella vähintään yhden kortin. Muutoin ei ole pakko pelata korttia. Kortit lyödään pöytään yhtä aikaa. Se pelaaja, joka saavuttaa suurimman pistemäärän, voittaa fuksin pöydän keskeltä ja kaikki pelaamansa fuksikortit ravintolaansa. Voittaja pelaa välittömästi pöydän keskellä mahdollisesti olevien efektikorttien efektit. Kaikki muut muiden pelaajien pelaamat fuksikortit laitetaan poistopinoon. Jos kenen tahansa pelaama efektikortti vaikuttaa seuraavalla vuorolla, se jätetään pöytään muistutukseksi.

Lisäksi aina, kun pelaaja voittaa fuksin pöydän keskeltä, saa hän pelata kyseisen fuksin fuksiryhmän efektin, jotka on selitetty Fuksiryhmä efektit -kortissa. Jos pelaajalla on jo kyseisen fuksiryhmän fukseja ravintolassaan, saa hän pelata efektin niin monta kertaa kuin hänellä on fukseja ravintolassa, aina kolminkertaiseen asti. Seuraavaksi kiltiksen päältä nostetaan kortti pöydän keskelle ja jokainen pelaaja nostaa yhden kortin kiltikseltä käteensä. Jos pelaajalla on tällöin yli seitsemän (7) korttia kädessään, on ylimääräiset laitettava poistopinoon. Kierroksen voittaja nostaa kortin ensimmäisenä. Pelikierroksia jatketaan niin pitkään, että kiltiksellä on vähemmän kortteja kuin pelaajia. Jatko selitetty kohdassa Kiltiksen loppuminen.

Pisteet

Jokaisella pelaajalla on ravintolassaan kaksi ominaisuutta joita kyseinen ravintola painottaa. Pisteiden laskeminen suoritetaan laskemalla yhteen omista pelaamistaan korteista ja keskifuksikortista kaikki painotettujen ominaisuuksien pistemäärät. Esimerkiksi jos pelaajan ravintola painottaa kahta ensimmäistä ominaisuutta (Tapahtumateho ja Hinausmomentti) ja pisteet hänen pelaamassaan kortissa ja keskifuksilla ovat /1/2/4/2/ ja /6/1/1/1/ on hänen kierroksen kokonaispistemääränsä 1 + 2 + 6 + 1 = 10. Jos pelaaja pelaa useamman kortin kuin yhden, suoritetaan pisteiden lasku samalla tapaa, kortteja on vain enemmän. Se pelaaja, joka saavuttaa kierroksen suurimman pistemäärän voittaa keskifuksin ja kaikki pelaamansa fuksit ravintolaansa.

Tasatilanteet

Jos kaksi tai useampi pelaaja saavuttaa saman pistemäärän kierroksella, saavat kaikki tasatilanteeseen osalliset pelaajat itse pelaamansa kortit omaan ravintolaansa, mutta kukaan pelaaja ei saa keskifuksia omaan ravintolaansa vaan se menee poistopinoon.

Kiltiksen loppuminen

Jos kiltiksellä on vähemmän kortteja kuin pelaajia. Tällöin on pelillisesti kaksi mahdollisuutta. Jos peliä haluaa jatkaa, voi poistopinon sekoittaa uudeksi kiltikseksi ja jatkaa peliä normaalisti. Jos taas pelin toivottaisiin jo loppuvan, pelaataan peli loppuun muuten normaalisti, mutta kierroksen lopussa ei nosteta enää uusia kortteja. Sitten kun kiltis on tyhjä, peli loppuu ja käteen jäävät kortit jäävät pelaamattomiksi.

Lopullisten pisteiden laskeminen

Pisteiden laskeminen voidaan suorittaa kahdella tavalla. Jos yhteys internettiin on saatavilla, on suositeltavaa käyttää pisteiden laskuun tg-bottia (@FKmatrikkeli19bot), jolla se onnistuu vaivattomasti. Laskun voi suorittaa myös seuraavalla kaavalla

Jos taas tämä ei onnistu voi pisteet laskea yksinkertaisesti ynnäämällä yhteen kaikki fuksit ja fuksien lukumäärä on lopullinen pistemäärä.