Fuksit 2012

Detroitin kullankaivajat

Aleksi Lahti

Antti Hatanmaa

Henriikka Vekuri

Ilona Pohjavirta

Lari Pelkola

Leo Norilo

Marc Harkönen

Matti Mikkola

Topi Hovinen

Veera Ilkka

Ville Romanov

Kiisken mekastus

Eelis Hyvärinen

Heikki Muhli

Heikki Sillanpää

Iiro Lehto

Jaakko Alasuvanto

Juha-Pekka Puska

Martti Metsälä

Miska Rissanen

Ossi Lehtonen

Sakari Saarenpää

Mickes Karelinska Instituutti

Andreas Holm

Antti Makipää

Henri Kumpulainen

Leevi Viitanen

Mathias Smeds

Mathias Matti Fontell

Nina Gunell

Petteri Heliste

Sakari Sutela

Sara Melander

Topi Kuutela

Ville Pyykkönen

Paranormaalijakauma

Elmeri Lähevirta

Janne Eskola

Joel Kauppo

Jussi Tiihonen

Katariina Kilpinen

Kristian Moring

Maaria Salmi

Oscar Kivinen

Ville Vierimaa

Resonoivat viikset

Henri Salmenjoki

Joona Kontula

Lauri Nieminen

Manu Paloniemi

Markus Mattila

Mihail Douhaniaris

Mikko Paajanen

Pontus Lundström

Topi Paananen

Sivupöytä

Aapo Hanski

Erno Kruuna

Henri Ylitie

Iivo Savolainen

Jussi Hirvonen

Matias Haapalehto

Ossi Tupala