Rekry Fyysikkokillan historiatoimikuntaan

Yleinen Fyysikkokiltaan ja fyysikkouteen liittyvä keskustelu
Post Reply
Chewi
Posts: 1
Joined: 12.11.2014 08:09

Rekry Fyysikkokillan historiatoimikuntaan

Post by Chewi » 12.11.2014 08:16

Hei arvon kiltalaiset!

Lopussa TLDR-versio! Kiinnostuneille on alla tarjolla kirjallinen tuotokseni.

Niin kuin jotkut teistä ovat ehkä puskaradion tai kvantin kautta havainneetkin, on killalla tällä hetkellä käynnissä Fyysikkokillan 70-vuotisjuhliin 11.3.2017 tähtäävä historiateosprojekti. Tavoitteena on tuottaa killalle sen ensimmäinen kokopitkä historiateos. Historiateosta on käsitelty tänä vuonna muutamassa killan kokouksessa, mutta muuten viestintä kiltalaisten suuntaan on ollut vähäistä. Nyt projektin valmisteluvaihe on kuitenkin päätöksessä ja on aika perustaa historiatoimikunta sekä ryhtyä toimintaan!

Tähän mennessä projekti on edennyt lähinnä hallinnollisella puolella. Keväällä selviteltiin edellytyksiä budjetin ja yhteistyökumppaneiden muodossa. Killan kokous hyväksyi projektin toteutuksen maaliskuussa ja sen budjetin toukokuun lopussa. Tämän jälkeen on selvitelty verotusasioita, avattu avoin haku kirjoittajan löytämiseksi sekä valittu teoksen kirjoittajaksi Filosofian tohtori Juho Kotakallio. Juho pääsi aloittamaan materiaalin tutustumisen muutamia viikkoja sitten. Kirjoitustyö siis tehdään ammattivoimin, mutta kaikkea työtä ei voi eikä suinkaan kannata ulkoistaa!

Projektia on työstetty tähän asti allekirjoittaneen ja muutaman muun kiltalaisen voimin. Nyt on kuitenkin pohja projektille valmis ja on aika ryhtyä niihin mielenkiintoisiin hommiin eli itse teoksen kasaamiseen! Tämä ei kuitenkaan onnistu minulta yksin, vaan mukaan tarvitaan innostunut ja motivoitunut historiatoimikunta! Näin on tullut aika avata rekrytointi historiatoimikuntaan!

Historiatoimikunnan rooli teoksen toteuttamisessa on monipuolinen. Alla pääpiirteittäin toimikunnan työmaata:
  • Valokuvien kerääminen historiateosta varten sekä niiden valitseminen tekstin valmistuttua
  • Historiateoksen liitteiden suunnittelu ja kokoaminen (esim. vuosikurssien sukupuolijakaumat, kaikki raadit, kaikki fuksitohtorit kautta aikain, kunnianosoitusten saajat… Voimme itse päättää!)
  • Apurahojen hakeminen säätiöiltä ja rahastoilta sekä muilta vastaavilta tahoilta (ei siis yrityssuhdetoimintaa!)
  • Haastattelutilaisuuksien järjestäminen vanhoille vaikuttajille (jos työvoimaa ja motivaatiota riittää, ei välttämätöntä)
  • Teoksen sisällön ideointi ja teoksen tekstin läpiluku (pieni rooli)
  • Markkinointi alumneille
  • Tiedottaminen projektin etenemisestä kiltalaisille (esimerkiksi “makupalojen” julkaisu Kvantin kautta)
  • Taittajan, kielenhuoltopalvelun ja painotalon kilpailutus
  • Julkistustilaisuuden järjestäminen
  • Myöhemmin kuvioihin tulee myös FK70-näyttelyn järjestäminen Polyteekkarimuseolle

Kuten yllä näkyy, on monenmoista hommaa tarjolla ja tekijöitä kaivataan! Kun toimikunnan kokoonpano on selvillä, käydään läpi tehtäviä ja pyritään jakamaan niitä siten, että jokainen pääsisi tekemään jotakin mielenkiintoista. Päätämme myös ihan itse työmme sisällöstä ja laajuudesta. Suuritöisimpiä työvaiheita tulevat olemaan valokuvien etsiminen sekä liitteiden kokoaminen. Jälkimmäisessä tosin pääsee käyttämään myös sekä luovuutta että hulluutta. Tehdään tästä teoksesta fyysikoiden näköinen!

Historiatoimikuntaan hakiaksesi sinun ei tarvitse olla minkään tietyn vuosikurssin edustaja tai megakokenut järjestöjyrä. Etsin jokaiselta vuosikurssilta (1-N) noin 2-3 kiinnostunutta ja nohevaa tyyppiä, joilla riittää intoa toimikunnan toimintaan. Yllä mainitut tehtävät sopivat ihan hyvin kaikille vuosikursseille, enemmän kokemusta vaativiin tehtäviin voidaan nuoremman kiltalaisen kaveriksi laittaa aina joku vanhempi toimija. Projektin aikana siihen osallistuvien on tarkoitus kehittyä, ei ainoastaan tehdä mitä jo valmiiksi osaa. Näin homma sopii hyvin myös fukseille ja muille nuoremmille kiltatoimijoille. Projektin aikana kokoustetaan noin kerran kuussa luultavasti ilta-aikaan. Toimikunnalla tulee myös olemaan virkistyksiä sekä tapaamisia niin kirjoittajan kuin kirjoituksen ohjausryhmän kanssa. Tehtäviä pyritään jakamaan tasaisesti ja ihmisten kiinnostuksen mukaan. Aikaa töiden tekemiseen pitäisi olla hyvin, sillä kaiken materiaalin pitää olla kasassa keväällä 2016. Toimikunta aloittaa työskentelynsä järjestäytymällä tammikuussa 2015.

Projekti kestää noin 2 vuotta (valmista pitäisi olla vuoden vaihteessa 2016-2017), mikä on pitkä aika. Lähtökohtaisesti toivon, että projektiin mukaan lähtevät sitoutuvat olemaan mukana koko ajan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sinun pitäisi tietää esimerkiksi olevasi Suomessa seuraavan kahden vuoden ajan. Ymmärrän hyvin, että on vaikeaa tietää mitä tapahtuu syksyllä 2016 kun lähtökohtaisesti on vaikeaa tietää mitä tapahtuu ensi kesänä. Elämäntilanteet muuttuvat ja toimikuntaa voi aina täydentää. Projektin läpiviennin kannalta on kuitenkin tärkeää, että mukana on alusta loppuun muitakin kuin minä :) Ja itsekin olen lähdössä näillä näkymin vaihtoon ensi syksynä, joten jatkuvaa läsnäoloa en voi muiltakaan vaatia!

Suurin osa työkuormasta tulee olemaan ensimmäisen 1,5 vuoden aikana, minkä jälkeen vuorossa on lähinnä kovaa lopputyöstöä eli oikoluentaa, valokuvien valintaa ja taittamisen kommentointia. Projekti siis jakautuu kahteen osaan. Keväästä 2015 kesään 2016 työstetään teokseen materiaalia, minkä jälkeen työstetään valmis teos materiaalista sekä paketoidaan projekti.

Alta löydät kalvot, joissa kerrotaan lisää informaatiota projektista sekä historiatoimikunnan roolista siinä.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/567 ... moitus.pdf

Mikäli kiinnostuit, täytä tämä doodle: http://doodle.com/sam9gvxdtehw7ng9

DL ilmoittautumiselle on 30.11. Olen kiinnostuneisiin yhteydessä ja lähtökohtana on, että tapaan jokaisen hakijan henkilökohtaisesti (ellei hakijoita tule valtavasti). Haastatteluita pidetään viikosta 48 alkaen. Tapaamisten jälkeen ehdotan raadille toimikunnan kokoonpanoa ja sitten päästäänkin itse toimintaan vuoden vaihtumisen jälkeen!

TLDR:

Käynnissä on Historiatoimikuntaan haku. Lue liitteen kalvot ja jos kiinnostuit, täytä doodle. Otan kiinnostuneisiin yhteyttä.

Kommentoikaa, mikäli kysymyksiä ilmenee! Tai saa soittaakin!

Terveisin,

Jori Jämsä
Fyysikkokillan historiatoimikunnan puheenjohtaja
050 591 0877
jori.jamsa@aalto.fi

Post Reply