Page 1 of 1

Diplomityö Matematiikan laitoksella

Posted: 06.05.2014 13:02
by sapursia
Terve!

Olisiko joku kiinnostunut tekemään Diplomityön Matematiikan laitoksella
vuoden sisällä. Palkkaus kestäisi puoli vuotta. Aloitusaika olisi mahdollisimman
pian. Työn ohjaajana toimisin minä eli tutkijatohtori Sampsa Pursiainen.

Työn aihe liittyisi tieteelliseen laskentaan ja inversio-ongelmiin, ks. esimerkit:

http://www.youtube.com/watch?v=bd5B6NXVZfo
http://math.aalto.fi/~spursiai/.misc/meg_time_lapse.avi

Suoritettuina tulisi olla ainakin perusmatematiikan kurssit, mielellään myös
esim. elementtimenetelmän, lineaarialgebran tai inversio-ongelmien kurssi.

Ota yhteyttä mielellään sähköpostitse (sampsa.pursiainen@iki.fi).

Ystävällisin terveisin,

Sampsa Pursiainen

PhD Eng, Postdoctoral Scientist
Department of Mathematics and Systems Analysis
P.O. Box 11100 (Otakaari 1 M, Espoo)
FI-00076 Aalto
Finland
E-mail: Sampsa.Pursiainen@aalto.fi
Mobile: +358 40 750 5677
Fax: +358 9 470 23016